Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 193 - 202, 15.12.2017

Öz

: Kent mobilyaları kentsel mekanları yaşanabilir alanlara dönüştüren, konfor ve estetik katan elemanlar olarak kabul edilmektedir. Kent mobilyaları kentlinin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde kentsel yaşam kalitesini de yükseltmelidir. Kent mobilyaları tasarlanırken kent yapıları sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik açıdan incelenerek kentlere özgü kent mobilyaları tasarlanmalıdır. Kentsel dokuyu zenginleştiren kent mobilyaları kentsel mekanın doğal, tarihi ve kültürel yapısını yansıtacak şekilde tasarlanmalı ve kent kimlikleri yaşatılmalıdır. 

 

Bu çalışmada kent kimliği ve kentsel mekan kavramları açıklanarak kent mobilyalarının kentsel mekan ile ilişkisi kent kimliğinden yola çıkarak ele alınmıştır. Çalışma alanı olarak tarihi ve kültürel yapıyı bir arada bulunduran Isparta kentindeki Kaymakkapı Meydanı ele alınmıştır. Alanda yer alan kent mobilyaları için görsel saptamalar yapılmış ve mevcut durumları ortaya konmuştur. Alandaki kent mobilyalarının tasarım, uygulama ve kentsel mekana uyumları incelenmiştir. Kent mobilyaları kent kimliği açısından değerlendirilerek sorunlar dile getirilmiş ve iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur.

 

Kaynakça

 • [1]. Özaydın, G., Erbil, D., Ulusay, B., (1991). Kamu Mekanları Tamamlayıcısı Olarak Bildirişim Öğeleri, Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 63-67, İstanbul.
 • [2]. Prohansky, H.B., Abbe, K.F., Kaminof, R., (1983). Place Identity, Physical World Socialization of the Self, Journal of Environmental Psychology.
 • [3]. Lynch, K., (1960). The Image of the City, The M.I.T Press, Cambridge.
 • [4]. Tekeli, İ., (1990). Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler, Antalya Kent Merkezi İçinde Kalekapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Notları, Antalya.
 • [5]. Çöl, Ş., (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin bir Yöntem Denemesi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
 • [6]. Gül, Ş., (2013). Kent İmajının Markalaşmaya Etkisi: Kahramanmaraş Örneği, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • [7]. Birol, G., (2007). Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Bir Değerlendirme, Arkitekt Dergisi, Kasım-Aralık 2007, 514, 46-54.
 • [8]. Önem, A. B., Kılınçaslan, İ., (2005). Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık Planlama ve Tasarım, 4(1), 115-125, İstanbul.
 • [9]. Karaaslan, Ç., (2010). Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu ve Bir Çözüm Yolu Olarak Kentsel Canlandırma Projeleri, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • [10]. Hacıhasanoğlu, I., (1991). Kent Mobilyaları, Teknografik Matbaacılık, İstanbul.
 • [11]. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., (2007). Fountains as Urban: Furniture in Historical Urban Structure and Usage Culture: Erzurum City Case, Building and Environment, Volume 42, İssue 6, 2432-2438.
 • [12]. Yıldızcı, A.C., (2001). Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 29-34.
 • [13]. Sağlık, A., Sağlık, E., Kelkit, A., (2014). Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği, 1. Uluslararası Kentsel Planlama- Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8-11 Mayıs 2014, ss.1023-1035.
 • [14]. Yakartepe, M. E., Gökarslan, A. B., (2012). Investigation of Isparta Kaymakkapi Square and Architectural Heritage Structures, CAUMME 2012 International Symposium, İstanbul, Türkiye, 21-23 November 2012, ss.47-62.
 • [15]. Güner, E., (2015). Kent Kimliği İlişkisi Bağlamında Kent Mobilyaları Sultanahmet Meydanı Örneği, Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi.

