Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“CONVERSATIONS WITH ISAIAH BERLIN”

Yıl 2019, Cilt: 24 Sayı: 41, 345 - 358, 23.12.2019

Öz

Sir Isaiah Berlin was one of the greatest political thinkers of the
twentieth century. There were two concepts at the heart of his philosophy: Value
pluralism and negative freedom. These two concepts were meeting in opposition
to totalitarianism. Therefore, it can be said that the Berlin perspective based on
pluralism and negative freedom was the defense of Western liberalism against
rising totalitarianism in his own period. Iranian philosopher Ramin Jahanbegloo
had a series of interviews with Berlin shortly before his death. These interviews
were subsequently published in a book. In this book, Berlin shares his views on
many thinkers and politicians who left their mark on the world of thought. He
analyzes the important events which affected the course of history. And he
answers every question in a calmly and dignifiedly, consider different actors and
dimensions. In short, this book provides a better understanding of both Berlin‟s
life and ideas as a whole. In this article, we will try to introduce this important
book.

Kaynakça

  • Berlin Isaiah; Isaiah Berlin‟le Konuşmalar, Söyleşi: Ramin Jahanbegloo, Çeviren: Zeynel Kılınç, Yapı Kredi Yayınları, 2009, İstanbul. Berlin Isaiah; İki Özgürlük Kavramı, Liberal Düşünce, Çeviren: Mustafa Erdoğan, Cilt 12, No 45, Kış-Bahar 2007. Galston William A.; Liberal Çoğulculuk, Çeviren: Zeynel Abidin Kılınç, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2012, Sakarya. Heywood Andrew; Siyaset, Liberte Yayınları, Çevirenler: Bekir Berat Özipek ve diğerleri, Editör: Buğra Kalkan, 2006, Ankara. Judt Tony; Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, 2013, İstanbul. Magee Bryan; Isaiah Berlin İle Söyleşi http://www.fenomen.org/felsefe-yazilari/39-felsefe-sohbetleri/114-isaiahberlin- ile-soylesi.html (01.09.2019) Öztürk Armağan; Isaiah Berlin Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırları, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Cilt 10, Sayı 2, Yaz 2017. Rawls John; Siyasal Liberalizm, Çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, İstanbul

“Isaiah Berlin’le Konuşmalar”

Yıl 2019, Cilt: 24 Sayı: 41, 345 - 358, 23.12.2019

Öz

Sir Isaiah Berlin, yirminci yüzyılın en büyük siyasi düşünürlerinden biriydi. Onun felsefesinin merkezinde iki kavram vardı: Değer çoğulculuğu ve negatif özgürlük. Bu iki kavram, totalitarizm karşıtlığında buluşuyordu. Bu itibarla çoğulculuğa ve negatif özgürlüğe dayanan Berlin perspektifinin, kendi döneminde yükselen totalitarizme karşı Batı liberalizminin savunusu olduğu söylenebilir.

İranlı felsefeci Ramin Jahanbegloo, ölümünden kısa bir süre önce Berlin ile bir dizi söyleşi yaptı. Bu söyleşiler sonradan kitaplaştırıldı. Kitapta Berlin, düşünce dünyasında iz bırakmış birçok düşünür ve siyasetçi hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Tarihin yönüne tesir eden önemli olayları analiz ediyor. Her soruya, farklı aktör ve boyutları gözeterek sakin ve ağırbaşlı bir tavırla cevap veriyor.

Ezcümle bu kitap, bir bütün olarak Berlin’in hem hayatının hem de düşüncelerin daha yakından tanınmasını sağlıyor. Bu yazıda, bu mühim kitabı tanıtmaya çalışacağız.

Kaynakça

  • Berlin Isaiah; Isaiah Berlin‟le Konuşmalar, Söyleşi: Ramin Jahanbegloo, Çeviren: Zeynel Kılınç, Yapı Kredi Yayınları, 2009, İstanbul. Berlin Isaiah; İki Özgürlük Kavramı, Liberal Düşünce, Çeviren: Mustafa Erdoğan, Cilt 12, No 45, Kış-Bahar 2007. Galston William A.; Liberal Çoğulculuk, Çeviren: Zeynel Abidin Kılınç, Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları, 2012, Sakarya. Heywood Andrew; Siyaset, Liberte Yayınları, Çevirenler: Bekir Berat Özipek ve diğerleri, Editör: Buğra Kalkan, 2006, Ankara. Judt Tony; Yirminci Yüzyıl Üzerine Düşünceler, Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Yapı Kredi Yayınları, 2013, İstanbul. Magee Bryan; Isaiah Berlin İle Söyleşi http://www.fenomen.org/felsefe-yazilari/39-felsefe-sohbetleri/114-isaiahberlin- ile-soylesi.html (01.09.2019) Öztürk Armağan; Isaiah Berlin Düşünüşünde Özgürlüğün Sınırları, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Cilt 10, Sayı 2, Yaz 2017. Rawls John; Siyasal Liberalizm, Çeviren: Mehmet Fevzi Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007, İstanbul
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Kamu Hukuku Bölümü
Yazarlar

Vahap Coşkun 0000-0003-3478-2146

Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 24 Sayı: 41

Kaynak Göster

APA Coşkun, V. (2019). “Isaiah Berlin’le Konuşmalar”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 24(41), 345-358.
AMA Coşkun V. “Isaiah Berlin’le Konuşmalar”. DÜHFD. Aralık 2019;24(41):345-358.
Chicago Coşkun, Vahap. “‘Isaiah Berlin’le Konuşmalar’”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24, sy. 41 (Aralık 2019): 345-58.
EndNote Coşkun V (01 Aralık 2019) “Isaiah Berlin’le Konuşmalar”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24 41 345–358.
IEEE V. Coşkun, “‘Isaiah Berlin’le Konuşmalar’”, DÜHFD, c. 24, sy. 41, ss. 345–358, 2019.
ISNAD Coşkun, Vahap. “‘Isaiah Berlin’le Konuşmalar’”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 24/41 (Aralık 2019), 345-358.
JAMA Coşkun V. “Isaiah Berlin’le Konuşmalar”. DÜHFD. 2019;24:345–358.
MLA Coşkun, Vahap. “‘Isaiah Berlin’le Konuşmalar’”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 24, sy. 41, 2019, ss. 345-58.
Vancouver Coşkun V. “Isaiah Berlin’le Konuşmalar”. DÜHFD. 2019;24(41):345-58.