Yıl 2015, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 26 2015-02-18

İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II

Kürşat YILDIRIM [1]


Chinese annals are on the top of the main sources of the early history of Eastern Turkistan. These sources are ancient Chinese and are difficult to read. Moreover, in order to understand the sources terminological knowledge needs to be gained. Our article is an attempt for construction of that terminology. Terminology has connections with history, geography and culture apart from linguistic. In this regard, we will examine some special terminologies recorded in annals. In this context, first we will begin to discuss some terms of ancient Chinese documents such as wu-ku 五 穀, hsien 獻, kung 貢, tz’u 賜, tu-hu 都 護

Özet

Çin yıllıkları erken Doğu Türkistan tarihine dâir ana kaynakların başında gelir. Eski Çince olan bu kaynakların okunması zordur. Üstelik kaynakları anlayabilmek için terminolojik malûmata sâhip olmak gerekir. Makalemiz bu terminolojinin teşkilini sağmak üzere bir teşebbüstür. Terminolojinin dilbilim dışında tarih, coğrafya ve kültürle ilgisi vardır. Bu bakımdan yıllıklarda geçen bazı hususî terimleri inceleyeceğiz. Bu meyanda ilk olarak eski Çinlilerin Doğu Türkistan sahasıyla ilgili metinlerde kullandıkları wu-ku, hsien, kung, tzu, tu-hu gibi terimler ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çin Yıllıkları, Doğu Türkistan, Terim, Coğrafya, Tarih

 Some Special Terms About History of Eastern Turkistan

Recorded in First Chinese Annals II

 

Abstract

Chinese annals are on the top of the main sources of the early history of Eastern Turkistan. These sources are ancient Chinese and are difficult to read. Moreover, in order to understand the sources terminological knowledge need to be. Our article is an attempt for construction of that terminology. Terminology has connections with history, geography and culture apart from linguistic. In this regard, we will examine some special terminologies recorded in annals. In this context, first we will begin to discuss some terms of ancient Chinese documents such as wu-ku, hsien, kung, tzu, tu-hu.

Key Words: Chinese Annals, Eastern Turkistan, Term, Geography, History

 • Biçurin, N. Ya., 1851. Sobraniye Svedeniy O Narodah, Obitavşih v Credney Azii v Drevniye Vremena, C. II, St. Petersburg.
 • Bretschneider, E., 1888. Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sources, C. I-II, London.
 • ___________, 2013. “Timur ve Timurlular Devri”, Çev. Elvin Yıldırım, Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, Haz., Kürşat Yıldırım, İstanbul, s. 417-478.
 • Borovkova, L. A, 2001. Tsarstva “Zapadnogo Kraya” vo II-I Vekah do N. E., Moskva.
 • Chavannes, E., 1907. “Les pays d’Occident d’aprés le “Heou Han chou” ”, T’oung Pao, C. II, Nu: 8, s. 149-234.
 • Ci Yuan, 2002. C. I-II, Beijing.
 • Crespigny, Rafe de, 1984. Northern Frontier, the Policies and Strategy of the Later Han Empire, Canberra.
 • De Groot, J. J. M., 1921. Die Hunnen Der Vorchristlichen Zeit, C. I, Berlin.
 • Dubs, H. Homer, 1955. The History of Former Han Dynasty by Pan Ku, C. III, Waverly Press, Baltimore.
 • Han Shu, 1997. Beijing.
 • Hou Han Shu, 1997. Beijing.
 • Hucker, C. O., 1985. A Dictionary of Official Titles in Imperial China, California.
 • Hulsewé, A. F. P.-M. A. N. Loewe, 1979. China in Central Asia: The Early Stage 125 BC-AD
 • , Leiden.
 • İzgi, Özkan, 1978. “XI. Yüzyıla Kadar Orta Asya Türk Devletleri’nin Çin’le Yaptığı Ticarî
 • Münasebetler”, Tarih Enstitüsü Dergisi, IX/9.
 • Lien-sheng Yang, 1952. “Hostages in Chinese History”, Harvard Journal of Asiatic Studies, C. XV, Nu: 3-4, December, s. 507-521.
 • Liu Mau-Tsai, 1969. Kutscha und seine Beziehungen zu China vom 2. Jh. v. bis zum 6. Jh. n. Chr., C. I, Wiesbaden.
 • Onat, Ayşe, 1990.“Çin-Türkistan İlişkilerinin Başlangıcı Hakkında Bazı Bilgiler”, Belleten, C. LIV, Nu: 211, Aralık.
 • Ögel, Bahaeddin, 1952. “İslâmdan Önceki Türk Devletlerinde Tımar Sistemi”, IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 10-14 Kasım 1948, Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara, s. 242-250.
 • Özerdim, Muhaddere N., ““Hsi-Yü” Olarak Çin Türkistanı’nın Tarihî Sınırlaması ve Tarihî Önemi”, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XV, Nu: 1-3, s. 209-217.
 • Stark, S., 2009. Transoxanien nach dem Tang Huiyao des Wang Pu, Norderstedt.
 • T’ai P’ing Yü Lan, Shang-wu Yay., Taipei, 1997.
 • T’ung Tien, Beijing, 2003.
 • Wylie, A., 1881. “Notes on the Western Regions”, The Journal of the Anthropological
 • Institute of Great Britain and Ireland, C. X, s. 20-73.
 • ________, 1882. “Notes on the Western Regions”, The Journal of the Anthropological
 • Institute of Great Britain and Ireland, C. XI, s. 83-115.
 • Yıldırım, Kürşat, 2010. Türk Tarihi İçin Eski Çince Türkçe Sözlük, İstanbul.
 • _____________, 2012. “Başlangıcından II. Yüzyılın Ortalarına Kadar Doğu Türkistan Çin Münâsebetlerine Genel Bir Bakış”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, II/1, s. 123-156.
 • _____________, 2012. “Doğu Türkistan ve İlk Sâkinleri”, Türk Dünyası İncelemeleri, XII/1, s. 195-214.
 • Yıldırım, Kürşat (Haz.), 2013. Çin Kaynaklarında Türkistan Şehirleri, İstanbul.
 • Zhong-guo Li-shi Da-ci-dian, 2000. Shanghai.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kürşat YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Şubat 2015

Bibtex @ { ejatd70154, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {22 - 26}, doi = {}, title = {İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Kürşat} }
APA YILDIRIM, K . (2015). İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II. Avrasya Terim Dergisi , 3 (1) , 22-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/5153/70154
MLA YILDIRIM, K . "İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II". Avrasya Terim Dergisi 3 (2015 ): 22-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejatd/issue/5153/70154>
Chicago YILDIRIM, K . "İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II". Avrasya Terim Dergisi 3 (2015 ): 22-26
RIS TY - JOUR T1 - İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II AU - Kürşat YILDIRIM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 26 VL - 3 IS - 1 SN - -2147-7507 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II %A Kürşat YILDIRIM %T İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II %D 2015 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Kürşat . "İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II". Avrasya Terim Dergisi 3 / 1 (Şubat 2015): 22-26 .
AMA YILDIRIM K . İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II. Avrasya Terim Dergisi. 2015; 3(1): 22-26.
Vancouver YILDIRIM K . İlk Çin Yıllıklarında Geçen Doğu Türkistan Tarihine Dâir Bazı Hususî Terimler II. Avrasya Terim Dergisi. 2015; 3(1): 26-22.