Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Status of Women in Health Management in Turkey

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 9 - 19, 30.11.2020

Öz

The presence of women in management in the healthcare sector, where the number of female employees is the highest, is also the important in terms of equal opportunities for women and men. In this study we tried to reveal how that make a difference, the steps taken towards ensuring gender equality by Turkey, in the number of women in decision-making position in health administration. In this context, the data regarding the gender of the senior managers working in the central organization and in the provincial organization of the Ministry of Health in December 2019 were analyzed and compared to other public instutitions. As a result of the study, the ratio of female managers in the central and provincial organizations of the Ministry Of Health is above the country average, but it is not sufficient, on the other hand it can be interpreted that more efforts are made to ensure equal opportunity for women and men compared to other institutions.

Proje Numarası

Bu çalışma "KADINLARIN SAĞLIK YÖNETİMİNDEKİ YERİ" başlıklı yüksek lisans projesinden türetilmiştir.

Kaynakça

 • “2018 Report on Equality between Women and Men in the EU” ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074 Erişim:11.11.2020.
 • Çamcı, M. (2007) Sağlık Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) 2019, AB Katılım Sürecindeki Türkiye’nin Kadın İstihdamı Karnesi.
 • İşler, L. (2017), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Sağlık Alanında Kadın Yöneticiler, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı, Antalya.
 • Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2018) www.ailevecalisma.gov.tr.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi, , http://www.mevzuat.gov.tr/ . Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü(2019).
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınları, ss. 571. Topcu, Z. “Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi” 7/39467, TBMM.
 • Türkiye’de Kadın (2019), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, www.ailevecalisma.gov.tr.
 • World Economic Forum,(2018) The Global Gender Gap Report 2018, Geneva.
 • World Economic Forum,(2020) The Global Gender Gap Report 2020, Geneva.

Türkiye'de Kadınların Sağlık Yönetimindeki Yeri

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 1, 9 - 19, 30.11.2020

Öz

Kadın çalışan sayısının en fazla olduğu sağlık hizmetleri sektöründe kadınların yönetimdeki varlığı kadın-erkek fırsat eşitliği bağlamında önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kadın- erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik atılan adımların, sağlık yönetiminde karar verici pozisyonundaki kadın sayısında nasıl bir değişiklik ortaya çıkardığı konusu incelenmiştir. Bu kapsamda, 2019 yılı Aralık ayı Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı hastanelerdeki yöneticilerin cinsiyetlerine ilişkin veriler incelenmiş ve diğer kamu kurumlarıyla karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, kadın yönetici oranlarının ülke ortalamasının üzerinde olması, yeterli olmamakla birlikte, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlama konusunda diğer kurumlara göre daha fazla çaba sarf edildiği şeklinde yorumlanmıştır.

Proje Numarası

Bu çalışma "KADINLARIN SAĞLIK YÖNETİMİNDEKİ YERİ" başlıklı yüksek lisans projesinden türetilmiştir.

Kaynakça

 • “2018 Report on Equality between Women and Men in the EU” ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074 Erişim:11.11.2020.
 • Çamcı, M. (2007) Sağlık Yönetimi, Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin.
 • İktisadi Kalkınma Vakfı (IKV) 2019, AB Katılım Sürecindeki Türkiye’nin Kadın İstihdamı Karnesi.
 • İşler, L. (2017), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Sağlık Alanında Kadın Yöneticiler, Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Ana Bilim Dalı, Antalya.
 • Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, (2018) www.ailevecalisma.gov.tr.
 • Mevzuat Bilgi Sistemi, , http://www.mevzuat.gov.tr/ . Sağlık Bakanlığı, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü(2019).
 • Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M. (2009). Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınları, ss. 571. Topcu, Z. “Bakanlık ile Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki üst düzey yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımına ilişkin yazılı soru önergesi” 7/39467, TBMM.
 • Türkiye’de Kadın (2019), Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, www.ailevecalisma.gov.tr.
 • World Economic Forum,(2018) The Global Gender Gap Report 2018, Geneva.
 • World Economic Forum,(2020) The Global Gender Gap Report 2020, Geneva.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sevil Serin

Gülcan Tecirli 0000-0001-6244-3753

Proje Numarası Bu çalışma "KADINLARIN SAĞLIK YÖNETİMİNDEKİ YERİ" başlıklı yüksek lisans projesinden türetilmiştir.
Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Serin, S., & Tecirli, G. (2020). Türkiye’de Kadınların Sağlık Yönetimindeki Yeri. Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 4(1), 9-19.

Açık erişimli ve çift-kör hakemli bir dergidir.

Dergi içeriği tüm kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaktadır.
Dergideki yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir.
Dergimizde yayınlanmış makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz
© T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Dairesi Başkanlığı
Tüm Hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.