Yıl 2020, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 29 - 34 2021-01-16

Türkiye’de ebelik alanında sınırlı inovatif çalışma bulunmaktadır ve ebelikte inovatif uygulamaların gelişmeye gereksinimi vardır. Bu çalışma ebelik alanında inovasyon farkındalığı yaratmak, inovasyon faaliyetlerinin arttırılması ve güçlendirilmesi amacıyla ele alınmıştır. Ebelikte inovasyon konusunda farkındalık oluşturulması yenilikçi uygulamaları arttıracaktır. İnovasyon kavramı farklı ve yeni fikirler geliştirmek ve bu fikirler doğrultusunda ürün veya hizmetler ortaya koymaktır. Kültürel özelliklerden, yeni bilgilere olan açıklık, risk alma eğilimi, geçmişteki deneyimler ve eğitime verilen değerler inovasyonu olumlu yönden etkileyen faktörler arasında gösterilebilir. Dolayısıyla yenilik ve değişime açık olan bir kültürde inovasyon kavramı güç kazanmaktadır. Yenilikçi yaklaşımlar ve alternatif uygulamalar, ebelik öğrenci profilindeki beklentilerin değişmesi, bilimsel bilginin uygulamaya yansıtılması ebelik eğitiminde inovasyon gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Yenilikçi düşünce ve yenilikçi projeler kapsamında sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hastane de kalış sürelerinin azalması, hasta bakım yönetimini daha iyi yapmak amacıyla sağlık alanında inovasyon önemlidir. Ebelik mesleğinin ilerlemesi için ebelik eğitiminde inovasyon büyük bir yere sahiptir. Ebelerin, güncel gelişmeleri takip etme, inovasyon faaliyetlerini destekleme ve görünür kılma, eğitim kalitesini güçlendirme amaçlarıyla ebearge derneği kurulmuştur. Ebelik alanında inovasyon faaliyetlerini arttırmak amacıyla kongre, sempozyum ve kurslar düzenlemektedir. Ebelik alanında inovasyon profilini arttırıcı yönde faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve eğitim, seminer programlarının arttırılması gerekmektedir. Yapılan eğitim programlarında inovatif uygulamalara daha fazla yer verilmeli, eğitim kurumları ve mesleki örgütlerin işbirliği ile kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayacak yayınları takip etmeleri, bilimsel kurslara katılmaları için teşvik edilmeleri gerekmektedir.
İnovasyon, Ebelik, Eğitim
 • 1. Dursun ÖO, İnovasyon Üzeri̇ne Kavramsal Bi̇r İnceleme. . Int J Manag Adm. 2017;1(1):12–17. doi:10.29064/ijma.328112
 • 2. Şengül H, Sağlık Hizmetleri Sunumunda İnovasyon. Haseki Tip Bul. 2016;54(4):194–198. doi:10.4274/haseki.3057
 • 3. Çankaya S, Kaynar BN, Çöker G, Alp M, Acar ED, Bayrambey Z, vd. Ebelerin Araştırma Yapma ve Araştırma Sonuçlarını Bakımda Kullanma ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi. Acibadem Univ Saglik Bilim Derg. 2018;9(2):0–0. doi:10.31067/0.2018.10
 • 4. Vural Doğru B, Utli H, Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gümüşhane Üniv. Sağlık Bilimleri Derg. C 7.; 2018. https://dergipark.org.tr/download/article-file/554534
 • 5. Taş S, İnovasyon, Eğitim ve Küresel İnovasyon Endeksi. Bilge Uluslararası Sos Araştırmalar Derg. 2017;1(1):99-123. https:\\dergipark.org.tr\tr\pub\busad\issue\31102\336639
 • 6. Kurtuluş MF, Eğitimde İnovasyon: Öğretmen ve Öğrencilerin İnovasyona Bakışı ve Yeterliliğinin Sorgulanması, [yüksek lisans tezi]. Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2012.
 • 7. Öztemel E, Eğitimde Yeni Yönelimlerin Değerlendirilmesi ve Eğitim 4.0. Üniversite Araştırmaları Derg. 2018;1(1):25–30. doi:10.32329/uad.382041
 • 8. Özbey H, Başdaş , Hemşi̇reli̇kte i̇İnovasyon. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Derg. 2018;5(1):1–7.