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3, 193 - 202, 15.12.2017

Öz

Kaynakça

 • [1]. Özaydın, G., Erbil, D., Ulusay, B., (1991). Kamu Mekanları Tamamlayıcısı Olarak Bildirişim Öğeleri, Kamu Mekanları Tasarımı ve Kent Mobilyaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 63-67, İstanbul.
 • [2]. Prohansky, H.B., Abbe, K.F., Kaminof, R., (1983). Place Identity, Physical World Socialization of the Self, Journal of Environmental Psychology.
 • [3]. Lynch, K., (1960). The Image of the City, The M.I.T Press, Cambridge.
 • [4]. Tekeli, İ., (1990). Bir Kentin Kimliği Üzerine Düşünceler, Antalya Kent Merkezi İçinde Kalekapısı ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması Notları, Antalya.
 • [5]. Çöl, Ş., (1998). Kentlerimizde Kimlik Sorunu ve Günümüz Kentlerinin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin bir Yöntem Denemesi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
 • [6]. Gül, Ş., (2013). Kent İmajının Markalaşmaya Etkisi: Kahramanmaraş Örneği, T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Karaman.
 • [7]. Birol, G., (2007). Bir Kentin Kimliği ve Kervansaray Oteli Üzerine Bir Değerlendirme, Arkitekt Dergisi, Kasım-Aralık 2007, 514, 46-54.
 • [8]. Önem, A. B., Kılınçaslan, İ., (2005). Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik, İTÜ Dergisi/a, Mimarlık Planlama ve Tasarım, 4(1), 115-125, İstanbul.
 • [9]. Karaaslan, Ç., (2010). Tarihi Kentlerde Kimliksizleşme Sorunu ve Bir Çözüm Yolu Olarak Kentsel Canlandırma Projeleri, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • [10]. Hacıhasanoğlu, I., (1991). Kent Mobilyaları, Teknografik Matbaacılık, İstanbul.
 • [11]. Bulut, Y., Atabeyoğlu, Ö., (2007). Fountains as Urban: Furniture in Historical Urban Structure and Usage Culture: Erzurum City Case, Building and Environment, Volume 42, İssue 6, 2432-2438.
 • [12]. Yıldızcı, A.C., (2001). Kent Mobilyaları Kavramı ve İstanbul’daki Kent Mobilyalarının İrdelenmesi. I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, İstanbul, 29-34.
 • [13]. Sağlık, A., Sağlık, E., Kelkit, A., (2014). Kentsel Donatı Elemanlarının Peyzaj Mimarlığı Açısından İrdelenmesi: Çanakkale Kent Merkezi Örneği, 1. Uluslararası Kentsel Planlama- Mimarlık-Tasarım Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8-11 Mayıs 2014, ss.1023-1035.
 • [14]. Yakartepe, M. E., Gökarslan, A. B., (2012). Investigation of Isparta Kaymakkapi Square and Architectural Heritage Structures, CAUMME 2012 International Symposium, İstanbul, Türkiye, 21-23 November 2012, ss.47-62.
 • [15]. Güner, E., (2015). Kent Kimliği İlişkisi Bağlamında Kent Mobilyaları Sultanahmet Meydanı Örneği, Mimarlık Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi.

Ayrıntılar

Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bora BİNGÖL (Sorumlu Yazar)
0000-0001-9644-0921

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { duzceitbd363659, journal = {İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-3455}, address = {}, publisher = {Düzce Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {193 - 202}, doi = {}, title = {KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bingöl, Bora} }
APA Bingöl, B. (2017). KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi , , 193-202 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceitbd/issue/33124/363659
MLA Bingöl, B. "KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ" . İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 193-202 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/duzceitbd/issue/33124/363659>
Chicago Bingöl, B. "KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 (2017 ): 193-202
RIS TY - JOUR T1 - KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ AU - Bora Bingöl Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 202 VL - 6 IS - 3 SN - 2147-3455- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ %A Bora Bingöl %T KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ %D 2017 %J İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi %P 2147-3455- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Bingöl, Bora . "KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ". İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi 6 / 3 (Aralık 2017): 193-202 .
AMA Bingöl B. KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 193-202.
Vancouver Bingöl B. KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi. 2017; 6(3): 193-202.
IEEE B. Bingöl , "KENT MOBİLYALARININ KENTSEL MEKANLARDA KENT KİMLİĞİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ: ISPARTA KAYMAKKAPI MEYDANI ÖRNEĞİ", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, c. 6, sayı. 3, ss. 193-202, Ara. 2017