Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz
BibTex RIS Kaynak Göster

Beyond Emotional Trauma: A Systematic Review of Military Personnel’s Perspective and Impact

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 67 - 77, 18.10.2023

Öz

The purpose of this systematic review was to locate and evaluate pertinent literature that examined how military search and rescue personnel perceived emotional trauma, its repercussions,
and the coping mechanisms they used to deal with its impacts. The Hydra Data Initiative platform was used to search for publications found in databases that are in the English language. This
review followed the guidelines provided in the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. The selection of both qualitative and quantitative research was based on keywords as well as a variety of inclusion criteria. The quality assessment of the generated studies was facilitated by the use of the Critical Appraisal Tools Program. In total, 13 studies were included for evaluation. The articles that qualified for evaluation were both qualitative (n=2) and quantitative (n=11) in nature, examining the reported effects of exposure to traumatic experiences (n=8), the most common coping mechanisms used by first responders (n=3), and first responders’ individual experiences after experiencing emotional trauma (n=2). Few studies have been conducted on how military search and rescue personnel perceive and react to emotional stress. This was revealed through having to incorporate studies comprising other occupations, regarded as first responders. This analysis focuses on the many emotional trauma impacts and coping mechanisms used by search and rescue personnel to manage this upheaval. It is intended that this evaluation would provide fresh knowledge and give experts the tools they need to create reliable support systems.

Kaynakça

  • Arble, E., & Arnetz, B. B. (2017). A model of first‐responder coping: An approach/avoidance bifurcation. Stress and Health, 33(3), 223–232.
  • Arble, E., Daugherty, A. M., & Arnetz, B. B. (2018). Models of first responder coping: Police officers as a unique population. Stress and Health, 34(5), 612–621.
  • Backteman-Erlanson, S., Jacobsson, A., Öster, I., & Brulin, C. (2011). Caring for traffic accident victims: The stories of nine male police officers. International Emergency Nursing, 19(2), 90–95.

Duygusal Travmanın Ötesinde: Askeri Personelin Bakış Açısı ve Etkisi Hakkında Sistematik Bir Derleme

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 67 - 77, 18.10.2023

Öz

Bu sistematik derlemenin amacı, askeri arama ve kurtarma personelinin duygusal travmayı, yansımalarını ve bunun etkileriyle başa çıkmak için kullandıkları mekanizmaları nasıl algıladığını inceleyen ilgili literatürü bulmak ve değerlendirmekti. İngilizce veritabanlarındaki yayınları aramak için
Hydra Data Initiative platformu kullanıldı. Bu derlemede, Sistematik Derlemeler ve Meta-Analizler
için Tercih Edilen Raporlama Ögelerinde belirlenen kılavuzlar takip edildi. Hem nitel hem de niceliksel araştırmanın seçimi, anahtar kelimelerin yanı sıra çeşitli dahil etme kriterlerine göre yapıldı.
Elde edilen çalışmaların kalite değerlendirmesinde, Kritik Değerlendirme Araçları Programı
kullanıldı.
Toplamda 13 çalışma değerlendirmeye dahil edildi. Değerlendirmeye uygun görülen makaleler
doğası gereği hem nitel (n=2) hem de niceliksel (n=11) olup, travmatik deneyimlere maruz kalmanın rapor edilen etkileri (n=8), ilk müdahale ekipleri tarafından kullanılan en yaygın başa çıkma
mekanizmaları (n=3) ve ilk müdahale ekiplerinin duygusal travma yaşadıktan sonraki bireysel
deneyimleri (n=2) hakkındaydı.
Askeri arama kurtarma personelinin duygusal stresi nasıl algıladığı ve tepki verdiği konusunda çok
az çalışma yapılmıştır. Bu, ilk müdahale ekipleri olarak kabul edilen diğer meslekleri de kapsayan
çalışmaların dahil edilmesi zorunluluğunu ortaya çıkardı. Bu analiz, arama ve kurtarma personelinin bu zorluğu yönetmek için kullandığı birçok duygusal travma etkisine ve başa çıkma mekanizmalarına odaklanmaktadır. Bu değerlendirmede yeni bilgiler sağlamak ve uzmanlara güvenilir
destek sistemleri oluşturmaları için ihtiyaç duydukları araçları sunmak amaçlanmıştır.

Kaynakça

  • Arble, E., & Arnetz, B. B. (2017). A model of first‐responder coping: An approach/avoidance bifurcation. Stress and Health, 33(3), 223–232.
  • Arble, E., Daugherty, A. M., & Arnetz, B. B. (2018). Models of first responder coping: Police officers as a unique population. Stress and Health, 34(5), 612–621.
  • Backteman-Erlanson, S., Jacobsson, A., Öster, I., & Brulin, C. (2011). Caring for traffic accident victims: The stories of nine male police officers. International Emergency Nursing, 19(2), 90–95.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Travma Psikolojisi
Bölüm Sistematik Derleme
Yazarlar

Janice AGIUS Bu kişi benim 0000-0001-9515-6400

Paulann GRECH Bu kişi benim 0000-0001-5485-0893

Erken Görünüm Tarihi 11 Kasım 2023
Yayımlanma Tarihi 18 Ekim 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA AGIUS, J., & GRECH, P. (2023). Beyond Emotional Trauma: A Systematic Review of Military Personnel’s Perspective and Impact. Dynamics in Social Sciences and Humanities, 4(2), 67-77.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29924