Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 14 - 18 2017-09-19

Türkçe Liken Terminolojisi İçin Yeni Öneriler
New Proposals for The Turkish Lichen Terminology

Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU [1]


  Türkçe liken terminolojisinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bu çalışmada likenolojide sık kullanılan terimlerin Türkçe karşılığı olarak kullanılmaya aday 10 adet liken terimi önerilmektedir. Likenoloji yerine likenbilim, likenolog yerine likenbilimci, substrat yerine özortam terimleri, simbiyoz ve simbiyont yerine sırasıyla ortakyaşam ve ortakyaşar kelimeleri, ayrıca likenlerin yaşam ortamlarıyla ilgili bitkicil, kalkercil, likencil, yosuncul terimleri önerilmiştir. Bu terimler ile ilgili sözlük anlamları, tanımlamalar ve etimolojik bilgiler de verilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler; Liken, Terminoloji, Likenbilim

            In order to contribute to the formation of the Turkish lichen terminology, 10 candidate lichen terms as the Turkish equivalents of frequently used terms in lichenology are proposed to be used in this study. These are for lichenology, lichenologist, substrate, symbiosis and symbiont words respectively, likenbilim, likenbilimci, özortam, ortakyaşam and ortakyaşar, also those related to living environments of lichens are bitkicil, kalkercil, likencil and yosuncul terms proposed. Dictionary meanings, descriptions and etymological information about these terms are also given.

 

Keywords; Lichen, Terminology, Lichenology

 • Collins. 2017. https://www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/biosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Çobanoğlu, G., 2005. Likenlerin Potansiyel Kullanım-larına Tarihsel Bakış ve Türk Tıp Tarihinde Likenler. Türk Liken Topluluğu Bülteni. Sayı 1 (Temmuz05). 14–16.
 • Çobanoğlu, G., 2011. Türkiye Likenoloji Literatürü Listesi -A (2000-2010 Kronolojik Bibliyografya) –B (John (1992, 1995)-2000 Yayınlar). Türk Liken Topluluğu Bülteni. Sayı 9 (Ocak): 11–47.
 • Çobanoğlu, G., Yavuz, M., 2003. Tıp Tarihinde Likenlerle Tedavi. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları. 9: 37–90.
 • Dict. 2017. http://www.dictionary.com/browse/bio- (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)
 • Etymo. 2017. http://www.etymonline.com/index.php? term=symbiosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)
 • Free. 2017. http://www.thefreedictionary.com/ substrate (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)
 • MeWe. 2017. http://www.merriam-webster.com /dictionary/substratum (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Schol. 2017. Google Akademik. https://scholar. google.com.tr (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Sevgi, O., 2012. Tam Zamanı. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni. Sayı 1: 9-11.
 • Sevgi, O., Tecimen, H. B., 2012. Bazı Liken Terimlerinin Türkçe Karşılıkları. Liken Araştırmaları Derneği Bülteni. Sayı 1: 11-15.
 • Stearn, W. T., 1991. Botanical Latin. ISBN: 0-7153-8548-8.
 • TDK. 2017. http://www.tdk.gov.tr (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Tureng. 2017. http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce /substratum (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017)
 • TÜBA. 2017. http://www.tubaterim.gov.tr/ (Ziyaret Tarihi: 11 /09/ 2017).
 • Vikt. 2017. https://en.wiktionary.org/wiki/symbiosis (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Voca. 2017. https://www.vocabulary.com/dictionary /substrate (Ziyaret Tarihi: 09 /09/ 2017).
 • Yavuz, M., 2016. Bazı Liken Cins (Genus) İsimlerinin Etimolojisi Üzerine. Avrasya Terim Dergisi. 4(2): 18 – 26.
 • Yavuz, M., 2017. Liken Terimine Türkçe Bir Karşılık Önerisi. Avrasya Terim Dergisi. 5 (1): 28 – 35.
 • Yavuz, M., Çobanoğlu, G., 2010. Ethnological uses and etymology of the word Usnea in Ebubekir Razi’s “Liber Almansoris”. The British Lichen Society Bulletin. No.106: 3–12.
 • Yavuz, M, Özyiğitoğlu, G., 2015. Tıp Tarihinde Likenlerle İlgili Terimler. Avrasya Terim Dergisi. 3(1): 1-9.
 • Yavuz, M., Yavuz, S., 2009. Türk Halk Tıbbında Likenler ve İlgili Terimlerin Etimolojisi. Türk Liken Topluluğu Bülteni. 7: 24–28.
 • Zülfikar, H., 1991. Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Türk Dil Kurumu Yayınları, Sayı: 569, Ankara.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2017

Bibtex @ { ejatd429695, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {14 - 18}, doi = {}, title = {New Proposals for The Turkish Lichen Terminology}, key = {cite}, author = {ÖZYİĞİTOĞLU, Gülşah} }
APA ÖZYİĞİTOĞLU, G . (2017). New Proposals for The Turkish Lichen Terminology. Avrasya Terim Dergisi , 5 (2) , 14-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37231/429695
MLA ÖZYİĞİTOĞLU, G . "New Proposals for The Turkish Lichen Terminology". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 14-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37231/429695>
Chicago ÖZYİĞİTOĞLU, G . "New Proposals for The Turkish Lichen Terminology". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 14-18
RIS TY - JOUR T1 - New Proposals for The Turkish Lichen Terminology AU - Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 18 VL - 5 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi New Proposals for The Turkish Lichen Terminology %A Gülşah ÖZYİĞİTOĞLU %T New Proposals for The Turkish Lichen Terminology %D 2017 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZYİĞİTOĞLU, Gülşah . "New Proposals for The Turkish Lichen Terminology". Avrasya Terim Dergisi 5 / 2 (Eylül 2017): 14-18 .
AMA ÖZYİĞİTOĞLU G . New Proposals for The Turkish Lichen Terminology. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(2): 14-18.
Vancouver ÖZYİĞİTOĞLU G . New Proposals for The Turkish Lichen Terminology. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(2): 18-14.