Yazım Kuralları

Türkiye Entomoloji Bülteni

Eser Hazırlama İlkeleri

Sorumlu yazar eserin metin halini sisteme yüklerken, hakem incelemelerinde görülmemesi için yazar isimleri olmadan göndermelidir.Yazar bilgileri başlangıçta sadece elektronik forma girilmelidir. Yazar bilgileri sadece eser yayına kabul edildiğinde eserin son hali üzerine eklenilmelidir.

Eserler A4 sayfa boyutu kullanılarak kenar boşlukları; üst 3.00 cm ve alt 2.75 cm, sol ve sağ 1.75 cm, cilt payı yeri sol, cilt payı 0 cm, üst bilgi 1.75 cm ve alt bilgikenardan uzaklık 1.5 cm olarak, anahat ilk, tek, çift sayfalarda farklı olacak şekilde ayarlı mı?

Eserin tamamında Arial yazı karakteri kullanılmış mı?

Eserin tamamında paragraf ayarları, aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk, satır aralığı ise “en az” değeri 13 nk olacak şekilde ayarlanmış mı?

Sayfa numaraları altta tek sayfada sağa, çift sayfada sola dayalı 11 punto arialyazılmış mı?

Eserlerin ilk sayfalarında üst sağda yer alan yıl, cilt, sayı ve sayfa numaraları ile ISSN numaraları üst bilgi şeklinde 8 punto sağa yaslı yazılmış mı?

Her makalenin ikinci sayfasından itibaren, çift sayfaların üstünde sola yaslı olarak orijinal makale başlığı, tek sayfaların üstünde ise sağa yaslı olarak yazar isimleri, üst bilgi şeklinde 8 punto normal tüm satır altı çizgili olarak girilmiş mi?

Makale başlığı üstünde “Original article (Orijinal araştırma)” (Bülten için alternatif bilgiler!!) 12 punto sola yaslı koyu ve italik olarak yazılmış mı?

Eserin İngilizce başlığı 14 punto (koyu) ortalı olarak yazılmış mı?

Eserin Türkçe başlığı 12 punto (koyu değil) ortalı olarak yazılmış mı?

Eserin başlıkları ikinci kelimeden itibaren ilk harfleri küçük olarak yazılmış mı?

Varsa çalışmaya ait tez, proje vs. bilgileri dip not şeklinde numaralandırılmış mı?

Yazar isimleri Adı SOYADI1* Adı SOYADI2 şeklinde aralarında virgül olmadan 12 punto (koyu) ortalı olarak yazılmış ve dip not şeklinde (üst sekmelerden: başvurular altında/dipnot ekle) numaralandırılmış mı?

Dipnotta yazar açık ve tam adresleri, Sorumlu yazar e-posta bilgisi ile alınış ve kabul tarihleri girilmiş mi?

Tüm yazarların yanında numara var mı? Her bir numara için dipnotta kurum bilgileri yer alıyor mu?

Sorumlu yazar soyadı üzerine numaradan sonra yıldız işareti yazılarak belirtilmiş mi?

Abstract ve Öz bölüm başlığı 12 punto koyu ve ortalı, metin 9 punto normal mi?

Abstract ve Öz bölümünün her biri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmış mı?

Keywords ve Anahtar sözcükler başlık 9 punto, kalın, sola yaslı, Sözcükler en fazla 5 adet normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı girilmiş mi?

Abstract, Öz, Key words ve Anahtar sözcükler ilk sayfaya sığacak şekilde mi?

İlk sayfa altındaki dipnotta varsa çalışmaya ait tez, proje, sadece özeti sunulmuş bildiri bilgileri ikinci kelimeden itibaren ilk harfleri küçük olarak girilmiş mi?

Tüm dipnotlar 8 punto normal sola yaslı girilmeli ve sonda nokta olmamalıdır.


Giriş, Materyal ve Yöntem, Araştırma Sonuçları ve Tartışma gibi bölüm başlıkları 12 punto, kalın, ilk satır 1 cm girintili iki yana yaslı girilmiş mi?

Alt bölüm başlıkları 10 punto, kalın, ilk satır 1 cm girintili iki yana yaslı girilmiş mi?

Tüm metinler 10 punto, normal, ilk satır 1 cm girintili iki yana yaslı girilmiş mi?

Şekil alt yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek, iki yana yaslı girilmiş mi?

(Sonda mutlaka nokta olmalıdır) Şekil içindeki metinler 8 punto normal girilmiş mi?

Şekiller Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Şayet birden fazla resim kullanılacak ve bunlara a,b,c… gibi harflendirme yapılacaksa bu resimler önce bir Power Point (PP) dosyasında yanyana (altalta) konmalı ve harflendirme yapılmalıdır. Daha sonra tümü seçilip gruplandırma yapıldıktan sonra Word dosyası içine “resim” olarak yapıştırılmalıdır. Resimin büyük ya da küçük gelmesi durumunda değişiklik PP dosyası içinde yapılarak Word dosyasına taşınmalıdır.

