Yıl 2016, Cilt 21 , Sayı 34, Sayfalar 25 - 38 2016-10-02

Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi
Suretyships Agreement in Ottoman Law

Yılmaz YÖRDEM [1]


 Osmanlı Devleti daha önceki İslam devletlerinde uygulanan hukuku esas olarak devam ettirmekle birlikte kendine has bazı eklemeler de yapmıştır. Bu açıdan İslam hukukunun bir kurumu olan kefaletin Osmanlı hukukundaki uygulamasının ele alınması gerekmektedir. Bu makale çalışmasında kefalet sözleşmesinin ana hatları ve Osmanlı hukukundaki uygulaması ele alınmıştır.

Although some unique additions to the Ottoman Empire continued implementation of Islamic law as the basis of the previous government he has done well. In this respect, the application of the law should be dealt with Ottoman bail institution of Islamic law. Ottoman law and practices outlined in the article are discussed in the bail agreement.

 • AKMAN, M., (2004): Osmanlı Devleti’nde Ceza Yargılaması, İstanbul.
 • ALEMGİR, B., (bty.): Fetava-yı Hindiyye, Diyarbakır.
 • ALİ HAYDAR, (1330): Dürerü’l-Hükkâm Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, İstanbul, c. 2.
 • APAYDIN, H. Y., (2002): “Kefalet”, Ankara, DİA, c. 25, s. 168-177.
 • BİLMEN, Ö. N. (1985): Hukuk-ı İslamiyye Kamusu, İstanbul, C. 6.
 • BUHARİ, A. (1982): Keşfu’l-Esrar Şerhu Usulu’l-Pezdevi, İstanbul, c. 4.
 • CİN, H. / AKGÜNDÜZ, A. (1989): Türk Hukuk Tarihi, İstanbul, c. 2.
 • DEMİR, A., (1998): “Tophane Mahkemesi 7 Numaralı Şer’iye Sicilinin İncelenmesi”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • HALEBİ, İ., (bty.): Mülteka’l-Ebhur, İstanbul.
 • İBN HÜMAM, M., (1972): Fethul Kadir, Beyrut , C. 1-9.
 • İBN NÜCEYM, (1985): el- Eşbah ve’n –Nezair, Beyrut, c. 2.
 • KADIHAN, M., (b.t.y.): Feteva-i Kadıhan, Diyarbakır, C. 3.
 • KAHRAMAN, A., (1998): “İslam Hukukunda Şahsa Kefalet Müessesi ve Türk Ceza Muhakemeleri Hukuku’ndaki Teminatla Salıverme Müessesesi İle Mukayesesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyet Fak. Dergisi, Sivas, S. 2, s. 308 vd.
 • MECELLE-İ AHKÂM-I ADLİYE (MAA)
 • MERGİNANİ, B., (1416/1995): Hidaye, Lübnan, c. 3-4.
 • MEVSILİ, M. (1987): el – İhtiyar li Tahlili’l- Muhtar Terc, İstanbul, C. 2.
 • MOLLA HÜSREV, (1258): Dürer -Tercümesi, İstanbul.
 • OLGAÇ, S., (1978): Kefalet, Ankara.
 • SERAHSİ, M., (1912): Mebsut, Beyrut, C. 19.
 • TAHAVİ, M., (1950): el – Muhtasar, nşr. Ebul Vefa Efgani, Kahire.
 • ZUHAYLİ, V., (1990): İslam Fıkhı Ansiklopedisi, İstanbul, c. 6.
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Yılmaz YÖRDEM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2016

Bibtex @araştırma makalesi { duhfd287534, journal = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2929}, eissn = {2458-7907}, address = {Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 21280 / Diyarbakır}, publisher = {Dicle Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {21}, pages = {25 - 38}, doi = {}, title = {Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi}, key = {cite}, author = {Yördem, Yılmaz} }
APA Yördem, Y . (2016). Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 21 (34) , 25-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/27253/287534
MLA Yördem, Y . "Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi" . Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2016 ): 25-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duhfd/issue/27253/287534>
Chicago Yördem, Y . "Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 (2016 ): 25-38
RIS TY - JOUR T1 - Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi AU - Yılmaz Yördem Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 38 VL - 21 IS - 34 SN - 1300-2929-2458-7907 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi %A Yılmaz Yördem %T Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi %D 2016 %J Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 1300-2929-2458-7907 %V 21 %N 34 %R %U
ISNAD Yördem, Yılmaz . "Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi". Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 21 / 34 (Ekim 2016): 25-38 .
AMA Yördem Y . Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi. DÜHFD. 2016; 21(34): 25-38.
Vancouver Yördem Y . Osmanlı Hukukunda Kefalet Sözleşmesi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 21(34): 25-38.