Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 6, Sayfalar 34 - 54 2020-08-28

Günümüzde iletişim ve bilişim teknolojileri oldukça gelişmiştir. Günümüzün bireyleri ise bu teknolojiler ile birlikte uyumlu uygulamaları da kullanmaktadırlar. Bu uygulamalardan en çok kullanılanlardan biri de sosyal medya uygulamalarıdır. Bu uygulamalar vasıtasıyla her gün binlerce mesaj bildirim paylaşılmakta ve çeşitli bilgi, görüş ve fikir alışverişi yapılmaktadır. Günümüzün nesilleri bu teknolojilerin çok geliştiği bir dönemde dünyaya gelmişlerdir. Bu dönemin bireyleri araştırmacı Hertz tarafından K Kuşağı olarak adlandırılmıştır. K Kuşağı bireyler tarafından bilişim ve iletişim teknolojileri dikkatli ve kontrollü şekilde kullanılmalıdır. Bu teknolojilerin dikkatli ve kontrollü bir şekilde kullanılmasının yolu da iyi bir aile iletişimi ile sağlanır. Aynı zamanda bu kuşağa teknoloji nesli de denmektedir. Bu kuşağa teknoloji, ekonomik kriz ve terör konuları güç vermektedir. Bu jenerasyonun özellikleri de yaratıcılık, yalnızlık, cömertlik, geleneksel kurumlara güvensizlik ve kaygı olarak bilinmektedir.
k kuşağı, teknoloji kuşağı, teknoloji, aile ilişkisi
 • Adıgüzel, O. Batur, H. Z. veEkşili, N. (2014). “Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı İle Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 165-182
 • Akın, A. ve Dağ, A. (2015). Teknoloji Kullanımı ve Bağımlılığı Açısından Türkiye Gençliğinin Fotoğrafı. http://insamer.com/tr/teknoloji-kullanimi-ve-bagimliligi-acisin- dan-turkiye-gencliginin-fotografı_182.html, (erişim tarihi: 01.06.2020.
 • Aksu, S. (2019). “K ve Z Kuşağının Siyasi Seçim Kampanyalarına Yönelik Güvenine İlişkin Bir İnceleme”, Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 6(40), 2016-2025
 • Arslan, B. e Nur, E. (2018). “Teknolojinin Yeni Çocuğu: K Kuşağı”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi”, 6(15), 329-347
 • Aşkar, S.H.(2018). X veY kuşağı bireylerinde bağlanma stillerinin yaşam doyumuna ve kişiler arası ilişkilere etkilerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Aygenoğlu, K. (2015). X veY kuşaklarının kurumsal iş hayatında insan kaynağı açısından stratejik yönetimi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • Azanpa, Ö. N. (2017). Yeni Nesil K Kuşağı Çocukları. https://psikologbiranne.com/?p=333. Erişim Tarihi: 20.05.2020
 • Bennet, S. E. and Rademacher, W. E. (1997). After the boom: the politics of generation x. (edited by) Craig, S. C. and Bennet, S. E., Maryland: Rowman & Littlefield Publishers
 • Benson, M, .L. (2001) Crime and the life course, Chapter I, s. 1-29, http://www.roxbury.net/clcwebch1.pdf, (erişim tarihi. 01.06.2020)
 • Burnett, J, (2010). Generations: The time machine ın theory and practice. Farnham, Surrey, GBR: Ashgate Publishing Group
 • Bynner, J. (2001). Interdisciplinary Perspectives On Analysing The Life Course Seminar 2, Theorising Across Disciplines, “Life Course Change And Social Change. Insinghts From Cohort Comparisons”, Centre For Longitudinal Studies, Institute Of Education, University Of London, Cambridge
 • DeWall, C. Nathan, P. Jr., Richard. S., Campbell, W. K.. and Twenge, J. M. (2011). “Tuning in to Psychological Change: Linguistic Markers of Psychological Traits and Emotions Over Time in Popular U.S. Song Lyrics. Psychology of Aesthetics”, Creativity and the Arts, 5(3), 200–207. https://doi.org/10.1037/a0023195
 • Duygulu, S. (2018). “Yeni Medya Teknolojilerinin K-Kuşağının Ebeveynleriyle Olan İletişime Etkisi”, TRT Akademi, 3(6), 632-652.
 • Fortes, M. (1984). “Age, Generation And Social Structure” in Kertzer, D and Keith, J. (Ed.), Age And Anthropological Theory, London: Cornell University Press
 • Gilbaugh, P. (2009). Supervision of Intergenerational Dynamics University of Iowa School of Social Work - National Resource Center for Family Centered Practice "Committed to Excellence Through Supervision”
 • Heilbern, W. (2016). Here's What You Should Know About "Generation K"-The Teens Shaped by Terrorism, Technolohy and Anxiety, https://www.businessinsider.com/what-you-need-to-know-about-generation-k-2016-4, (erişim tarihi: 26.08.2018)
 • Hertz, N. (2015). Generation K: What It Means To Be A Teen. Http://Www.Noreena.Com/Wp-Content/Uploads/2015/04/Generation-K.Jpg, (erişim tarihi: 01.06.2020)
 • Kapil, Y. ve Roy, A. (2014). “A Critical Evaluation Of Generation Z At Workplaces”, International Journal of Social Relevance & Concern, 2(1), 10-14.