Çizelge üst yazıları 8 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, satır aralığı tek, iki yana yaslı girilmiş mi?

(Sonda nokta yok) Çizelge içindeki metinler 8 punto normal sola yaslı, rakamlar ise sağa yaslı, normal girilmiş mi? Gerektiğinde iç başlıklar ortalı verilebilir.

Çizelge içindeki ondalık rakam düzeyi her sütun içinde aynı hizada mı?

Çizelgelerde dikine çizgiler kullanılmamalıdır!

Tekrarları önlemek için, veriler okuyucu tarafından en iyi biçimde anlaşılacak şekilde sadece çizelge ya da sadece şekil olarak (ikisi birden olmaz) sunulmuş mu?

 

Bilimsel isimler

• Taksonların güncel isimleri, author, yıl, takım ve familya gibi bilgiler için www.faunaeur.org adresinden yararlanılmalıdır.

• Bilimsel isimler, yazı karakteri gereği koyu punto ile yazılmış başlık veya alt başlıklarda koyu ve italik, normal metin içinde ise koyu değil ve sadece italik olarak yazılmalıdır.

• Bilimsel isimler, eser başlığı, summary, özet, metin içinde ilk geçtikleri yerlerde ve alt başlıklarda; Cins tür, Author (Takım: Familya)şeklinde tam olarak yazılmalıdır.

• Bilimsel isimler, konu içerisinde tekrar geçtiğinde, cins ismi kısaltılarak yazılmalı; ancak, paragraf ve cümle tür adı ile başlıyor ise ya da çizelge üst, şekil alt yazılarında Cins ve tür adı şeklinde kısaltılmadan (Author, Takım, Familya olmadan) yazılmalıdır.

• Sistematik ve taksonomik araştırma sonuçlarını içeren eserlerde İncelenenmateryalverilirken: Alfabetik sırada önce il (koyu punto yazılmamalıdır) sonra yine alfabetik sırada ilçeler, yükseklik veya koordinatlar, tarih ve cinsiyete göre birey sayıları olacak şekilde yazılmalıdır.

 

 

Yararlanılan Kaynaklar

Kaynaklar eser içinde ve cümle sonunda parantez içinde verilecekse (Soyadı, Yıl) şeklinde, önce en eski kaynak, aynı yıl olanlar alfabetik sıralı olacak şekilde, ikisi arasına “;” eklenerek yazılmalıdır.

Kaynaklar metin başında veya içinde verilecekse yazar soyadından sonra yıl parantez içinde “Soyadı (Yıl)” şeklinde yazılmalıdır.

Tek yazarda Soyadı, Yıl. 

İki yazarda Soyadı & Soyadı, Yıl.

Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1 et al., Yıl.

İsimsizlerde Anonymous, Yıl.

Kurumlar (EPA, FAO vd.) Büyük Harflerle Kurum Adı, Yıl.

“Yararlanılan Kaynaklar” bölüm başlığı 12 pt, kalın, 1 cm girintili, metin 9 punto, normal, ilk satır hariç 1 cm askıda, iki yana yaslı olmalıdır.

“Yararlanılan Kaynaklar” alfabetik sıraya göre hazırlanmalı ve sonuna “.” konulmalıdır.

Tek yazar için Soyadı, A., Yıl. 

İki yazar için Soyadı, A1. & A2. Soyadı, Yıl.

Çok yazarlı yayınlarda Soyadı1, A1., A2. Soyadı2, A3. Soyadı3 & A4. Soyadı4, Yıl.

Kitap için: 

Yazarlar, Yıl. Kitabın Adı. (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Editörlü kitapta kitabın bir bölümü için: 

Yazarlar, Yıl. “Kitabın İçinde Yer Alan Bölümün Adı, (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük), sayfa aralığı”. In: Kitabın Adı (Ed. Yazarlar). Kurumu ve Basım Yerinin İli, Toplam sayfa sayısı s/pp.

Dergilerdeki makale için: 

Yazarlar, Yıl. Makalenin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı.

Bildiri kitabında yer alan bildiri için: 

Yazarlar, Yıl. “Bildirinin adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük), sayfa aralığı”. Kongre/Sempozyum Adı (Tarihi, Toplantı Yeri) Bildirileri, (varsa) Yayınlayan Kurum, toplam sayfa sayısı s/pp.

Tez için: 

Yazarlar, Yıl. Tezin Adı (Sözcüklerin İlk Harfi Büyük). Tez Çalışmasının Gerçekleştirildiği Kurumun Adı, (Basılmamış) Yüksek Lisans/Doktora Tezi, İl, Sayfa sayısı s.

Elektronik kaynak için: 

Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). (Web sayfası: http://www......), (Erişim tarihi: Ay Yıl).

Veri tabanından taranan bilgi için: 

Yazarlar, Yıl. Çalışmanın adı (Sözcüklerin ilk harfi küçük). Yayınlandığı derginin açık ve tam adı (koyu değil), Cilt (Sayı): Sayfa aralığı. Abstracted in ……. Abstracts, Yıl: Abstrakt No: .