Yıl 2014, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 17 - 30 2014-10-01

Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri
Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri

Emel Baştürk AKCA [1] , İdil SAYIMER [2] , Jale Balaban SALI [3] , Bircan Ergün BAŞAK [4]


Numbers of researches on cyberbullying have been increased in last decade. These studies are mostly about the description of cyberbullying in the context of new communication technology and relationships between traditional bullying and cyberbullying. In Turkey researches on the prevelance of cyberbullying, which are wide enough to comprise the whole country, remain virtually absent from the research literature. Researchers considered cyberbullying as one of the subtitle of internet usage studies. However, with the increasing cases of cyberbullying, more studies on this subject are required. In this study, coping ways of cyberbullying was explained, cyberbullying considered as a type of school violence, reasons and impacts on students was focused and preventive services from world and Turkey was surveyed. Moreover, digital literacy or new media literacy was discussed as a tool of coping with cyber bullying
Siber zorbalıkla üzerine araştırmalar özellikle son on yılda yoğunlaşmıştır. Bu yayımlar daha çok siber zorbalığın yeni iletişim teknolojileri bağlamında betimlenmesi ve geleneksel zorbalık ile siber zorbalık arasındaki olası ilişkiler üzerinedir. Türkiye‟de siber zorbalığın yaygınlığına ilişkin tüm ülkeyi kapsayacak genişlikte çalışmalar henüz mevcut değildir. Siber zorbalık, daha çok İnternet kullanımına ilişkin çalışmalar içerisinde altbaşlıklardan biri olarak ele alınmıştır. Ancak siber zorbalık vakalarının giderek artması, bu konuya odaklanan çalışmaların sayısının da artması gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmada siber zorbalıkla mücadele, okuldaki şiddetin bir türü olarak ele alınarak, nedenlerine ve öğrenciler üzerindeki etkilerine odaklanılmış, dünyadan ve Türkiye‟den örneklerle siber zorbalığı önleyici faaliyetler incelenmiştir. Dijital okuryazarlık ya da yeni medya okuryazarlığı kavramı da siber zorbalıkla mücadelenin araçlarından biri olarak tartışılmıştır
 • Akca, E. B. (2014). „‟Demokratik katılım bağlamında yeni medya ve dijital yurttaşlık‟‟. Editör E. B. Akca, Yeni Medya Pratikler Olanaklar (pp. 17-44). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Anderson, K. L. (2012). „New kid on the block‟‟. Yükseklisans Tezi, California:California State University.
 • Balaban-Salı, J. & Şimşek, E. (2013). „Abnormalities in virtual world. Uluslararası İletişim, Medya, Teknoloji ve Tasarım‟‟, Gazi Mağusa, KKTC. Konferansında Sunulmuş Bildiri.
 • Beran, T., ve Li, Q. (2005). „Cyber-harassment: a new method for an old behavior‟‟. Journal of Educational Computing Research, 32(3), 265–277.
 • Bhat, C. S. (2008). Cyber Bullying: „Overview and Strategies for School Counsellors, Guidance Officers, and All School Personnel‟‟. Australian Journal of Guidance and Counselling, 1(1), 53-66.
 • Binark M., Bayraktutan, G. (2013). „Ayın Karanlık Yüzü‟: Yeni Medya ve Etik. İstanbul:Kalkedon.
 • Bourassa, C. A. L. (2012). „Student cyberbullying: raising awareness for school counselors.‟‟ Yükseklisans Tezi. University of Wisconsin-Stout, Menomonie, ABD. http://www2.uwstout.edu/content/lib/thesis/2012/2012bourassac.pdf adresinden 28 Ocak 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Bullying and cyberbullying facts. http://www.qld.gov.au/disability/children-youngpeople/bullying/facts.html adresinden 9 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Campbell, M. A. (2005). „‟Cyber bullying: An old problem in a new guise?‟‟ Australian Journal of Guidance and Counselling, 15(1), 68-76.
 • Campbell, M. A. (2007). Cyber bullying and young people: Treatment principles not simplistic advice. http://eprints.qut.edu.au/14903/1/14903.pdf adresinden 1 Şubat 2013 tarihinde alınmıştır.
 • Cassidy, W., Jackson, M. ve Brown, K. N. (2009). „Sticks and Stones Can Break My Bones, But How Can Pixels Hurt Me?‟ Students Experiences with Cyber-Bullying. School Psychology International, 30(4), 383-402.
 • Communications Act 2003. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21 adresinden 14 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Cyberangels "About Cyberangels." http://www.cyberangels.org/about.php adresinden 12 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • End to Cyber Bullying Organization, http://www.endcyberbullying.org/ adresinden 13 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Flannery, D. J., Wester, K. L. ve Singer, M. I. (2004). „Impact of exposure to violence in school on child and adolescent mental health and behavior.‟‟ Journal of Community Psychology, 32, 559-573.
 • Gardner, M. C. (2010). „Principals‟ perceptions of cyberbullying policies in selected Florida middle schools.‟‟ Doktora Tezi. Florida:University of Central Florida, College of Education.
 • Hinduja, S. ve Patchin, J.W. (2008). „Cyberbullying: An Exploratory Analysis Of Factors Related to Offending and Victimization.‟‟ Deviant Behavior, 29, 129-136.
 • Hinduja, S. ve Patchin, J.W. (2010). „Bullying, cyberbullying, and suicide. Archives of Suicide Research,‟‟ 14(3), 206‐221.
 • Hobbs R. (2010). „Digital and Media Literacy: A Plan of Action,‟‟ Washington D.C.:The Aspen Institute – Communications and Society Program.
 • Kildow, . M. (2008). „Cyberbullying: When peer bullying moves from the classroom to the home‟‟. Yüksek Lisans Tezi. University of Wisconsin-Stout, Guidance and Counseling, Menomonie, ABD. https://minds.wisconsin.edu/handle/1793/42723 adresinden 20 Ocak 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Kowalski R. M., Limber S. ve Agatston P. (2007). „Cyber Bullying: Bullying in the Digital‟‟ Age. Malden, Massachusetts:Blackwell.
 • Kowalski, R. M. ve Limber, S. P. (2012). „‟Psychological, physical, and academic correlates of cyberbullying and traditional bullying‟‟. Journal of Adolescent Health, 53, 13-20.
 • Li, Q. (2007). „New bottle but old wine:A research of cyberbullying in schools.‟‟ Computers in Human Behavior, 23(4), 1777-1791.
 • Livingstone, S. (2008). „Internet literacy: young people's negotiation of new online opportunities.‟‟ Editör McPherson, Tara, Digital Youth, Innovation, and the Unexpected. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on digital media and learning (pp. 101-121). Massachusetts:MIT Press.
 • New Cybersafety Partnership Announced. „Homeland Security Studies & Analysis Institute.‟‟ Homeland Security Forum. 2 November, 2012.
 • http://mops.gov.il/Documents/International_Public_Security_Briefs/cyberbullying%20b rief%2001.13.pdf adresinden 13 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır. NYSUT – A Union of Professionals http://www.nysut.org/~/media/Files/NYSUT/Resources/2013/March/HS_20130320_Im plementationDignityAct.pdf adresinden 12 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Ofsted (2010). The safe use of new technologies. Manchester, UK. http://www.ofsted.gov.uk/resources/safe-use-of-new-technologies adresinden 12 Ocak 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Orhon, N. (2014). „Ekran Kuşağını Anlamak ve Ekran Kuşağı Çerçevesinde Medya Okuryazarlığını Tekrar Okumak‟‟. Editör G. Uğurlu, SOBE – Çocuklara Dair Büyükler İçin Medya Okumaları (pp. 203-214). İstanbul:Literatürk.
 • Raskauskas, J., ve Stoltz, A. D. (2007). „Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents.‟‟ Developmental Psychology, 43, 564-575.
 • Robinson, E. (2012). „Parental involvement in preventing and responding to cyberbullying. Australian Institute of Family Studies,‟‟ Paper No.4, Child Family Community Australia (CFCA).
 • Salmivalli, C. (2010). „Bullying and the peer group: A review.‟‟ Aggression and Violent Behavior, 15, 112-120.
 • Santrock, J. W. (2012). „Akranlar, Romantik İlişkiler ve Yaşam Tarzı.‟‟ (B. Uzun-Öner, Çev.). Editör D. M. Siyez, Ergenlik (pp. 204-329). Ankara:Nobel Yayınevi.
 • Schneider, S., O'Donnell, L., Stueve, A., ve Coulter, R. S. (2012). „‟Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: A regional census of high school students. American Journal Of Public Health,‟‟ 102(1), 171-177.
 • Steffgen, G., König, A, Pfetsch, J. ve Melzer, A. (2011). Are cyber bullies less empathic? Adolescents' cyber bullying behavior and empathic responsiveness. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (11), 643-648.
 • Stopbullying. http://www.stopbullying.gov adresinden 14 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır. Wiredsafety. WiredSafety's Law Page. https://law.wiredsafety.org/ adresinden 13 Şubat 2014 tarihinde alınmıştır.
 • Yaman, E., Eroğlu, Y. ve Peker, A. (2011). „Okul Zorbalığı ve Siber Zorbalık‟‟ İstanbul:Kaknüs Yayınları.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emel Baştürk AKCA

