Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TÜRK YAPI SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİNİN ROLÜ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 77 - 93, 23.09.2021

Öz

Nanoteknoloji, bir 21. yüzyıl teknolojisi olarak tüm dünyada birçok alanda tercih edilmekte ve kullanımı artarak devam etmektedir. Nanoteknoloji kullanımının, yakın gelecekte ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olacağı öngörülmektedir. Nanoteknoloji ile sürdürülebilirlik hedefine yaklaşmak daha az maliyetle mümkün olabileceği için ülkelerin yapı sektörlerindeki kullanımı daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türk yapı sektöründe nanoteknoloji uygulamalarının tercih edilip edilmediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Nanoteknolojik uygulamaların en çok hangi alanlarda ve üretim sistemlerinde tercih edildiğinin, yapı sektöründe çalışan mimar ve mühendisler ile yapılan anketler neticesinde ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca, Türk yapı sektörünün nanoteknolojiye bakış açısı ve teknolojik yenilikleri yapı üretiminde kullanma potansiyeli tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Referans 1 Candemir, B., Candemir, B., Beyhan, B., Karaata, E. S., & Karaata, E. S. (2012). İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik: yeşil binalar ve nanoteknoloji stratejileri. İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yayınları) & TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği).
 • Referans 2 Demirdöven J., Karacar, P., (2013). Yeşil Binalarda Nano Teknoloji Uygulamaları ve Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri. VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Edirne.
 • Referans 3 Feynman, R. P. (1960). There's Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics. Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology.
 • Referans 4 Fouad, F.F. (2012) NanoArchitecture and Sustainability. Master’s Dissertation, Alexandria University.
 • Referans 5 Han, B., Yu, X., & Ou, J. (2011). Multifunctional and smart carbon nanotube reinforced cement-based materials. In Nanotechnology in civil infrastructure (pp. 1-47). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Referans 5 Kheiri, F. (2013). Material follows function: nanotechnology and sustainability in steel building constructions. Int J Sci Res (IJSR) ISSN (Online), 2(12), 2319-7064.
 • Referans 6 Leydecker, S. (2008). Nano materials: in architecture, interior architecture and design. Walter de Gruyter.
 • Referans 7 Mann, S. (2006). Nanotechnology and Construction: Nanoforum report. www.nanoforum.org (10.08.2020).
 • Referans 8 Mehdinezhad, M. R., Nikbakht, H., & Nowruzi, S. (2013). Application of nanotechnology in construction industry. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(8), 509-519.
 • Referans 9 Miralaei, M. (2015). The Influence of Nanotechnology over Redesigning and Improving the Elements of Architecture. Afghanistan Quarterly, 11(2), 131-143.
 • Referans 10 Niroumand, H., Zain, M.F.M. Jamil, M. (2013). The Role Of Nanotechnology İn Architecture And Built Environment, Procedia - Social And Behavioral Sciences 89, 10-15.
 • Referans 11 Vigneshkumar, C. (2014). Study On Nanomaterials And Application Of Nanotechnology And Its Impacts İn Construction. Discovery, 23, 8- 12.
 • Referans 12 Vural, N., Yılmaz, S. (Nisan 2015). Mimaride Nano Kaplamaların Kullanımı. Egemimarlık.com internet adresinden 10.09.2020 tarihinde erişildi: http://egemimarlik.org/89-90/3.pdf.
 • Referans 13 WİKİPEDİA (15.03.2021). Aerojel nedir? (Fotoğraf). Wikipedia internet adresinden 15.03.2021 tarihinde erişildi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Aerojel, (Erişim tarihi: 15.03.2021).
 • Referans 14 YALITIM (15.03.2021). Kendi kendini temizleyen cephe sistemleri (Fotoğraf). Yalıtım.net internet adresinden 15.03.2021 tarihinde erişildi: http://www.yalitim.net/yayin/488/kendini-temizleyen-cephe-sistemleri_14426.html#.YE8UqJ0zZPY, (Erişim tarihi: 15.03.2021).
 • Referans 15 WİKİPEDİA (15.03.2021). Hidrofobi nedir? (Fotoğraf). Wikipedia internet adresinden 21.03.2021 tarihinde erişildi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrofobi, (Erişim tarihi: 21.03.2021).

