Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A STUDY ON TURKISH IMAGE AT ORIENTALIST TRAVEL BOOKS: WITH THE SAMPLE OF ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’S TRAVEL BOOK 'EOTHEN'

Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 21, 06.06.2011

Öz

Occidental travelers observed the Orient with an orientalist perspective had depicted, re-defined the Orient that will be recalled even after centuries. Travel books were the main source of information that creates ideas and images in minds about distant lands while communication and transportation technologies were not developed enough. Orientalist travel books emerged rather than ‘travel’s note' or a travel’s 'report', they seen with their exaggeration and literary aspect. Orientalist traveler Alexander William Kinglake who comes from England, the country which has a loom large in the history of Colonialism. Kinglake wrote his travel book named Eothen at 1844 with information he gathered during his travels. In his travel book, he draw figurative expressions and distorted images about the places mentioned (middle) eastern part of the world, in particular Turkish people. The perspective of Occidental narcissism (Eurocentrism) outlooks to the Orient as ‘other’, rooted to the slave / master dialectic. This travel book represented Orient with some distorted images, not only provide information about the places visited, leave deep trace and centuries long memories about how ‘should seen’ that places by both the Western and Eastern minds.

ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ

Yıl 2011, Cilt: 1 Sayı: 2, 1 - 21, 06.06.2011

Öz

Oryantalist seyyahlar, Doğu ile ilgili yüzyıllar sonra bile hatırlanacak tasvirlerde bulunmuş, Doğuyu yeniden tanımlamışlardır. İletişim ve ulaşım teknolojilerinin yeterince gelişmediği dönemlerle seyahatnameler, uzak diyarlar hakkında zihinlerde fikirler ve imajlar yaratan başlıca bilgi kaynağıydı. Oryantalist seyahatnameleri ‘gezi notu’ ve yapılan gezinin bir ‘raporu’ olmaktan çok, mübalağa ve Sömürgecilik tarihinde önemli bir yeri olan İngiltere’den toprak bütünlüğünün zayıflamaya başladığı dönemde Osmanlı topraklarına gelip, gezerek bilgi toplayan önemli resmi görevlerde bulunmuş oryantalist seyyah Alexander William Kinglake, 1844’te yazdığı Eothen adlı seyahatnamesinde, Türkler başta olmak üzere, dünyanın doğusu sayılan yerler hakkında figüratif anlatımlarla yer yer gerçekten çok sapan imajlar çizmiştir. Batılı benmerkezciliğin (Eurocentrism) ötekileştirdiği Doğu’ya bakış köle/efendi diyalektiğine kadar gidip dayanmaktadır. Seyahatname sadece gezilen görülen yerler hakkında bilgi vermekle kalmamış, o yerlerin ‘nasıl görülmesi’ gerektiği konusunda da hem Batılı hem de Doğulu zihinlere derin izler bırakarak yer yer çarpık imajlar çizerek temsil etmiş, tarihe önemli notlar düşmüştür.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. İbrahim E. BİLİCİ

Yayımlanma Tarihi 6 Haziran 2011
Gönderilme Tarihi 24 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder98403, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, number = {2}, pages = {1 - 21}, title = {ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Bilici, Dr. İbrahim E.} }
APA Bilici, D. İ. E. (2011). ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 1 (2) , 1-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7473/98403
MLA Bilici, D. İ. E. "ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 (2011 ): 1-21 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/e-gifder/issue/7473/98403>
Chicago Bilici, D. İ. E. "ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 (2011 ): 1-21
RIS TY - JOUR T1 - ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ AU - Dr. İbrahim E.Bilici Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 21 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ %A Dr. İbrahim E. Bilici %T ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ %D 2011 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bilici, Dr. İbrahim E. . "ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 1 / 2 (Haziran 2011): 1-21 .
AMA Bilici D. İ. E. ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ. e-gifder. 2011; 1(2): 1-21.
Vancouver Bilici D. İ. E. ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2011; 1(2): 1-21.
IEEE D. İ. E. Bilici , "ORYANTALİST SEYAHATNAMELERDE TÜRK İMGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: ALEXANDER WILLIAM KINGLAKE’İN SEYAHATNAMESİ EOTHEN∗ ÖRNEĞİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 1-21, Haz. 2011