 • Keleş, H.N. (2011). “Y Kuşağı Çalışanların Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,, 3(2), 129-139
 • Lehto, Y.X., Jang, S. Francis, A. and O’Leary, J. (2008). “Exploring Tourism Experience Sought: A Cohort Comparison of Baby Boomers and the Silent Generation”, Journal of Vacation Marketing, 14(3), 237-252
 • Levickaite, R. (2010). “Generations X Y Z: How Social Networks Form The Concept Of The World Without Borders (The Case Of Lithuania)”, Limes Cultural Regionalistics 3(2), 170-183
 • Lower, J. (2008). “Brace Yourself Here Comes Generation Y”, Critical Care Nurse, 28 (5), 80-85.
 • Macunovich, D. J. (2000). The baby boomers, Barnard College, Columbia University
 • Mandalı, Ç. (2017). X ve Y Kuşağını Motive Eden Faktörler Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Açısından Karşılaştırması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul.
 • Mengi, Z. (2011). Yazan: Zeynep Mengi Kaynak : www.yenibiris.com/HurriyetIK), (erişim tarihi: 0106.2020)
 • Notter J. (2005). Why Generations Matter, and Why They Don"t: The Business Realities of Diversity in the Workplace. Financial Management Symposium
 • Oblinger, D. G. ve Oblinger, J. L. (2005). : Is It Age or IT: First Steps Toward Understanding the Net Generation. D. G. Oblinger ve J. L. Oblinger (Ed.). Educating the Net Generation içinde (s. 2.1-2.19). EDUCAUSE e-book. https://www.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf, (erişim tarihi: 05.06.2020)
 • Osunluk, H. (2004). Yaşam Seyri Teorisi Ve Özürlüler; ÖZ-VERİ Dergisi; Cilt 1; Sayı 1, http://www.sosyalsiyaset.net/documents/yasam_seyri_teorisi.htm, (erişim tarihi:25.05.2020)
 • Öz, Ü. (2015). XYZ Kuşaklarının Özellikleri Ve Y Kuşağının Örgütsel Bağlılık Düzeyi Analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi: Ankara
 • Özkan, M. ve Solmaz, B. (2015). “The Changing Face Of The Employees- Generation Z And Their Perceptions Of Work (A Study Applied To University Students)”, Procedia Economics and Finance, 26, 476-483.
 • Parry, E., Urvin, P. (2010). “Generational Differences in Work Values: A Review of Theory and Evidence”, International Journal of Management Reviews, 13(1), 79-96.
 • Prensky, M. (2001). “Digital Natives, Digital Immigrants”, On the Horizon, 9(5), 1-6. NCB University Pres
 • Solmaz, B., Tekin, G., Herzem, Z. ve Demir, M. (2013). “Internet ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Uygulama”, Selçuk İletişim, 7 (4), 23-32.
 • Thompson, E.P. (1967). “Time, Work-Discipline And Industrial Capitalism”, Past and Present, 38, 56-97
 • Toruntay, H. (2011). Takım Rolleri Çalışması: X Ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: İstanbul
 • Türk, A. (2013). Y Kuşağı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
 • Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J. and Lance, C. E. (2010). “Generational Differences In Workvalues: Leisure And Extrinsic Value Sincreasing, Social And İntrinsic Values Decreasing”, Journal of Management, 36(5), 1117-1142. Doi: 10.1177/0149206309352246.
 • Uzun, Z. (2016). Z Kuşağı Öğrencilerinin Akıllı Cep Telefonu (smartphone) Kavramına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi: Bir Metafor Analizi Çalışması. 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Araştırmaları Konferansı Bildiri Kitapçığı (s. 84-94). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Zemke, R., Raines, C. And Filipczak, R. (1999). Generations at work: managing the clash of veterans, boomers, xers, and nexters in your workplace. New York: Amacom
 • Zemke, R., Raines, C., Filipczak, B. (2013). Generations at work : managing the clash of boomers, gen xers, and gen yers in the workplace (2nd Ed). New York: Amacom
 • http://www.gazeteekonomi.com/kariyer/iste-k-kusaginin-ozellikleri-h366030.html,
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kasım KAYA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniveristesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 27 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 28 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { econharran751299, journal = {Econharran}, issn = {2587-179X}, address = {Harran Üniversitesi İİBF Osmanbey Kampüsü Mardin Yolu 22. Km. Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {34 - 54}, doi = {}, title = {DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI}, key = {cite}, author = {Kaya, Kasım} }
APA Kaya, K . (2020). DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI . Econharran , 4 (6) , 34-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/econharran/issue/56576/751299
MLA Kaya, K . "DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI" . Econharran 4 (2020 ): 34-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/econharran/issue/56576/751299>
Chicago Kaya, K . "DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI". Econharran 4 (2020 ): 34-54
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI AU - Kasım Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Econharran JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 54 VL - 4 IS - 6 SN - 2587-179X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Econharran DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI %A Kasım Kaya %T DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI %D 2020 %J Econharran %P 2587-179X- %V 4 %N 6 %R %U
ISNAD Kaya, Kasım . "DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI". Econharran 4 / 6 (Ağustos 2020): 34-54 .
AMA Kaya K . DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI. Econharran. 2020; 4(6): 34-54.
Vancouver Kaya K . DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI. Econharran. 2020; 4(6): 34-54.
IEEE K. Kaya , "DİJİTAL NESİL: K KUŞAĞI", Econharran, c. 4, sayı. 6, ss. 34-54, Ağu. 2020