Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Examining TheActivities of Turkish Diplomacy Coordinatorship in the Context of Cultural Diplomacy

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 2 - 24, 01.06.2015

Öz

This study arise from expanding size and differing scope of international and intersocietal relations in rapidly changing world order after 1990's. The international relations that partly come out from the monopoly of the State and various organs of State, has become a large and complex platform, in which the non-governmental organizations and multiple actors take part. These developments make international public relations, public diplomacy and cultural diplomacy, which is the third pillar of public diplomacy, necessary to be used as an
integrating bridge between different nations. Effective public diplomacy movement is possible if political values, foreign policy and cultural diplomacy can work together for the sake of the common interests of a country. Building on thisopinion, particularly a study on cultural diplomacy is discussed in thisstudy.Consideringtheactivities of TurkishPublicDiplomacy in the context of cultural diplomacy, examination of tools and methods used to by the Coordinatorship for promoting Turkey and measurement of the size and frequency of cultural diplomacy among them and determination of the proportion of its execution with other public diplomacy activities were addressed
.  

Kaynakça

 • Banks, D. (2011), “TheOuestions of Cultural Diplomacy: Acting Ethically”, TheatreTopics, http://muse.jhu.edu/journals/tt/summary/v021/21.2.banks.html, Vol.21, No 2, September, pp. 109-123.
 • Bound, K.,Briggs, R., Holden, J. andSamuel J. (2007), CulturalDiplomacy, Demos, London.
 • Cull, N. J. (2008), “PublicDiplomacy: TaxonomiesandHistories”, TheAnnals of American Academy of PoliticalandSocialScience, Vol. 616, No.10, pp.31-54.
 • Gienow- Hecht, J.C and Donfried M.C.(2010), Searching For Cultural Diplomacy, Berghahn Books, Newyork.
 • Gökçe, O. (2006),İçerik Analizi - Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Krippendorff, K. (2004), Content Analysis,Sage Publications, California.
 • Melissen, J. (2007), “The New Public Diplomacy: Between The oryand Practice”, in Melissen, J. (Ed.), The New Public Diplomacy,Palgra ve Macmillan, Newyork, pp.3-27.
 • Nye, J. S. (2005), Yumuşak Güç, Elips Kitap, Ankara.
 • Signitzer, B.H. andCoombs, T. (1992), “Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Covergences”, PublicRelationsReview, Vol.18, No.2, pp.137-147.
 • Signitzer, B. H.and Wamser, C (2009),“Public Diplomacy: A Specific Governmental Public Relations Function” in Botan C. Ve Hazelton V.(Ed.), Public Relations Theory II, Taylor & Francis,New York, pp.382-411.
 • Szondi, G. (2008), “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences” Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael.
 • Öğülmüş, S. (t.y.) “İçerik Çözümlemesi”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/506/6144.pdf,ss.213-228. (Erişim tarihi: 20 Ekim 2013),
 • Zaharna, R. S. (2009),“Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives. Information and Relational Communication Frameworks” Routledge Handbook of Public Diplomacy, Taylor&Francis, Newyork,pp.86-100.
 • “KDK Kuruluş”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/hedefler/9, (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Vizyon ve Misyon”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/vizyon-misyon,(Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Hedefler”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/hedefler/9, (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Faaliyetler”, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/25;(Erişim tarihi: 30 Temmuz 2013)

TÜRKİYE KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNİN KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Yıl 2015, Cilt: 5 Sayı: 1, 2 - 24, 01.06.2015

