Yayın Süreci

15960

Dergimize gönderilen çalışmalar çift-kör hakemlik(Hakem Değerlendirme Formu) sürecinden geçecektir. Her bir çalışma tarafsız bir değerlendirme süreci sağlamak adına alanlarında uzman en az iki harici, bağımsız akran denetçisi tarafından incelenecektir.