Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK FİRMALARININ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 52 - 71, 30.05.2021

Öz

Son dönemlerde önemi artmakta olan sürdürülebilirlik politikaları lojistik alanında da etkisini göstermektedir. Firmaların rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlarken; sosyal, çevresel ve ekonomik konularda sürdürülebilirlik çalışmaları ‘yeşil lojistik’ yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Salınım oranı az yakıtların tüketilmesi, otomasyon sistemlerin aktif kullanılması, filoların çevreci araçlarla değiştirilmesi, karbon salınımlarının hesaplanması, yeni tasarruf projelerinin yapılması, yeşil binalarda hizmet verilmesi ve uluslararası standartlarda belgelerin alınmaya çalışılması yeşil lojistik alanında üretilen çözümlerdir. Bu çalışmada yeşil lojistik uygulamaları irdelenerek ortak bir çerçeve oluşturulmakta, firmaların yeşil lojistik uygulamaları kapsamında aldıkları önlemlerin farklı dağıtım stratejilerinin ve lojistik faaliyetlerindeki enerji kullanımlarının çevresel etkileri üzerinden, lojistik performansları ölçülerek, yeşil lojistik uygulamalarının başarı payları ortaya konmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de çatı platformu UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) üyesi 456 firmanın merkez ve şube lokasyonlarının seçimi araştırılmaktadır. Her bir firma resmi internet sitesindeki güncel bilgi paylaşımları, yeşil lojistik uygulamaları ve yayınladıkları sürdürülebilirlik raporları üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonucu tam veri setine ulaşılan ve karşılaştırma yapılabilen 17 firma bulunmaktadır. Anılan firmalara ilişkin değerlendirmede belirlenen kriterler üzerinden bir karşılaştırma matrisi oluşturularak firmalar arasında yeşil lojistik uygulamasındaki en başarılı firma seçilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre, kullanılan filolardan altyapıya kadar her alanda enerji tüketiminin azaltılması, geri dönüşüm işleyişinin ve kaynak tasarrufunun sağlanması ve bu alanda bilinçli yönetim ile personel bulundurulması lojistik performansı değerlendirilmesinde önem arz etmekte; tedarik, üretim ve satış aşamalarında da başarı getirmektedir. Yeşil lojistik uygulamalarında başarının artışı alternatif ulaşım yöntemlerine ilişkin farkındalılığı arttıracak; kentlerde trafik sıkışıklığı, enerji tüketimi ve kirliliğin önemli ölçüde azalmasına katkıda bulunabilecektir.

Kaynakça

  • Abukhader, S. M. ve Jönson, G. (2004). Logistics and the environment: Is it an established subject?. International Journal of Logistics Research and Applications, 7(2), 137-149.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kentsel Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Büşra Hilal KUTLU Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5771-8924
Türkiye


Özge YALÇINER ERCOŞKUN Bu kişi benim
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2734-0374
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kutlu, B. H. & Yalçıner Ercoşkun, Ö. (2021). TÜRKİYE’DEKİ LOJİSTİK FİRMALARININ YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMESİ . EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 52-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen/issue/62602/947495