Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Research for Satisfaction of Businesses that Publishing Promotions to Group Purchase Sites in the Internet

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 54, 31.12.2012

Öz

Nowadays, the impact of social media over the Internet has changed our way of shopping, is formed of

new consumption areas. One of them is the power, which brings together consumers and local companies, "the

group purchasing sites." The purpose of this study, in "group purchasing sites" promotion of businesses how they

affected by this and determine their satisfaction. This study includes these promotions publisher sites from the

first day it came into use in Turkey, the group purchasing promotions, increasing their turnover reached its

highest level up the time period of development In this context, the "group purchasing sites," has already started

to provide services and those active in the selected criterion Groupon/Şehir Fırsatı, Grupfoni, Grupanya,

Markapon sites in Istanbul, Ankara and Izmir, promotions have been included in published research businesses.

Research is limited to the period between 2010 April and 2010 December. Research method is survey via e-mail.

The study, in "group purchasing sites" promotion of businesses that announced plans for the future, promotion of

these sites will continue to publish or they would not and suggest that conclusions about the sustainability of the

promotion system.

Kaynakça

 • Altun, F. (2010). İnternette İndirim Kardeşliği: “Grupanya”. IP İnteraktif Pazarlama Dergisi/Marketing Türkiye. S:28, 44-46.
 • Arabshahi, A. (2010). “Undressing Groupon An Analysis Of The Groupon Business Model” http://Ahmadalia.Com/Download/Undressing-Groupon.Pdf s. 1 (erişim tarihi 15.06.2011).
 • Dholakia, U. M. (2010). “How Effectıve Are Groupon Promotıons For Busınesses?” htpp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1696327 (erişim tarihi 15.10.2010).
 • Edelman, vd. , (2010). To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of Deep Discounts, Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 11-063 Electronic copy available at: htpp://hbs.edu/research/pdf/11-063.pdf s. 2 (erişim tarihi 15.06.2011).
 • Odabaşı, Y. Oyman, M. (2009). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat Kitapları: İstanbul. S. 206
 • Ravuna, E. (2011). Pricing Strategies in the Internet Age. http://google.com/books? hl=tr&lr=lang_tr&id=QQ3YZgthm_0C&oi=fnd&pg=PR12&dq=%22kupon %22&ots=Cu_4e2Wh2U&sig=I7wjtSjV5JE6d86ec5lfVXLPgJM#v=onepage&q=%22kupon%22&f=false s. 62 (erişim tarihi 02.12.2011).
 • Steiner, C. (2010). Meet The Fastest Growing Company Ever http://forbes.com/forbes/2010/0830/entrepreneurs-groupon-facebook-twitter-next-web- phenom.html (erişim tarihi 15.06.2011).
 • http://sosyalmedya.co/grup-satin-alma-son-durum/ (erişim tarihi 27.05.2011).
 • http://sosyalmedya.co/grup-satin-alma-ciro-mayis/ (erişim tarihi 15.06.2011).
 • http://tuck.dartmouth.edu/cds-uploads/case-studies/pdf/Groupon_Case_R2.pdf (erişim tarihi 15.06.2011).

İNTERNETTE GRUP SATIN ALMA SİTELERİNE İLAN VEREN İŞLETMELERİN MEMNUNİYETİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 41 - 54, 31.12.2012

Öz

Günümüzde, sosyal medyanın da etkisiyle internet üzerinden yaptığımız alışverişin şekli değişmiş, yeni
tüketim alanları oluşmuştur. Bunlardan birisi de gücünü, tüketicilerle yerel firmaları buluşturmasından alan
“grup satın alma siteleri”dir. Bu çalışmanın amacı, “grup satın alma siteleri”ne ilan veren işletmelerin bu satış
promosyonlarından ne şekilde etkilendiklerini ve memnuniyetlerini belirlemektir. Bu çalışma, Türkiye’de grup
satın alma promosyonlarının kullanılmaya başladığı ilk günden, bu promosyonları yayınlayan sitelerin her gün
artan cirolarının en yüksek seviyesine ulaştığı gelişme dönemine kadar olan zaman dilimini içermektedir. Bu
bağlamda “grup satın alma siteleri”nden ilk hizmet vermeye başlayan ve aktif olanlar kıstasında seçilen
Groupon/Şehir Fırsatı, Grupfoni, Grupanya, Markapon sitelerinin İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ilanlarını
yayınladıkları işletmeler araştırma kapsamına dahil edilmiştir. Araştırma 2010 Nisan ve 2010 Aralık arasındaki
dönemle sınırlandırılmıştır. Araştırma yöntemi, e-posta yoluyla ankettir. Çalışma, “grup satın alma siteleri”ne
ilan veren işletmelerin geleceğe yönelik planlarına, bu sitelere ilan vermeye devam edip etmeyeceklerine ve bu
promosyon sisteminin sürdürülebilirliğine ilişkin çıkarımlarını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

 • Altun, F. (2010). İnternette İndirim Kardeşliği: “Grupanya”. IP İnteraktif Pazarlama Dergisi/Marketing Türkiye. S:28, 44-46.
 • Arabshahi, A. (2010). “Undressing Groupon An Analysis Of The Groupon Business Model” http://Ahmadalia.Com/Download/Undressing-Groupon.Pdf s. 1 (erişim tarihi 15.06.2011).
 • Dholakia, U. M. (2010). “How Effectıve Are Groupon Promotıons For Busınesses?” htpp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1696327 (erişim tarihi 15.10.2010).
 • Edelman, vd. , (2010). To Groupon or Not to Groupon: The Profitability of Deep Discounts, Harvard Business School NOM Unit Working Paper No. 11-063 Electronic copy available at: htpp://hbs.edu/research/pdf/11-063.pdf s. 2 (erişim tarihi 15.06.2011).
 • Odabaşı, Y. Oyman, M. (2009). Pazarlama İletişimi Yönetimi. Mediacat Kitapları: İstanbul. S. 206
 • Ravuna, E. (2011). Pricing Strategies in the Internet Age. http://google.com/books? hl=tr&lr=lang_tr&id=QQ3YZgthm_0C&oi=fnd&pg=PR12&dq=%22kupon %22&ots=Cu_4e2Wh2U&sig=I7wjtSjV5JE6d86ec5lfVXLPgJM#v=onepage&q=%22kupon%22&f=false s. 62 (erişim tarihi 02.12.2011).
 • Steiner, C. (2010). Meet The Fastest Growing Company Ever http://forbes.com/forbes/2010/0830/entrepreneurs-groupon-facebook-twitter-next-web- phenom.html (erişim tarihi 15.06.2011).
 • http://sosyalmedya.co/grup-satin-alma-son-durum/ (erişim tarihi 27.05.2011).
 • http://sosyalmedya.co/grup-satin-alma-ciro-mayis/ (erişim tarihi 15.06.2011).
 • http://tuck.dartmouth.edu/cds-uploads/case-studies/pdf/Groupon_Case_R2.pdf (erişim tarihi 15.06.2011).
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Hatice Özgiden

Mustafa Çetin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2012
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özgiden, H., & Çetin, M. (2012). İNTERNETTE GRUP SATIN ALMA SİTELERİNE İLAN VEREN İŞLETMELERİN MEMNUNİYETİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 41-54.