Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı , Sayfalar 182 - 192 2018-08-18

Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment

Buse CEGER [1] , Sinan ERTEN [2]


In the survey, it was aimed to determine the level of environmental awareness (knowledge, behavior and attitude) of the sixth, seventh and eighth grade students in the conservatory middle school level. The study group consists of 76 students, 62 of which are from middle school and 14 are from ballet. For this purpose, a five-point Likert-type environmental awareness questionnaire developed by Erten was used. The 20 items of this questionnaire are environmental information, the 20 items are the behavior towards the environment and the last 20 items are the items prepared to determine the attitude toward the environment. The answers given by the students to the questionnaire were analyzed and interpreted statistically with the SPSS program. As a result of the analysis, it was determined that conservatorial middle school students' attitudes towards the environment and environmental information are at a higher level than the average behavior of their surroundings. In addition, it has been determined that the attitudes and knowledge levels of the students have not much influence on the beneficial behaviors of the students.

Conservatory, Secondary school students, Environmental awareness
  • Artun, H. & Özsevgeç, T. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Çevre Eğitimine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 12(1), s.29-50. Candan, S. & Erten, S. (2015). Pre-Service Teacher Opinions About Eco-Friendly Person Activity Package Developed to Raise Environmental Awareness. International Electronic Journal of Environmental Education, 5(2). Gülay- Ogelman, H. & Güngör, H. (2015). Türkiye’deki Okul Öncesi Dönem Çevre Eğitimi Çalışmalarının İncelenmesi: 2000-2014 Yılları Arasındaki Tezlerin ve Makalelerin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), s.180-194. Güler, T. (2009). Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri. Eğitim ve Bilim, 34(151). Güneş, T., Alat, K. & Gözüm, A, İ, C,. (2013). Fen Öğretmeni Adaylarına Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynakları Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2). Gülhan, F. & Yurdatapan, M. (2014). 5e Modeline Uygun Araştırma Sorgulamaya Dayalı Etkinliklerin 5. Sınıf Öğrencilerinin Çevre İle İlgili Tutum Ve Davranışlarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(27), S. 237-258. Erten, S. (2002). İlköğretimin II. Kademesindeki (6,7 ve 8.sınıflar) Öğrencilerde Çevreye Yararlı Davranışların Araştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Türkiye. Erten, S. (2003). 5. Sınıf Öğrencilerinde “Çöplerin Azaltılması” Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Bir Öğretim Modeli, H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 25. Erten, S. (2005). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Çevre Dostu Davranışların Araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, s.91-100. Erten, S. (2012). Türk ve Azeri Öğretmen Adaylarında Çevre Bilinci. Eğitim ve Bilim, 37(166). Erten, S., Özdemir, P & Güler, T. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Çevre Bilinci Düzeylerinin Ve Bu Okullardaki Çevre Eğitiminin Durumunun Belirlenmesi. OMEP, Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kuşadası, Türkiye. Ersoy- Quadır, S. (2015). Kamu Çalışanlarının Çevre Bilinçleri Üzerine Bir İnceleme (Selçuk Üniversitesi, Konya Örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 17(1), s.107-129. Kahyaoğlu, M. (2011). Çevre Konularıyla İlgili Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online, 10(3), 1056-1065. Karaismailoğlu, E. S. (2018). Öğretmenlerin Çevre Bilici Düzeyinin Belirlenmesi- Ankara Etimesgut Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Kaya, E., Akıllı, M. & Sezek, F. (2009). Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), s.43-54. Kutlay, K. & Şafaklı, O.V. (2013). KKTC Karpaz Bölgesi Çevre Sorunları ve Bilinci Üzerine Bir Çalışma. Laü Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2). Okur- Berberoğlu, E. & Uygun, S. (2013). Tübitak 4004 Projelerinin Sürdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi. Özcan, E. (2016). İlkokul Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Buse CEGER

Yazar: Sinan ERTEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess457941, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {182 - 192}, doi = {}, title = {Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment}, key = {cite}, author = {Ceger, Buse and Erten, Sinan} }
APA Ceger, B , Erten, S . (2018). Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 9 , 182-192 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457941
MLA Ceger, B , Erten, S . "Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment" . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 182-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/457941>
Chicago Ceger, B , Erten, S . "Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 182-192
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment AU - Buse Ceger , Sinan Erten Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 192 VL - 9 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment %A Buse Ceger , Sinan Erten %T Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 9 %N %R %U
ISNAD Ceger, Buse , Erten, Sinan . "Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 / (Ağustos 2018): 182-192 .
AMA Ceger B , Erten S . Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment. EPESS. 2018; 9: 182-192.
Vancouver Ceger B , Erten S . Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 9: 182-192.
IEEE B. Ceger ve S. Erten , "Investigation of the Information, Attitude and Behaviors of the Conservatory Secondary School Students Around the Environment", The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, c. 9, ss. 182-192, Ağu. 2018