Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

DERSLİKLERDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN İNCELEME

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 34 - 51, 30.05.2021

Öz

Rahatsız edici ve istenmeyen ses olarak tanımlanan gürültü, günümüzde önemli bir çevre sorunu haline gelmiştir. Nüfusun artması, şehirleşme ve teknolojik gelişmeler sonucu hızla artan çevresel gürültü bireyler üzerinde fizyolojik/psikolojik rahatsızlıklar gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmasına ve hacim içerisindeki etkinliğin zedelenmesine sebep olmaktadır. Günümüzde konut, eğitim ve sağlık yapısı gibi birçok gürültüye hassas yapılarda, yapı dışı ve yapı içi gürültüler başlıca problemlerden biri haline gelmiştir. Bu gürültülerden en çok etkilenen yapıların başında ise eğitim yapıları gelmektedir. Eğitim yapılarında temel iletişim, konuşma ve konuşmanın anlaşılabilirliği üzerine kuruludur. Bu iletişimin kopmamasında dersliklerin yapı kabuğu ve bölme elemanları birincil rol oynamaktadır. Dersliklerde yapı kabuğunun sağlaması gereken ses yalıtımı değerleri, yapı kabuğunu etkileyen dış gürültünün özelliklerine ve alıcı ile kaynak hacimlerin işlevlerine bağlı olarak değişir. Bu amaçla, derslik hacimlerindeki etkinliği zedelemeyecek akustik ortamın sağlanması için ‘Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’ çerçevesinde Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi amfi dersliği değerlendirmeye alınmıştır. Yapı kabuğunun ve bölme elemanlarının mevcut performanslarını ortaya koyarak uygun yapı kabuğu ve bölme elemanı kesit seçenekleri için, Insul bilgisayar programından yararlanılarak önerilerde bulunulmuştur. Kısaca bu çalışmada, gürültü denetimi açısından yönetmeliğe uygun bir derslik önerisinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin bir yöntem önerisi ortaya konulmuştur.

Kaynakça

  • Bayazıt, N. T., Kurra, S., Özbilen, B. Ş., ve Şentop, A. (2018). Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği Açıklama ve Uygulama Kılavuzu. https://www.izoder.org.tr/dosyalar/binalarin-gurultuye-karsi-korunmasi-yonetmeligi-aciklama-ve-uygulama-klavuzu.pdf

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Okan ŞİMŞEK
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3500-9438
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şimşek, O. (2021). DERSLİKLERDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN İNCELEME . EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 34-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen/issue/62602/947462