Öz

Bu çalışma 1990'lar sonrası hızla değişen dünya düzeninde boyutu genişleyen, kapsamı farklılaşan, uluslararası ve toplumlar arası ilişkiler evreninden hareket etmektedir. Devlet ve devlete ait çeşitli organların kısmen tekelinden çıkan uluslararası ilişkiler, sivil toplumun, sivil örgütlerin ve çoklu aktörlerin rol aldığı geniş ve karmaşık bir platform haline dönüşmüştür. Bu gelişmeler uluslararası halkla ilişkiler alanının, kamu diplomasisini ve kamu diplomasisinin üçüncü ayağını oluşturan kültürel diplomasiyi farklı uluslararasında bir yakınlaşma, kaynaştırma köprüsü olarak kullanmasını zorunlu kılmaktadır. Etkin kamu diplomasisi hareketi; siyasi değerler, dış politika ve kültürel diplomasinin bir ülkenin ortak çıkarları uğruna birlikte çalışmasıyla mümkündür. Bu görüşten hareketle bu çalışmada, kültürel diplomasi açısından bir araştırma ele alınmıştır. Araştırma kapsamında Türkiye Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü‟nün çalışmaları, kültürel diplomasi bağlamında ele alınarak, içerik analizi yöntemiyle Koordinatörlüğün Türkiye'nin tanıtımında kullandığı araç ve yöntemlerin irdelenmesi ve bunlar arasında kültürel diplomasinin boyutunun, sıklığının ölçülmesi, diğer kamu diplomasisi faaliyetleri ile ne oranda birlikte yürütüldüğünün ortaya konması hedeflenmiştir.

Kaynakça

 • Banks, D. (2011), “TheOuestions of Cultural Diplomacy: Acting Ethically”, TheatreTopics, http://muse.jhu.edu/journals/tt/summary/v021/21.2.banks.html, Vol.21, No 2, September, pp. 109-123.
 • Bound, K.,Briggs, R., Holden, J. andSamuel J. (2007), CulturalDiplomacy, Demos, London.
 • Cull, N. J. (2008), “PublicDiplomacy: TaxonomiesandHistories”, TheAnnals of American Academy of PoliticalandSocialScience, Vol. 616, No.10, pp.31-54.
 • Gienow- Hecht, J.C and Donfried M.C.(2010), Searching For Cultural Diplomacy, Berghahn Books, Newyork.
 • Gökçe, O. (2006),İçerik Analizi - Kuramsal ve Pratik Bilgiler, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Krippendorff, K. (2004), Content Analysis,Sage Publications, California.
 • Melissen, J. (2007), “The New Public Diplomacy: Between The oryand Practice”, in Melissen, J. (Ed.), The New Public Diplomacy,Palgra ve Macmillan, Newyork, pp.3-27.
 • Nye, J. S. (2005), Yumuşak Güç, Elips Kitap, Ankara.
 • Signitzer, B.H. andCoombs, T. (1992), “Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Covergences”, PublicRelationsReview, Vol.18, No.2, pp.137-147.
 • Signitzer, B. H.and Wamser, C (2009),“Public Diplomacy: A Specific Governmental Public Relations Function” in Botan C. Ve Hazelton V.(Ed.), Public Relations Theory II, Taylor & Francis,New York, pp.382-411.
 • Szondi, G. (2008), “Public Diplomacy and Nation Branding: Conceptual Similarities and Differences” Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations, Clingendael.
 • Öğülmüş, S. (t.y.) “İçerik Çözümlemesi”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/506/6144.pdf,ss.213-228. (Erişim tarihi: 20 Ekim 2013),
 • Zaharna, R. S. (2009),“Mapping Out a Spectrum of Public Diplomacy Initiatives. Information and Relational Communication Frameworks” Routledge Handbook of Public Diplomacy, Taylor&Francis, Newyork,pp.86-100.
 • “KDK Kuruluş”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/hedefler/9, (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Vizyon ve Misyon”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/vizyon-misyon,(Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Hedefler”, http://kdk.gov.tr/kurumsal/hedefler/9, (Erişim tarihi: 24 Temmuz 2013).
 • “KDK Faaliyetler”, http://kdk.gov.tr/faaliyetler/25;(Erişim tarihi: 30 Temmuz 2013)
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gonca Yıldırım Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yıldırım, G. (2015). TÜRKİYE KAMU DİPLOMASİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NÜN FAALİYETLERİNİN KÜLTÜREL DİPLOMASİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 2-24.