Amaç ve Kapsam

Eğitim Yansımaları dergisi açık erişim olarak yılda iki defa yayımlanan kar amacı gütmeyen, bilimsel, uluslararası ve hakemli bir dergidir. Eğitim Yansımaları dergisi nitel ve nicel metodolojilerle yapılmış çalışmaların yanı sıra kaynak tarama gibi özgün sonuçlara ulaşmayı hedefleyen çalışmaları da kabul etmektedir. Aralık 2020 sayısından itibaren dergiye gönderilecek çalışmalar öncelikle alan editörleri tarafından değerlendirilecektir. Alan editörleri yazarlardan yazım kuralları ve temel metodolojik konularda düzeltmeler isteyebilir. Bu düzeltmeler yapılmadan değerlendirme süreci başlatılmaz. Editörler gönderilen çalışmaya ilişkin etik bir sorunun olduğunu rapor ederlerse çalışma değerlendirme sürecine alınmadan red edilir.    Eğitim Yansımaları Dergisi (EYD) aşağıda verilen alanlarda orjinal makaleler yayımlamayı hedeflemektedir.
 

 


Eğitim Bilimleri


Alan Eğitimi


Yaşam Boyu Eğitim


Uzaktan öğrenme 


Mesleki Eğitim ve Öğretim 


Eğitim Politikaları


İş temelli öğrenme, beceri ve çıraklık eğitim


Öğretmen ve eğitimcilerin mesleki gelişimi


İşin ve öğrenmenin dijitalleştirilmesi, endüstri 4.0 ve endüstriyel internet uygulamaları


Mesleki Eğitim kariyerleri, okuldan işe geçişler, mesleki rehberlik ve danışmanlık

Eğitim Yansımaları dergisine yayımlanması amacıyla gönderilecek çalışmaların aşağıdaki disiplinlerden olması gerekmektedir;

Eğitim Bilimleri
Alan Eğitimi
Yaşam Boyu Eğitim
Uzaktan öğrenme 
Mesleki Eğitim ve Öğretim 
Eğitim Politikaları
İş temelli öğrenme, beceri ve çıraklık eğitimi
Öğretmen ve eğitimcilerin mesleki gelişimi
İşin ve öğrenmenin dijitalleştirilmesi, endüstri 4.0 ve endüstriyel internet uygulamaları
Mesleki Eğitim kariyerleri, okuldan işe geçişler, mesleki rehberlik ve danışmanlık

13296132971329813302133031331114445ESJIndex_logo.png SOBIAD

http://dergipark.org.tr