TÜRK YAPI SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİNİN YERİ

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 77 - 93, 23.09.2021

Öz

Nanoteknoloji, bir 21. yüzyıl teknolojisi olarak tüm dünyada birçok alanda tercih edilmekte ve kullanımı artarak devam etmektedir. Nanoteknoloji kullanımının, yakın gelecekte ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergesi olacağı öngörülmektedir. Nanoteknoloji ile sürdürülebilirlik hedefine yaklaşmak daha az maliyetle mümkün olabileceği için ülkelerin yapı sektörlerindeki kullanımı daha fazla önem arz etmektedir. Bu çalışma ile Türk yapı sektöründe nanoteknoloji uygulamalarının tercih edilip edilmediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Nanoteknolojik uygulamaların en çok hangi alanlarda ve üretim sistemlerinde tercih edildiğinin, yapı sektöründe çalışan mimar ve mühendisler ile yapılan anketler neticesinde ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Ayrıca, Türk yapı sektörünün nanoteknolojiye bakış açısı ve teknolojik yenilikleri yapı üretiminde kullanma potansiyeli tartışılmıştır.

Kaynakça

 • Referans 1 Candemir, B., Candemir, B., Beyhan, B., Karaata, E. S., & Karaata, E. S. (2012). İnşaat sektöründe sürdürülebilirlik: yeşil binalar ve nanoteknoloji stratejileri. İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Yayınları) & TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği).
 • Referans 2 Demirdöven J., Karacar, P., (2013). Yeşil Binalarda Nano Teknoloji Uygulamaları ve Mimari Tasarım Üzerindeki Etkileri. VIII. Uluslararası Sinan Sempozyumu, 25-26 Nisan 2013, Edirne.
 • Referans 3 Feynman, R. P. (1960). There's Plenty of Room at the Bottom: An Invitation to Enter a New Field of Physics. Handbook of Nanoscience, Engineering and Technology.
 • Referans 4 Fouad, F.F. (2012) NanoArchitecture and Sustainability. Master’s Dissertation, Alexandria University.
 • Referans 5 Han, B., Yu, X., & Ou, J. (2011). Multifunctional and smart carbon nanotube reinforced cement-based materials. In Nanotechnology in civil infrastructure (pp. 1-47). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Referans 5 Kheiri, F. (2013). Material follows function: nanotechnology and sustainability in steel building constructions. Int J Sci Res (IJSR) ISSN (Online), 2(12), 2319-7064.
 • Referans 6 Leydecker, S. (2008). Nano materials: in architecture, interior architecture and design. Walter de Gruyter.
 • Referans 7 Mann, S. (2006). Nanotechnology and Construction: Nanoforum report. www.nanoforum.org (10.08.2020).
 • Referans 8 Mehdinezhad, M. R., Nikbakht, H., & Nowruzi, S. (2013). Application of nanotechnology in construction industry. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(8), 509-519.
 • Referans 9 Miralaei, M. (2015). The Influence of Nanotechnology over Redesigning and Improving the Elements of Architecture. Afghanistan Quarterly, 11(2), 131-143.
 • Referans 10 Niroumand, H., Zain, M.F.M. Jamil, M. (2013). The Role Of Nanotechnology İn Architecture And Built Environment, Procedia - Social And Behavioral Sciences 89, 10-15.
 • Referans 11 Vigneshkumar, C. (2014). Study On Nanomaterials And Application Of Nanotechnology And Its Impacts İn Construction. Discovery, 23, 8- 12.
 • Referans 12 Vural, N., Yılmaz, S. (Nisan 2015). Mimaride Nano Kaplamaların Kullanımı. Egemimarlık.com internet adresinden 10.09.2020 tarihinde erişildi: http://egemimarlik.org/89-90/3.pdf.
 • Referans 13 WİKİPEDİA (15.03.2021). Aerojel nedir? (Fotoğraf). Wikipedia internet adresinden 15.03.2021 tarihinde erişildi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Aerojel, (Erişim tarihi: 15.03.2021).
 • Referans 14 YALITIM (15.03.2021). Kendi kendini temizleyen cephe sistemleri (Fotoğraf). Yalıtım.net internet adresinden 15.03.2021 tarihinde erişildi: http://www.yalitim.net/yayin/488/kendini-temizleyen-cephe-sistemleri_14426.html#.YE8UqJ0zZPY, (Erişim tarihi: 15.03.2021).
 • Referans 15 WİKİPEDİA (15.03.2021). Hidrofobi nedir? (Fotoğraf). Wikipedia internet adresinden 21.03.2021 tarihinde erişildi: https://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrofobi, (Erişim tarihi: 21.03.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mimarlık
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Benay ÇUBUKCUOGLU PAKSOY (Sorumlu Yazar)
MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY, INSTITUTE OF SCIENCE
0000-0001-8876-4061
Türkiye


N. Volkan GÜR
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0001-8810-5023
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çubukcuoglu Paksoy, B. & Gür, N. V. (2021). TÜRK YAPI SEKTÖRÜNDE NANOTEKNOLOJİNİN YERİ . EKSEN Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 77-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen/issue/65004/903743