Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Global Media Management: Management Problems of Global Media

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 21 - 36, 01.06.2013

Öz

Globalizationwhich had came into question after the cold war has shown itself in media industry as well as theother industries. Especially in the last twenty fiveyears,  in the light of the developmant of new technologies, the global media groups have enteredtolocalmedia markets for profitor ideologic purposes. The global media groups had expended by entering in to the markets of developing countries, under developed countries and countries who faced political problems and by using the loopholes in their laws. The global media groups face some problems while the yenter to new local markets. These problems are often managemant based problems. The scholars of communication faculties who will be the future professional role players of media should examine these problems and develop strategies towards them. The aim of this article is to underline the cultural and economic problems of global media companies on  their investmants to local markets and analyse the strategies of global media companies.

Kaynakça

 • Arseven C. (2012), Diziler Yeniçerileri Geçti, Milliyet Gazetesi, 30 Aralık 2012 ,s.8
 • Büyükbaykal, I. (2004), Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. (2002), Uluslar arası İletişim, Dünyanın Çarpık Düzeni, Kaynak Yayınları,İstanbul.
 • Erkızan, N. (2002), “Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri Üzerine”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları, Sayı:18 , s.69-70
 • Hofstede,,G. (1980), Culture’s consequences,Sage, Kanada.
 • Hollifield,C.A.ve Vlad,T. (2006), The effects of political, economic and organizational factors on the performance of broadcast media in developing countries, Media and Communication Research konferansında sunulan bildiri, Mısır.
 • Lippmann ,W. (1922), Public Opinion, New Brunswick Transaction Publishers,NJ
 • Marshall, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları,Ankara.
 • Özdemir, S. (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme,Timaş Yayınları,Ankara.
 • Priest,C. (1994), “An information framework for the planning and design of information highways” http://www.eff.org/groups/CITS/Reports/cits_nii_framework_ota.report (Erişim Tarihi : 27 Ocak 2012).
 • Screen Digest, (2001), Generation of Change: Thirty years of Screen Digest. Dow Jones Interactive Publications Kütüphanesi internet sitesinden alınmıştır, (Erişim Tarihi : 11 Aralık 2011).
 • Straubhaar,J, (1991), Beyond Media imperialism:Asymmetrical interdependance and cultural proximity.Critical Studies in Mass Communication,8,1-11.
 • Sugur, N. (1995) , “Küreselleşme üzerine sosyolojik bir inceleme”, Birikim Dergisi , Sayı:73 , s.56.
 • Thompson, J. (1996) , Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, Polity Press, Cambridge.
 • Uluç, G. (2003), Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar Yayınevi,İstanbul.
 • Valenti, J. (2002), “A Clear present and future danger:The potantial undoing of America’s greatest export trade prize”, http://www.mpaa.org/jack/2002_04_23b.htm (Erişim Tarihi : 24 Şubat 2013).
 • Triandis ,H.C. ve Albert,R.D., (1987), Crosss cultural perspectives.In F.M. Jablin, L.L. Putnam,K.H. Roberts, & L.W. Porter (Ed.), Handbook of organizational communication, Newbury Park, Sage,NJ.

KÜRESEL MEDYA İŞLETMECİLİĞİ: KÜRESEL MEDYA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SORUNLARI

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 21 - 36, 01.06.2013

Öz

Soğuk savaşın bitmesi ile beraber gündeme gelen küreselleşme pek çok sektörde olduğu gibi medya endüstrisinde de kendisini göstermiştir. Yaşanan teknolojik gelişmeler ışığında küresel sermayeli medya holdingleri özellikle son yirmi beş yılda gerek kâr amaçlı gerekse ideolojik amaçlı yatırımlar yaparak yeni ulusal pazarlara girmeye başlamıştır. Küresel medya sermayesi daha çok gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkeler ile siyasi rejim değişikliği yaşayan ülkelerin piyasalarına girerek bu pazarlarda yaşanan hukuki boşlukları da kullanarak gelişme göstermişlerdir. Küresel medya işletmeleri ulusal pazarlara yönelik bu yatırımları yaparken farklı sorunlarla da karşılaşmaktadır. Bu sorunlar genellikle işletme tabanlı sorunlar olmaktadır. İletişim fakültelerinde öğrenim gören geleceğin medya profesyonellerinin küresel medya işletmelerinde yaşanan yönetimsel sorunları iyi analiz etmesi ve bu sorunlara yönelik stratejiler geliştirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı küresel yatırım yapan medya işletmelerinin yerel pazarlara yatırım yaparken yaşadıkları kültürel ve ekonomik sorunları belirtmek ve küresel medya işletmelerinin işletme stratejilerini analiz etmektir. 

Kaynakça

 • Arseven C. (2012), Diziler Yeniçerileri Geçti, Milliyet Gazetesi, 30 Aralık 2012 ,s.8
 • Büyükbaykal, I. (2004), Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul.
 • Erdoğan, İ. (2002), Uluslar arası İletişim, Dünyanın Çarpık Düzeni, Kaynak Yayınları,İstanbul.
 • Erkızan, N. (2002), “Küreselleşmenin Tarihsel ve Düşünsel Temelleri Üzerine”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Felsefe Sanat ve Kültür Yayınları, Sayı:18 , s.69-70
 • Hofstede,,G. (1980), Culture’s consequences,Sage, Kanada.
 • Hollifield,C.A.ve Vlad,T. (2006), The effects of political, economic and organizational factors on the performance of broadcast media in developing countries, Media and Communication Research konferansında sunulan bildiri, Mısır.
 • Lippmann ,W. (1922), Public Opinion, New Brunswick Transaction Publishers,NJ
 • Marshall, G. (1999), Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları,Ankara.
 • Özdemir, S. (1998), Medya Emperyalizmi ve Küreselleşme,Timaş Yayınları,Ankara.
 • Priest,C. (1994), “An information framework for the planning and design of information highways” http://www.eff.org/groups/CITS/Reports/cits_nii_framework_ota.report (Erişim Tarihi : 27 Ocak 2012).
 • Screen Digest, (2001), Generation of Change: Thirty years of Screen Digest. Dow Jones Interactive Publications Kütüphanesi internet sitesinden alınmıştır, (Erişim Tarihi : 11 Aralık 2011).
 • Straubhaar,J, (1991), Beyond Media imperialism:Asymmetrical interdependance and cultural proximity.Critical Studies in Mass Communication,8,1-11.
 • Sugur, N. (1995) , “Küreselleşme üzerine sosyolojik bir inceleme”, Birikim Dergisi , Sayı:73 , s.56.
 • Thompson, J. (1996) , Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass Communication, Polity Press, Cambridge.
 • Uluç, G. (2003), Küreselleşen Medya: İktidar ve Mücadele Alanı, Anahtar Kitaplar Yayınevi,İstanbul.
 • Valenti, J. (2002), “A Clear present and future danger:The potantial undoing of America’s greatest export trade prize”, http://www.mpaa.org/jack/2002_04_23b.htm (Erişim Tarihi : 24 Şubat 2013).
 • Triandis ,H.C. ve Albert,R.D., (1987), Crosss cultural perspectives.In F.M. Jablin, L.L. Putnam,K.H. Roberts, & L.W. Porter (Ed.), Handbook of organizational communication, Newbury Park, Sage,NJ.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mihalis Kuyucu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kuyucu, M. (2013). KÜRESEL MEDYA İŞLETMECİLİĞİ: KÜRESEL MEDYA İŞLETMELERİNDE YÖNETİM SORUNLARI. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 21-36.