Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 10 2017-03-28

Anlam Vezni Kavramı Üzerine Değerlendirmeler
Evaluations on The Concept of Semantic Prosody

Şahru PİLTEN UFUK [1]


            Anlam vezni kavramı üzerinde son otuz yıldır çalışılmaya başlanan eş dizimsel bir fenomendir. Bir kelimenin birlikte kullanılma alışkanlığına sahip olduğu diğer kelimelerden etkilenerek zamanla sahip olduğu çağrışımsal anlam olarak tanımlanabilir. Bu anlam özelliği cümleye olumlu, olumsuz veya tarafsız bir bakış açısı kazandırır. Bu makalede anlam vezni kavramının detaylı bir şekilde tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle anlam vezni kavramı, daha sonra anlam vezni üzerine yapılmış çalışmalar ve anlam vezni incelemelerinden yararlanabilecek alanlar incelenmiştir.

             Anahtar Kelimeler; Anlam Vezni, Eş Dizimlilik, Dil Bilimi, Derlem Dil Bilimi

 

            Semantic prosody is a collocational phenomenon that has been studied over the last thirty years. It can be defined as a connotational meaning of a word acquired over time by being influenced by the other words which it conventionally co-occurs with. This semantic feature brings whether a positive, negative, or neutral point of view in a sentence. In this article, it is aimed to introduce the concept of semantic prosody in detail. In this direction, firstly the concept of semantic prosody, then the works on semantic prosody and the fields which can benefit from semantic prosody have been examined.

             Keywords; Semantic Prosody, Collocation, Linguistics, Corpus Linguistics

 • Aksan, Y., Duran, N., Ersen, D., Hızarıcı, Ç, Korkmaz, S., Sever, B., Sezer, T., 2008. Türkçede Yakın Anlamlı Sözcükler: Bir Derlem Çalışması. 8-9 Mayıs, 2008, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Van, Türkiye.
 • Bublitz, W., 1996. Semantic prosody and cohesive company: Somewhat predictable. Leuvense Bijdragen: Tijdschrift voor Germaanse Filologie. 85 (1-2), 1-32.
 • Carmo, C. M., 2012. Culture, Language, and Knowledge About the Syncretism. Polyphonic Anthropology - Theoretical and Empirical Cross-Cultural Fieldwork. Hazırlayan: Canevacci, M. InTech Open Access Company, 33-56.
 • Çalışkan, N., 2014. Semantik Prozodi Kavramı ve Türkçe Semantik Prozodi Örnekleri: ‘aksettirmek, ...dan ibaret, ...nin teki, karşi karşiya, varsa yoksa’. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken / Journal Of World Of Turks. 6 (1): 139-160.
 • Fairclough, N., 2000. New Labour, New Language. Routledge, London.
 • Firth, J., 1968. A synopsis of linguistic theory, 1930–1955. In F. R. Palmer (ed.): Selected Papers of J. R. Firth, 1952–59. Indiana University Press, Bloomington, pp. 1–32.
 • Fowler, R., 1991. Language in the News. Routledge, London.
 • Hoey, M., 1991. Pattern of Lexis in Text. Oxford University Press, Oxford.
 • Hoey, M., 2003. What's in a word? English Teaching Professional. 27, 5-8.
 • Hoey, M., 2005. Lexical Priming: A New Theory of Words and Language. Abington, Routledge, Oxon.
 • Hunston, S., 2007. Semantic prosody revisited. International Journal of Corpus Linguistics. 12(2), 249-268.
 • Hunston, S. ve G. Francis., 1999. Pattern grammar: A corpus-driven approach to the lexical grammar of English. John Benjamins, Amsterdam and Philadelphia.
 • Lewandowska-Tomaszczyk, B., 1996. Cross-linguistic and language-specific aspects of semantic prosody. Language Sciences. 18, 153-178.
 • Louw, B., 1993. Irony in the text or insincerity in the writer? The diagnostic potential of semantic prosodies. Text and technology: In honour of John Sinclair. Hazırlayanlar: Baker, M., Francis, G., Tognini- Bonelli, E. John Benjamins, Amsterdam, Netherlands, s. 157–175.
 • Louw, B., 2000. Contextual prosodic theory: Bringing semantic prosodies to life. Words in Context: A Tribute to John Sinclair on his Retirement. Hazırlayanlar: Heffer, C., Sauntson, H., Fox. G. University of Birmingham, Birmingham, s. 48-94.
 • Nelson, M., 2006. Semantic associations in Business English: A corpus-based analysis. English for Specific Purposes. 25, 217-234.
 • Öz, S., 2009. A Corpus based study on Turkish Seemingly Synonymous Adjectives. 12-13 March, 2009. 2. Mediterranean Graduate Students Meeting in Linguistics. Mersin University, Türkiye.
 • Partington, A., 1998. Patterns and meanings: Using corpora for English language research and teaching. John Benjamins, Philadelphia, PA.
 • Partington, A., 2004. Utterly content in each other’s company: Semantic prosody and semantic preference. International Journal of Corpus Linguistics. 9 (1), 131-56.
 • Pilten, Ş., 2008. Türkçede Eş Anlamlılık. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Pilten, Ş., 2011. Orhon Yazıtlarında Anlam Vezni. Türk Dünyası: Geçmişi ve Bugünü Uluslararası Türkoloji Sempozyumu. 28-29 Nisan, Astana, Kazakistan.
 • Pilten, Ş., 2013. Türk Dilinde Izdırap Söz Bilgisi. Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 • Rundell, M., 2000. Slumped in front of the telly. Humanising Language Teaching. 1 (2000).
 • Sinclair, J., 1987. Looking up: An account of the COBUILD project in lexical computing and the development of the Collins COBUILD English Language Dictionary. Collins, London, England.
 • Sinclair, J., 1991. Corpus, concordance, collocation. Oxford University Press, Oxford, England.
 • Sinclair, J., 1996. The Search for Units of Meaning. Textus. IX. 75-106.
 • Stubbs, M., 1995. Collocations and semantic profiles: On the cause of the trouble with quantitative studies. Functions of Language. 2 (1), 1-33.
 • Stubbs, M., 1996. Text and Corpus Analysis. Blackwell, Oxford.
 • Stubbs, M., 2001. Words and phrases: Corpus Studies of Lexical Semantics. Blackwell, New York.
 • TDK Güncel Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/
 • index.php?option=com_gts (Ziyaret tarihi: 07.12.2016).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58d1b08411e424.66311218 (Ziyaret tarihi: 07.12.2016).
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58d1b09485beb1.49035994 (Ziyaret tarihi: 07.12.2016).
 • Tognini-Bonelli, E., 2001. Corpus linguistics at work. John Benjamins, Amsterdam, Netherlands.
 • TS Corpus, http://tscorpus.com/(Ziyaret tarihi: 07.12.2016).
 • Uçar, A. ve Kurtoğlu, Ö., 2011. Eylemlerde çokanlamlılık: Sözlük verisinin derlem temelli görünümleri. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildiri Kitabı. Hazırlayanlar: Sağın-Şimşek, Ç., Hatipoğlu. Ç., ODTÜ Basım İşliği, Ankara, 398-410.
 • Whitsitt, S. (2005). A critique of the concept of semantic prosodies. International Journal of Corpus Linguistics. 10.3: 283–305.
 • Zappavigna, M., 2012. Discourse of Twitter and Social Media: How We Use Language to Create Affiliation on the Web. Continuum Publishing, London.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Şahru PİLTEN UFUK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2017

Bibtex @ { ejatd429715, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {1 - 10}, doi = {}, title = {Evaluations on The Concept of Semantic Prosody}, key = {cite}, author = {PİLTEN UFUK, Şahru} }
APA PİLTEN UFUK, Ş . (2017). Evaluations on The Concept of Semantic Prosody. Avrasya Terim Dergisi , 5 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37232/429715
MLA PİLTEN UFUK, Ş . "Evaluations on The Concept of Semantic Prosody". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/37232/429715>
Chicago PİLTEN UFUK, Ş . "Evaluations on The Concept of Semantic Prosody". Avrasya Terim Dergisi 5 (2017 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - Evaluations on The Concept of Semantic Prosody AU - Şahru PİLTEN UFUK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 5 IS - 1 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi Evaluations on The Concept of Semantic Prosody %A Şahru PİLTEN UFUK %T Evaluations on The Concept of Semantic Prosody %D 2017 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD PİLTEN UFUK, Şahru . "Evaluations on The Concept of Semantic Prosody". Avrasya Terim Dergisi 5 / 1 (Mart 2017): 1-10 .
AMA PİLTEN UFUK Ş . Evaluations on The Concept of Semantic Prosody. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(1): 1-10.
Vancouver PİLTEN UFUK Ş . Evaluations on The Concept of Semantic Prosody. Avrasya Terim Dergisi. 2017; 5(1): 10-1.