Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

New Media vs. Old Media: Who Won The War or Who Will Win?

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 22 - 29, 01.06.2014

Öz

The new world order that triggered by technology completely change the past practices and customs. New media and internet technologies that created and formed the basic infrastructure by the internet has provided a great advantage against traditional communication methods that called „old media‟. In this study, firstly the concepts and definitions of new media and old media will be given. Later on, the advantages of new media will be evaluated over the old media and will be done analysis and predictions. 

Kaynakça

 • Baydar, Y. (2011). “2011‟de Yeni Medya”, Sabah Gazetesi, 03 Ocak 2011, Erişim: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/baydar/2011/01/03/2011de_yeni_medya, (erişim tarihi, 9 Kasım 2011)
 • Civelek, M. E. (2009), İnternet Çağı Dinamikleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Derebaşı, M. (1999), İnternet “Benim Memleketim“, Kamer Bilgisayar, İstanbul.
 • Digital Age Konferansı. (2011), “Yeni Dünya Düzeni: Tam Şeffaflık”, Erişim:http://www.mci.com.tr/konferanslar/arsiv.aspx?ArsivID=57&id=10 (erişim tarihi, 07 Kasım 2011).
 • Dinler, Z. (1998), Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Kırcova, İ. (2002), İnternet’te Pazarlama, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Özkök, E. (2011), “Medya Elitinin Sonu Geldi mi”, Hürriyet Gazetesi, 05 Kasım.
 • Turgut, S. (2011), “Yayın Yönetmeninin Korkağı”, Habertürk Gazetesi, 05 Kasım.
 • Uysal, M. ve Tunç, M. (1996), İnternet, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Yeni Medya Düzeni Konferansı. (2011). “Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 05 Ekim, Erişim:http://www.ntvmsnbc.com/id/25285774/page/2/ (erişim tarihi, 07 Kasım 2011).
 • http://aycamanaztvj.blogspot.com/2011/03/yeni-medya-nedir.html (erişim tarihi, 04 Kasım 2011).
 • http://yenimedya.co/ornek-sayfa/ (erişim tarihi, 02 Kasım 2011).
 • http://www.internetdevri.com/internet-nedir/ (erişim tarihi, 25 Ekim 2011).
 • http://www.mahsumakbas.com/yeni-medya-nedir/ (erişim tarihi, 04 Kasım 2011).
 • http://www.webhatti.com/genel-sohbet/40903-kisaca-internet-tarihi.html (erişim tarihi, 25 Ekim 2011).

YENİ MEDYA ESKİ MEDYAYA KARŞI: SAVAŞI KİM KAZANDI YA DA KİM KAZANACAK?

Yıl 2014, Cilt: 4 Sayı: 1, 22 - 29, 01.06.2014

Öz

Teknolojinin tetiklediği yeni dünya düzeni, eski uygulamaları ve alışkanlıkları tamamen değiştirmektedir. İnternetin yarattığı ve temel altyapısını oluşturduğu yeni medya ve internet teknolojileri, artık „eski medya‟ olarak adlandırdığımız klasik iletişim yöntemlerine karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır. Çalışmada, ilk olarak yeni medya ve eski medya kavramlarının teorik bakışı gerçekleştirilecek, daha sonra ise eski medyanın yeni medya karşısında mevcut pozisyonu üzerinden değerlendirmeler gerçekleştirilerek, analizler ve öngörüler yapılacaktır.

Kaynakça

 • Baydar, Y. (2011). “2011‟de Yeni Medya”, Sabah Gazetesi, 03 Ocak 2011, Erişim: http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/baydar/2011/01/03/2011de_yeni_medya, (erişim tarihi, 9 Kasım 2011)
 • Civelek, M. E. (2009), İnternet Çağı Dinamikleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Derebaşı, M. (1999), İnternet “Benim Memleketim“, Kamer Bilgisayar, İstanbul.
 • Digital Age Konferansı. (2011), “Yeni Dünya Düzeni: Tam Şeffaflık”, Erişim:http://www.mci.com.tr/konferanslar/arsiv.aspx?ArsivID=57&id=10 (erişim tarihi, 07 Kasım 2011).
 • Dinler, Z. (1998), Bilimsel Araştırma ve İnternet’e Bağlı Bilgi Merkezleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Kırcova, İ. (2002), İnternet’te Pazarlama, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Özkök, E. (2011), “Medya Elitinin Sonu Geldi mi”, Hürriyet Gazetesi, 05 Kasım.
 • Turgut, S. (2011), “Yayın Yönetmeninin Korkağı”, Habertürk Gazetesi, 05 Kasım.
 • Uysal, M. ve Tunç, M. (1996), İnternet, Beta Yayınevi, İstanbul.
 • Yeni Medya Düzeni Konferansı. (2011). “Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, 05 Ekim, Erişim:http://www.ntvmsnbc.com/id/25285774/page/2/ (erişim tarihi, 07 Kasım 2011).
 • http://aycamanaztvj.blogspot.com/2011/03/yeni-medya-nedir.html (erişim tarihi, 04 Kasım 2011).
 • http://yenimedya.co/ornek-sayfa/ (erişim tarihi, 02 Kasım 2011).
 • http://www.internetdevri.com/internet-nedir/ (erişim tarihi, 25 Ekim 2011).
 • http://www.mahsumakbas.com/yeni-medya-nedir/ (erişim tarihi, 04 Kasım 2011).
 • http://www.webhatti.com/genel-sohbet/40903-kisaca-internet-tarihi.html (erişim tarihi, 25 Ekim 2011).
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Barış Bulunmaz

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2014
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Bulunmaz, B. (2014). YENİ MEDYA ESKİ MEDYAYA KARŞI: SAVAŞI KİM KAZANDI YA DA KİM KAZANACAK?. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 22-29.