Yazım Kuralları

Yayıncılıkta Etik

e-LSE, yayıncılıktaki her seviyedeki etik değerlere dikkat eder. Dergiye gönderilen tüm makaleler, uluslararası kabul görmüş etik kılavuzları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Yazar(lar) Etik yayınlama hakkında daha fazla bilgi için Ethichs Yayın Komitesi (COPE) web sitesinden (https://publicationethics.org) ulaşabilir.

Gönderilen tüm makaleler iThenticate intihal tespit sistemi kullanılarak intihal açısından kontrol edilmektedir. Benzerlik oranı yüksek olan makaleler, inceleme ve yayın için dikkate alınmayacaktır.

17912
Şablonlar


Makalenin şablonu aşağıdaki linkten indirilebilir:

e-LSE Dergi Şablonu

Makalenin telif hakkı formu aşağıdaki linkten indirilebilir:

Telif Hakkı Formu

Makalenin Hazırlanması

a) Yazar(lar), makalenin her bölümü için (örneğin, başlık, özet, anahtar kelime vb.) aşağıda açıklanan özel stilleri kullanmalıdır. Bu stillerle ilgili ayrıntılı bilgileri şablon dosyasında bulabilirsiniz.

b) Yazar(lar), makalenin başlığı, özeti ve anahtar kelimelerinin hem Türkçe hem İngilizcesini yazmalıdır.

c) Yazarın tam adı / adları belirtilmelidir. Ek olarak, tüm yazarların e-posta adresleri, kurum bilgileri ve ORCID bilgileri verilmelidir. Sorumlu yazarın telefon numarası yazılmalıdır.

d) Atıflar IEEE stilinde verilmelidir. Yazarlar makalelerini hazırlarken atıf yönetimi uygulamalarından/araçlarından yardım alabilirler. Atıf bölümünün başlığı “Referanslar” olmalıdır. Metin içinde alıntılar [1], [3-5] vb. Köşeli parantez içinde yazılmalıdır.