Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 25 - 39 2017-09-19

Dendroloji Kitaplarında Orman Ağaçlarına Verilen Türkçe Adlara İlişkin Bir Değerlendirme Açıktohumlular (Gymnospermler)
An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae)

Ünal AKKEMİK [1]


            Orman ağaçlarına Türkçe ad verilmesi, ormancılık eğitimiyle birlikte gelişen ve egzotik bitkilerin kullanımıyla yabancı türlere de Türkçe ad verilmesiyle devam eden bir süreçtir. Bu makalede çoğunluğu egzotik olan açıktohumlu türlere verilen Türkçe adlar irdelenmiş ve bunların 20.yüzyıl boyunca kullanımları ve değişimleri ortaya konmuştur. Türkiye’de doğal yetişen türlerde genel olarak fazla bir değişim görülmezken egzotik türlerin birçoğunda önemli değişimler olmuştur. Egzotik türlerde genel olarak ya getirildikleri ülkenin adı ya da Latince adda yer alan bir özellik Türkçe ad olarak kullanılmıştır.

             Anahtar Kelimeler; Açıktohumlular, Türkçe Bitki Adı, Dendroloji

           Giving a Turkish name to a forest tree is a process which has been developing with forestry education and with exotics plant import. In this paper Turkish plant names given to native and exotics gymnosperms were evaluated, and changes in Turkish plant names during 20th century were found out. As a result, it was observed that plant names of native ones were generally stable and not observed important changes. On the contrary, in the Turkish names of exotic species some changes were observed. In naming of an exotic gymnosperm species, either the country name, where the plant is native, or a plant feature mentioned in its Latin name was used as Turkish plant name.  

             Keyword; Gymnosperms, Turkish Plant Name, Dendrology

 • Akkemik, Ü. (Edt.) 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları. I. Cilt. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Akkemik, Ü. 2014a. Cryptomeria D. Don. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 105-106.
 • Akkemik, Ü. 2014b. Metasequoia Miki. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 124-125.
 • Akkemik, Ü. 2014c. Sequoia Endl. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 128-129.
 • Akkemik, Ü. 2014d. Sequoiadendron Bucch. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 130-131.
 • Akkemik, Ü. 2014e. Pinus L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 179-196.
 • Akkemik, Ü. 2014f. Pseudotsuga Carr. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 199-200.
 • Akkemik, Ü. 2014g. Sciadopitys Sieb. et Zucc. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 207-208.
 • Aksoy, N. 2014a. Wollemia W.G.Jones, K.D. Hill & J.M. Allen. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 93-94.
 • Aksoy, N. 2014b. Ephedra L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 148-151.
 • Aksoy, N. 2014c. xCupressoparis Farjon. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 142-143.
 • Anşin, R. ve Özkan, Z.C., 1993. “Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar”, KTÜ Orman Fakültesi, 167/19, 1.Baskı, Trabzon, 512 s..
 • Baytop, A. 1995. Bitkilerin Bilimsel Adlarındaki Niteleyiciler ve Anlamları, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No: 3889, İstanbul.
 • Eminağaoğlu, Ö. 2014. Picea A. Dietr. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 171-178.
 • Fakir, H. 2014. Juniperus L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 114-123.
 • Gökmen, H. 1970. Açıktohumlular (Gymnospermae), T.C. Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Sıra No:523, Ankara.
 • Güner, A., Akyıldırım, B., Aklayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M., ve Tuğ, G.N. 2012. Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M., & Babaç, M.T. (edrl.) Türkiye Bitkileri Listesi(Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını. İstanbul.
 • Güner, T. H. 2014. Taxus L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 210-211.
 • Kanoğlu, S.S. 2014a. Platycladus Spach. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 126-127.
 • Kanoğlu, S.S. 2014b. Tsuga Carr. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 201-202.
 • Kavgacı, A. 2014. Cupressus L.. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 109-113.
 • Kayacık, H. 1980. Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, Cilt 1, Gymnospermae (Açık Tohumlular). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No:2642/281.
 • Köse, N. ve Yılmaz, R. 2014. Cedrus Trew. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 162-166.
 • Oksal, E.M. 1952. Orman ve Park Ağaçlarımız. Cilt 2. Fasikül 1-3.
 • Oral, D. 2014a. Araucaria Juss. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 90-92
 • Oral, D. 2014b. Cycas L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 145-146.
 • Oral, D. 2014c. Abies Mill. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 156-161.
 • Tuzlacı, E. 2006. Türkiye Bitkileri Sözlüğü / Türkçe-Latince/Latince-Türkçe/ Bitki Adlarının Özel Açıklamaları. Alfa Yayınları, 353 s.
 • Yaltırık, F. 1988. Dendroloji Ders Kitabı I, Gymnospermae, İ.Ü. Orman Fakültesi. Yayınları, Yayın No: 3443, OF Yayın No:386, istanbul.
 • Yılmaz, H. 2014a. Cephalotaxus Siebold & Zuccarini. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 95-97.
 • Yılmaz, H. 2014b. Calocedrus Kurz. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 98-100.
 • Yılmaz, H. 2014d. Cunninghamia R. Br. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 107-108.
 • Yılmaz, H. 2014e. Taxodium Rich. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 132-134.
 • Yılmaz, H. 2014f. Thuja L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 135-137.
 • Yılmaz, H. 2014g. Thujopsis Siebold &Zucc.ex End. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 138-139.
 • Yılmaz, H. 2014h. Ginkgo L. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 153-154.
 • Yılmaz, H. 2014i. Larix Miller. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 168-170.
 • Yılmaz, H. 2014j. Pseudolarix Cord. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 197-198.
 • Yılmaz, H. 2014k. Podocarpus L’Herit. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 204-205.
 • Yılmaz, H.2014c. Chamaecyparis Spach. (Editör) Akkemik, Ü. 2014. Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I. Orman Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. s. 102-104.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ünal AKKEMİK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 19 Eylül 2017

Bibtex @ { ejatd429699, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {25 - 39}, doi = {}, title = {An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae)}, key = {cite}, author = {AKKEMİK, Ünal} }
APA AKKEMİK, Ü . (2017). An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae). Avrasya Terim Dergisi , 5 (2) , 25-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37231/429699
MLA AKKEMİK, Ü . "An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae)". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 25-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37231/429699>
Chicago AKKEMİK, Ü . "An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae)". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 25-39
RIS TY - JOUR T1 - An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae) AU - Ünal AKKEMİK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 25 EP - 39 VL - 5 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae) %A Ünal AKKEMİK %T An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae) %D 2017 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD AKKEMİK, Ünal . "An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae)". Avrasya Terim Dergisi 5 / 2 (Eylül 2017): 25-39 .
AMA AKKEMİK Ü . An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae). Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(2): 25-39.
Vancouver AKKEMİK Ü . An Evaluation on The Turkish Plant Names Given to Forest Trees in The Books of Dendrology - Conifers (Gymnnospermae). Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(2): 39-25.