ISSN: 1302-5422
Başlangıç: 2010
Yayımcı: Türk Gastroenteroloji Vakfı
Kapak Resmi
 

Endoskopi dergisi gastroenterolojide endoskopi kullanımı ile ilgili çalışmaların yayınlandığı, 4 ayda bir basılan uluslararası bir dergidir. Gönderilen yazılar Yayınlama ve İnceleme Kurulu’nun onayından geçtikten sonra yayınlanır. Dergide yayınlanacak yazılar için kullanılacak dil Türkçe veya İngilizce olup, yazıların Türk dilinin ve İngilizce yazım kurallarına uygun yazılması gerekmektedir. 


2020 - Cilt: 28 Sayı: Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Can smoking have an effect on total rectum wall thickness in ulcerative colitis?

Araştırma Makalesi

3. İnlet Patch Olgularının Retrospektif Tek Merkez Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

4. Yetişkin Hastalarda Üst Gastrointestinal Sistemde Yabancı Cisimlerin Yönetimi: Retrospektif Tek Merkez Deneyimi

Araştırma Makalesi

6. 85 yaş üstü hastalarda endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi’nin etkinliği ve güvenilirliği

Olgu Sunumu

9. Kolonoskopi sonrası nadir bir komplikasyon: Akut apandisit