Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK

Alan Editörleri

-Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ

(Kamu Hukuku Bölümü Alan Editörü)

-Prof. Dr. Ali AYLİ

(Özel Hukuk Bölümü Alan Editörü)

Mizanpaj Editörleri

Doç. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM

Prof. Dr. Gürsel KAPLAN

Prof. Dr. Ezeli AZARKAN

Prof. Dr. Ali AYLİ

Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU

Doç. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN

Doç. Dr. Neşe BARAN ÇELİK

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ (Bingöl Üniversitesi İİBF)

Prof. Dr. Ali AYLİ (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER (Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ali ULUSOY (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Ezeli AZARKAN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Fazıl Hüsnü ERDEM (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Gürsel KAPLAN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hakan HAKERİ (Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hasan TANRIVERDİ (Dicle Üniversite Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ (em.) (İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Janbernd OEBBECKE (em.) (WWU Münster / Germany)

Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Mehmet ÜÇER (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Metin GÜNDAY (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Murat KANDEMİR (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa Fadıl YILDIRIM (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa KOÇAK (Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Müslüm AKINCI (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Nedim MERİÇ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Nihat TAŞDELEN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ (Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Recep GÜLŞEN (Iğdır Üniversitesi İİBF)

Prof. Dr. Selim ERDOĞAN (Gaziantep Üniversitesi İİBF)

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU (Altınbaş Ün. Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Şafak NARBAY (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fak.)

Prof. Dr. Varol KARAASLAN (Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Prof. Dr. Zehra Şeker ÖĞÜZ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Adil BUCAKTEPE (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Mehmet Burak BULUTTEKİN (Dicle Üniversitesi Hukuk Fak.)

Doç. Dr. Tahir MURATOĞLU (Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi)