Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Relationship Between Advertising And Art

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 76, 01.06.2013

Öz

Today advertising and art are intergrated with each other thus to make distinctions uncertain between them. Work of art, which is offered to market, becomes a commodity has impact on this integration.  Advertising, that becomes one of the vessels of life of brands, uses art and works of art for it‟s own purposes. The competitive market conditions, in which advertising production has carried out by professionals, ad becomes a work of art. In this context, the study aims at examine relationship between advertising and art within the terms of commodification and market conditions. The description of the current status of the bidirectional flow in advertising, art and commodification equation shows the importance of the study in terms of contribution to the literature. In the examination intergrated method is preferred by giving visual and economic analysis next review of the literature which shows approaches on the subject, in order to reveal more detailed and concrete approach.

Kaynakça

 • Batı, U (2010) Reklamın Dili, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Becer, E (2008) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Behnke, Cristoph (2007), “Corporate Art Collecting: A Survey Of German Speaking Companies”, The Journal Of Arts Management, Law, and Society 37:3, s.225-244.
 • Berger, J (2004) Görme Biçimleri, Y. Salman (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Bogart, Michele H. (1995), Artists, Advertising and the Borders of Art, The University Of Chicago Press.
 • Debord, G (2006) Gösteri Toplumu, A. Ekmekçi ve O. Taşkent (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Haug, W F (2008) Meta Estetiğinin Eleştirisi, M. Toprak (çev), Felsefe Logos Yayınları.
 • Hetsroni, A (2005), Art in Advertising: A Cross-Cultural Examination of Ads and Creatives, Visual Communication Quarterly 12:1-2, s.58-77.
 • Horkheimer, M ve Adorno, T W (2010). “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma”, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.162-222.
 • Marx, K (2011) Kapital Birinci Cilt, A. Bilgi (çev), Sol Yayınları, Ankara.
 • Néret, G (2005) Salvador Dalí, A.Antmen (çev), Taschen ve Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Quemin, Alain (2013), “International Contemporary Art Fairs in A „Globalized‟ Art Market”, European Societies 15:2, s.162-177.
 • Rutherford, P (2000) Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı, M. K. Gerçeker (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Teker, U (2009) Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat Yayınevi, İstanbul.
 • Thompson, Don (2008), The $ 12 Million Stuffed Shark The Curious Economics Of Contemporary Art And Auction Houses, Aurum Press, Britain.
 • Turani, A (2009) Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Vuyk, Kess (2010), “The Arts As An Instrument? Notes on the Controversy Surronding the Value Of Art”, International Journal Of Cultural Policy 16:2, s.173-183.
 • Williams, R (1993) Kültür, S. Aydın (çev), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Williamson, J (2001) Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, A. Fethi (çev), Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Wu, C (2005) Kültürün Özelleştirilmesi: 1980‟ler sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi, E. Soğancılar (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Yaylacı, G Ö (1999) Reklamda Stratejilerle Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • http://www.reklamazzi.com/iste-en-yaratici-reklamlar-.131999.htm (erişim tarihi:15.04.2013)
 • http://www.concept.com.tr/projects.php?bid=35 (erişim tarihi: 15.04.2013)
 • http://blog.milliyet.com.tr/son-aksam-yemegi/Blog/?BlogNo=387799 (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.coloribus.com/focus/leonardo-da-vinci-artworks-in-advertising/5392305/(erişim tarihi:14.04.2103)
 • http://surrealads.wordpress.com/tag/strange/ (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/655392-alster-golunde-bir-denizkizi (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.cnnturk.com/fotogaleri/yasam/diger/2011/08/05/goldeki.denizkizi/11984/(erişim tarihi:14.04.2013).

REKLAM VE SANAT İLİŞKİSİ

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 1, 64 - 76, 01.06.2013

Öz

Günümüzde reklam ve sanatın aralarındaki ayrımları belirsiz kılacak şekilde birbiri ile bütünleştikleri görülmektedir. Bu bütünleşmede, sanat eserinin pazara sunulan bir meta haline gelmesi etkili olmaktadır. Markaların yaşam damarlarından biri konumuna gelen reklam, sanatı ve sanat eserlerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır. Reklam üretiminin profesyoneller tarafından gerçekleştirildiği rekabetçi pazar koşullarında reklamın kendisi sanat eseri niteliğine bürünmektedir. Bu bağlamda çalışmada reklam ve sanat ilişkisinin; metalaşma ve pazar koşulları çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Reklam, sanat ve  metalaşma denkleminde yaşanan çift yönlü akışın güncel durumunu betimlemesi, çalışmanın literatüre katkısı bakımından önemini göstermektedir. Yapılan incelemede, literatür taraması ile konuya dair yaklaşımların aktarılmasının yanı sıra, daha detaylı ve somut bir yaklaşım ortaya koyabilmek için görsel, ekonomik analizlere ve konunun günümüz dünyasındaki örneklerine yer veren bütünleşik bir yöntem tercih edilmiştir.

Kaynakça

 • Batı, U (2010) Reklamın Dili, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Becer, E (2008) İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Behnke, Cristoph (2007), “Corporate Art Collecting: A Survey Of German Speaking Companies”, The Journal Of Arts Management, Law, and Society 37:3, s.225-244.
 • Berger, J (2004) Görme Biçimleri, Y. Salman (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Bogart, Michele H. (1995), Artists, Advertising and the Borders of Art, The University Of Chicago Press.
 • Debord, G (2006) Gösteri Toplumu, A. Ekmekçi ve O. Taşkent (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • Haug, W F (2008) Meta Estetiğinin Eleştirisi, M. Toprak (çev), Felsefe Logos Yayınları.
 • Hetsroni, A (2005), Art in Advertising: A Cross-Cultural Examination of Ads and Creatives, Visual Communication Quarterly 12:1-2, s.58-77.
 • Horkheimer, M ve Adorno, T W (2010). “Kültür Endüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma”, Aydınlanmanın Diyalektiği: Felsefi Fragmanlar, N. Ülner ve E. Ö. Karadoğan (çev), Kabalcı Yayınevi, İstanbul, s.162-222.
 • Marx, K (2011) Kapital Birinci Cilt, A. Bilgi (çev), Sol Yayınları, Ankara.
 • Néret, G (2005) Salvador Dalí, A.Antmen (çev), Taschen ve Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Quemin, Alain (2013), “International Contemporary Art Fairs in A „Globalized‟ Art Market”, European Societies 15:2, s.162-177.
 • Rutherford, P (2000) Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı, M. K. Gerçeker (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Teker, U (2009) Grafik Tasarım ve Reklam, Yorum Sanat Yayınevi, İstanbul.
 • Thompson, Don (2008), The $ 12 Million Stuffed Shark The Curious Economics Of Contemporary Art And Auction Houses, Aurum Press, Britain.
 • Turani, A (2009) Çağdaş Sanat Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Vuyk, Kess (2010), “The Arts As An Instrument? Notes on the Controversy Surronding the Value Of Art”, International Journal Of Cultural Policy 16:2, s.173-183.
 • Williams, R (1993) Kültür, S. Aydın (çev), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Williamson, J (2001) Reklamların Dili: Reklamlarda Anlam ve İdeoloji, A. Fethi (çev), Ütopya Yayınevi, Ankara.
 • Wu, C (2005) Kültürün Özelleştirilmesi: 1980‟ler sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi, E. Soğancılar (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Yaylacı, G Ö (1999) Reklamda Stratejilerle Yönetim, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul.
 • http://www.reklamazzi.com/iste-en-yaratici-reklamlar-.131999.htm (erişim tarihi:15.04.2013)
 • http://www.concept.com.tr/projects.php?bid=35 (erişim tarihi: 15.04.2013)
 • http://blog.milliyet.com.tr/son-aksam-yemegi/Blog/?BlogNo=387799 (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.coloribus.com/focus/leonardo-da-vinci-artworks-in-advertising/5392305/(erişim tarihi:14.04.2103)
 • http://surrealads.wordpress.com/tag/strange/ (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/655392-alster-golunde-bir-denizkizi (erişim tarihi:14.04.2013)
 • http://www.cnnturk.com/fotogaleri/yasam/diger/2011/08/05/goldeki.denizkizi/11984/(erişim tarihi:14.04.2013).
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Zaliha İnci Karabacak

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 1 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Karabacak, Z. İ. (2013). REKLAM VE SANAT İLİŞKİSİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 64-76.