Yıl 2014, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 44 - 50 2014-11-01

Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu Örneği
OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Pınar ŞANLIBABA [1] , Eda GÜMÜŞ [2]


This study aimed to determine the attitudes of university students towards reading habits and the factors which influence those attitudes. A total number of 131 students from Ankara University Kalecik Vocational School, 38 of which were males and 93 of which were females, were included in this study. A 23-question survey was conducted among the students. It was determined that the 56% of the female students and the 37% of male students like reading. It was seen in the study that that the female students have more positive attitude towards reading habits than male students. The 77% of the students stated that the selfwillingness is most important to acquire reading habit. The 43% of the students surveyed stated that their friends read more than their parents. The 54% of the students choose their books by following the best-selling list, whereas the 69% of them have no preference between native or foreign writers. The 49% of the students prefer buying the book they will read
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına yönelik tutumlarının ve bu tutumları etkileyen faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksekokulu’ndan 38 erkek ve 93 kız olmak üzere toplam 131 öğrenci çalışmaya dâhil edilmiştir. Öğrencilere 23 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Kız öğrencilerin % 56’sı, erkek öğrencilerin ise % 37’si kitap okumayı sevmektedir. Araştırmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre kitap okuma alışkanlığına yönelik daha olumlu bir tutuma sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin % 77’si kitap okuma sevgisini kazanmada kişinin kendisinin istekli olmasının daha önemli olduğunu belirtmiştir. Ankete katılan öğrencilerin % 43’ü arkadaş çevresinin ebeveynlerinden daha fazla kitap okuduğunu belirtmiştir. % 54’lük bir öğrenci grubu en çok okunan kitap listesini takip ederek kitabını seçerken, öğrencilerin % 69’u yerli veya yabancı yazar tercihi yapmamaktadır. Öğrencilerin % 49’u okuyacağı kitabı satın almayı tercih etmektedir
Öğrenci, Okuma Alışkanlığı, Yüksekokul
 • kitap okuma oranları karşılaştırıldığında ise, annelerin kitap okuma alışkanlığının babalara
 • göre daha yüksek olduğu ve erkek öğrencilerin babalarının ise kitap okuma alışkanlıklarının
 • bulunmadığı saptanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin % 42’si ailesinde iki kişinin kitap
 • okuduğunu belirtirken, ancak % 14’ü dört veya daha fazla kişi olarak cevap vermiştir.
 • Öğrencilerin % 6’sının ailesinde ise hiç kimsenin kitap okumadığı saptanmıştır. Ailelerin
 • kitap okuma alışkanlığı konusunda bilgilendirilmeleri sonucunda, bu ailelerin çocuklarının da
 • kitap okumaya karşı ilgi duyduğu saptanmıştır (Batur ve diğerleri, 2010). Bizim
 • çalışmamızda ailelerin kitap okuma alışkanlığı oldukça düşük bulunmuştur. Öğrencilerin yerli veya yabancı yazarlı kitap okuma oranları karşılaştırıldığında ise; %
 • 69 oranında fark etmez cevabı alınmıştır. Genel olarak erkek öğrenciler yabancı yazarları
 • tercih ederken, kız öğrenciler ise yerli yazarları tercih etmektedirler. Öğrencilerin % 56’sı yatmadan önce kitap okurken, ikinci sırayı % 27 oranında hafta
 • sonları ve üçüncü sırayı % 9 oranında okul dönüşü cevabı almıştır. Kız öğrenciler sabahları
 • da kitap okumayı tercih ederlerken, erkek öğrenciler tercih etmemektedir. Kız öğrencilerin %
 • 67’sinin tatilde yanına kitap alma alışkanlığı varken, erkek öğrencilerde bu oran % 37 olarak
 • saptanmıştır. Erkek öğrencilerin % 52’si tatilde yanına kitap alma alışkanlığının olmadığını
 • belirtmiştir. Öğrencilerin % 43’ünün bir aydan daha uzun bir sürede okuduğu bir kitabı
 • bitirdiği belirlenirken, % 32’sinin ayda ancak bir kitabı bitirdiği saptanmıştır. Bir yılda beş
 • kitaptan az okuyanlar az okur, altı ile yirmi kitap arası okuyanlar orta düzey, yirmi kitaptan
 • fazla kitap okuyanlar ise çok okuyan okur tipi olarak tanımlanmaktadır (Batur ve diğerleri,
 • 2010). Bizim çalışmamızda öğrenciler az okur sınıfına dâhil olmaktadır. Öğrencilerin % 49’u okuyacağı kitabı satın almayı tercih ederken, % 34’ü ise
 • arkadaşlarından ödünç almaktadırlar. Kız ve erkek öğrenciler arasında kitapların temin
 • edilme yolları benzer oranlarda saptanmıştır. Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmalarında
 • en etkili yollardan biri de kütüphaneye kolay erişim sağlamaktır (Kırmızı, 2012). % 13’lük
 • bir öğrenci grubu kütüphaneden ödünç kitap alırken, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla
 • kütüphaneden yararlanma oranı yüksek bulunmuştur. Ancak genel olarak öğrencilerimizin
 • kütüphaneden yararlanma oranı oldukça düşük bulunmuştur.
 • Batur, Z., Gülveren, H. ve Bek, H. 2010. Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma: Uşak Eğitim Fakültesi Örneği. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3/1; 32-49.
 • Ersoy, A. 2007. Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Değişen Dünya Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007, Ankara.
 • Filiz, K. 2004. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerin Meslekle İlgili Okuma ve Araştırma Alışkanlıkları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2); 231-242.
 • Kırmızı, F. S. 2012. Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 24-26 Mayıs 2012, 2353-2366.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Pınar ŞANLIBABA

Yazar: Eda GÜMÜŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Kasım 2014

Bibtex @ { ejoir72986, journal = {Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-8503}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {44 - 50}, doi = {}, title = {OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ŞANLIBABA, Pınar and GÜMÜŞ, Eda} }
APA ŞANLIBABA, P , GÜMÜŞ, E . (2014). OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 44-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5378/72986
MLA ŞANLIBABA, P , GÜMÜŞ, E . "OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 44-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ejoir/issue/5378/72986>
Chicago ŞANLIBABA, P , GÜMÜŞ, E . "OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 (2014 ): 44-50
RIS TY - JOUR T1 - OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - Pınar ŞANLIBABA , Eda GÜMÜŞ Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 50 VL - 2 IS - 3 SN - 2147-8503- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A Pınar ŞANLIBABA , Eda GÜMÜŞ %T OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2014 %J Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi %P 2147-8503- %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ŞANLIBABA, Pınar , GÜMÜŞ, Eda . "OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 2 / 3 (Kasım 2014): 44-50 .
AMA ŞANLIBABA P , GÜMÜŞ E . OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(3): 44-50.
Vancouver ŞANLIBABA P , GÜMÜŞ E . OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi. 2014; 2(3): 50-44.