Yazar: İdil SAYIMER

Yazar: Jale Balaban SALI

Yazar: Bircan Ergün BAŞAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2014

Bibtex @ { ejoir72971, journal = {Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-8503}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {17 - 30}, doi = {}, title = {Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri}, key = {cite}, author = {AKCA, Emel Baştürk and SAYIMER, İdil and SALI, Jale Balaban and BAŞAK, Bircan Ergün} }
APA AKCA, E , SAYIMER, İ , SALI, J , BAŞAK, B . (2014). Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi , 2 (2) , 17-30 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5377/72971
MLA AKCA, E , SAYIMER, İ , SALI, J , BAŞAK, B . "Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 17-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5377/72971>
Chicago AKCA, E , SAYIMER, İ , SALI, J , BAŞAK, B . "Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 17-30
RIS TY - JOUR T1 - Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri AU - Emel Baştürk AKCA , İdil SAYIMER , Jale Balaban SALI , Bircan Ergün BAŞAK Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 30 VL - 2 IS - 2 SN - 2147-8503- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri %A Emel Baştürk AKCA , İdil SAYIMER , Jale Balaban SALI , Bircan Ergün BAŞAK %T Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri %D 2014 %J Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi %P 2147-8503- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD AKCA, Emel Baştürk , SAYIMER, İdil , SALI, Jale Balaban , BAŞAK, Bircan Ergün . "Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 / 2 (Ekim 2014): 17-30 .
AMA AKCA E , SAYIMER İ , SALI J , BAŞAK B . Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(2): 17-30.
Vancouver AKCA E , SAYIMER İ , SALI J , BAŞAK B . Okulda Siber Zorbalığın Nedenleri, Türleri Ve Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önleyici Çalışmalardaki Yeri. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(2): 30-17.

Makalenin Yazarları
Emel Baştürk AKCA [1]
İdil SAYIMER [2]
Jale Balaban SALI [3]
Bircan Ergün BAŞAK [4]