Yıl 2017, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 81 - 87 2017-06-16

Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme
Evaluation on aphid species and Chysoperla carnea (Neuroptera:Chrysopidae) populations on different potato (Solanum tuberosum L.) varieties in Adana (Balcalı)

Gül Satar [1] , Anıl Deveci [2] , Mehmet Rifat ULUSOY [3]


Bu çalışma turfanda patates yetiştiriciliğinin (Aralık-Mayıs başı) yapıldığı Adana (Balcalı)’da, yedi patates (Solanum tuberosum L.) çeşidi (Sante, Marabel, Marfona, Latona, Provento, Binella, Orla) üzerinde yaprakbitlerinin ve bunların avcısı olan Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)’nın popülasyonlarının birbirleriyle olan ilişkisi ortaya koymak amacıyla 2010 yılında yürütülmüştür. Patates üzerinde Myzus persicae (Sulz.), Aphis gossypii Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Hemiptera:Aphididae) yaprakbiti türleri tespit edilmiştir. Bu türler üzerinde avcı türlerden Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae) ve Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrsopidae), parazitoit türlerden de Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae) belirlenmiştir.Yaprakbitlerinin popülasyon değişimi incelendiğinde çeşitler üzerinde hemen hemen aynı dönemlerde artış ve azalış gözlemlenmiştir. Farklı patates çeşitlerinin Aphididae türlerince tercih edilme durumuna bakıldığında çeşitler arasında istatistiki bir fark bulunmamıştır. C. carnea popülasyonu özellikle sezon sonuna doğru oluşan Aphididae popülasyonlarını baskılamasında etkili bulunmuştur.
In this study, relationship of aphids and their predator Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) populations on seven potato (Solanum tuberosum L.) varieties (Sante, Marabel, Marfona, Latona, Provento, Binella, Orla) was determined in ADANA (Balcalı) where potato is produced as out of season (December- beginning of May) in 2010. Myzus persicae (Sulz.), Aphis gossypii Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas) (Hemiptera:Aphididae) were detected on patoto as aphid species. The predator species Coccinella septempunctata L., Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera:Coccinellidae), Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera:Chrsopidae) and parasitoid species Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Braconidae) were also detemined on these aphids. In almost the same period, increasing and decreasing of aphid populations on different varieties were observed. When preferences of different potato varieties of Aphididae were examined, statistical differences found negligible. C. carnea have been found particularly effective to suppress the Aphididae populations at the end of the season.
Bölüm Orijinal Araştırma
Yazarlar

Yazar: Gül Satar

Yazar: Anıl Deveci

Yazar: Mehmet Rifat ULUSOY

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Haziran 2017

Bibtex @ { entoteb322150, journal = {Türkiye Entomoloji Bülteni}, issn = {2146-975X}, eissn = {2536-4928}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {81 - 87}, doi = {}, title = {Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme}, key = {cite}, author = {Satar, Gül and Deveci, Anıl and ULUSOY, Mehmet Rifat} }
APA Satar, G , Deveci, A , ULUSOY, M . (2017). Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Bülteni , 7 (1) , 81-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoteb/issue/29912/322150
MLA Satar, G , Deveci, A , ULUSOY, M . "Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme". Türkiye Entomoloji Bülteni 7 (2017 ): 81-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/entoteb/issue/29912/322150>
Chicago Satar, G , Deveci, A , ULUSOY, M . "Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme". Türkiye Entomoloji Bülteni 7 (2017 ): 81-87
RIS TY - JOUR T1 - Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme AU - Gül Satar , Anıl Deveci , Mehmet Rifat ULUSOY Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türkiye Entomoloji Bülteni JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 87 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-975X-2536-4928 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Bülteni Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme %A Gül Satar , Anıl Deveci , Mehmet Rifat ULUSOY %T Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme %D 2017 %J Türkiye Entomoloji Bülteni %P 2146-975X-2536-4928 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Satar, Gül , Deveci, Anıl , ULUSOY, Mehmet Rifat . "Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme". Türkiye Entomoloji Bülteni 7 / 1 (Haziran 2017): 81-87 .
AMA Satar G , Deveci A , ULUSOY M . Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2017; 7(1): 81-87.
Vancouver Satar G , Deveci A , ULUSOY M . Adana’da (Balcalı) farklı patates (Solanum tuberosum L.) çeşitleri üzerindeki yaprakbiti türleri ve Chysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) populasyonları üzerine bir değerlendirme. Türkiye Entomoloji Bülteni. 2017; 7(1): 87-81.