Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı , Sayfalar 327 - 330 2018-08-18

Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology

Ozkan AKMAN [1]


This study was conducted in order to determine what social studies teachers in secondary schools need to learn in in-service training activities and what they need in educational technology. This research was carried out by 14 social studies teachers (6 female - 8 male) who participated in in-service training activities in the Gaziantep Provincial Nizip District. This study was conducted with semi-structured interview technique from qualitative research methods. According to the findings obtained in the research, it was determined that the trainers who took part in these activities were not at the level of sufficient expertise. Nevertheless, they pointed out that these activities are scarce and not perfectly suitable. Some of the participants stated that they combine knowledge and technology through these technology trainings. The recent in-service courses say that those who are related to technology are usually under the title of the conqueror project. The use of technology in education has led to the conclusion that in-service courses are very useful for effective use of instructional materials. On the basis of these results, suggestions have been made that necessity analysis should be done before the in-service courses are made.

Social studies teachers, In-service training
  • Akman, O., & Guven, C. (2015a). Analysis of TPACK Self-Efficacy Perception Levels of Social Studies Teachers and Pre-Service Teachers. International Journal of Contemporary Educational Research, 2(1), 1-12. Akman, Ö., & Güven, C. (2015b). TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates. International Journal of Research in Education and Science, 1(1), 1-10. Güven, B., & Yılmaz, G. K. (2016). Tasarlanan hizmet-içi eğitim kursunun ortaokul matematik öğretmenlerinin teknoloji kullanım düzeylerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(188). Hacat, S. O. (2018a). Assessment of the Basic Law Lesson Consistent with the Opinions of Social Studies Pre-Service Teachers. International Journal of Higher Education, 7(1), 103-110. Hacat, S. O. (2018b). Opinions of Middle School Students on the Justice Concept within the Framework of Social Studies Education. International Journal of Higher Education, 7(2), 210. Kalın, Ö. U. (2017b). Analysis of 7 th Grade Social Studies Course Book According to Different Readability Formulas. International Online Journal of Educational Sciences, 9(4). Karadağ, R. (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Öğretimine Yönelik Hizmet İçi Eğitimlere İlişkin Görüşleri ve Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3). Karasu, N., Aykut, Ç., & Yilmaz, B. (2014). Zihin engelliler öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 15(01), 041-053. Knudsen, H. J., Hadzibegovic-Bubanja, E., Nielsen,S., Petkova, E. & Nikolovska, M. (2013). School-based İnservice teacher training in Montenegro. A handbook for policy makers and practitioners. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Koçoğlu, E. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının, Okul Yöneticilerinde Olması Gereken Demokratik Tutum Ve Davranışlara İlişkin Görüşleri. Electronic Turkish Studies, 8(6). Koçoğlu, E. (2014). Sosyal Bilgiler Dersi Kazanımlarının Kültürel Yaşam Üzerindeki Etkilerine İlişkin Öğretmen Algıları. Mediterranean Journal of Humanities (mjh. akdeniz. edu. tr) IV/2, 191-204. Koçoğlu, E. (2015). Social Studies Teachers' Perspective of Religion Education in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 7(1). Kösterelioğlu, İ., & Özen, R. (2014). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programını uygulamaya yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1). Rieber, L. P. ve Welliver, P. W. (1989). Infusing educational technology into mainstream educational computing. International Journal of Instructional Media, 16(1), 21-32 Rogers, E.M. (2003). Diffusion of Innovation (5th ed.). New York: The Free Press Sarıtepeci, M., Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin Öğretim Teknolojileri Alanında Hizmet-İçi Eğitim Gereksinimlerinin FATİH Projesi Kapsamında İncelenmesi 1. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601. Ulu Kalin, Ö. (2017a). Creating Interactive Student Workbook for Primary Education Social Studies Class and Researching Its Efficiency. Journal of Education and Practice, 8(12), 33-40. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık. Yıldırım, Ö., Kurşun, E., & Göktaş, Y. (2015). Bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda yapılan hizmet içi eğitimlerin niteliğini etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, 40(178).
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Yazar: Ozkan AKMAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Ağustos 2018

Bibtex @araştırma makalesi { epess458692, journal = {The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences}, issn = {}, eissn = {2587-1730}, address = {}, publisher = {ISRES Organizasyon Turizm Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {327 - 330}, doi = {}, title = {Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology}, key = {cite}, author = {Akman, Ozkan} }
APA Akman, O . (2018). Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences , 9 , 327-330 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/458692
MLA Akman, O . "Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology" . The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 327-330 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/epess/issue/38900/458692>
Chicago Akman, O . "Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 (2018 ): 327-330
RIS TY - JOUR T1 - Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology AU - Ozkan Akman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 330 VL - 9 IS - SN - -2587-1730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology %A Ozkan Akman %T Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology %D 2018 %J The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences %P -2587-1730 %V 9 %N %R %U
ISNAD Akman, Ozkan . "Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology". The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 9 / (Ağustos 2018): 327-330 .
AMA Akman O . Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology. EPESS. 2018; 9: 327-330.
Vancouver Akman O . Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences. 2018; 9: 327-330.
IEEE O. Akman , "Examining the In-Service Needs of Social Studies Teachers in the Field of Teaching Technology", The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, c. 9, ss. 327-330, Ağu. 2018