 • 9. Anil Kumar V. Social sciences. Econ Polit Wkly. 2008;43(33):4. doi:10.1017/cbo9780511489488.003
 • 10. Yiğit S, Kültür , Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında “ İnovasyon Kültürü ” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Derg. 16 (2014;16(27):1–7.
 • 11. Bodur G, Hemşirelik Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik (İnovasyon) Düzeyleri İle Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki İlişki. Sağlık Bilim ve Meslekleri Derg. 2018;5(2):139–148. doi:10.17681/hsp.349105
 • 12. Özkul T, Jump Starting Innovation in University Education. Yükseköğretim Derg. 2012;2(1):20–27. doi:10.2399/yod.12.007
 • 13. Yılmaz T, Karanisoğlu H, Türkiye’de Ebelik Eğitiminin Güncel Durumu. Sağlık Bilim ve Meslekleri Derg. 2016;3(1):73. doi:10.17681/hsp.32896
 • 14. Memişoğlu D, Kalkan B, Sağlık Hizmetlerinde Yönetişim, İnovasyon ve Türkiye. Suleyman Demirel Univ J Fac Econ Adm Sci Y. 2016;21(2):645–665.
 • 15. Karadağ M, Alparslan Ö, Pekin İşeri Ö, Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Öğrenme Stilleri. Cukurova Med J. 2018;43(1):13–21. doi:10.17826/cumj.340090
 • 16. Altan S, In Order To İncrease İnnovative Organization in Turkey, The Concept of İnnovation Through Training Systems and Solutions an Overview. Pressacademia. 2018;5(2):124–139. doi:10.17261/pressacademia.2018.844
 • 17. Asurakkody TA, Shin SY. Innovative Behavior in Nursing Context: A Concept Analysis. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2018;12(4):237–244. doi:10.1016/j.anr.2018.11.003
 • 18. Doğan Merih Y, Alioğulları A, Yaşar Kocabey M, Gülşen Ç, Sezer A, Hemşirelikte İnovasyon Kültürü Oluşturma; Bir Başarı Öyküsü. . Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 2019;50(3):175–181. doi:10.16948/zktipb.559616
 • 19. Onur D, Zorlu T, Yaratıcılık Kavramı ile İlişkili Kuramsal Yaklaşım. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Derg.2017:1535-1552
 • 20. Aydın Y, Adıgüzel A, Topal EA, Ebe ve Hemşirelerin Bilimsel Çalışmalara Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. J hum Rhythm. 2015;1(4):168–175.
 • 21. Zeynep Kamil Hastanesi. Patent ve Faydalı Model Belgeli İnovatif Hemşirelik Ürünleri Listesi. Erişim: https://docplayer.biz.tr/109736432-Zeynep-kamil-hastanesi-belgeli-patent-ve-faydali-model-belgeli-inovatif-hemsirelik-urunleri-listesi.html [Erişim Tarihi: 26.05.2020]
 • 22. Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği. Erişim: http://ebearge.org.tr/ [Erişim Tarihi: 26.05.2020]
 • 23. İnovatif Hemşirelik Derneği. Erişim: https://inovatifhemsirelikdernegi.com/ [Erişim Tarihi: 26.05.2020]
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme Bölümü
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5631-7301
Yazar: Esra BAŞKURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0582-1484
Yazar: Nuran AYDIN ATEŞ
Kurum: İstanbul Medipol Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Ocak 2021

Bibtex @derleme { erusaglik773187, journal = {ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-9011}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {7}, pages = {29 - 34}, doi = {}, title = {EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI}, key = {cite}, author = {Başkurt, Esra and Aydın Ateş, Nuran} }
APA Başkurt, E , Aydın Ateş, N . (2021). EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (2) , 29-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/59791/773187
MLA Başkurt, E , Aydın Ateş, N . "EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI" . ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2021 ): 29-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/erusaglik/issue/59791/773187>
Chicago Başkurt, E , Aydın Ateş, N . "EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 (2021 ): 29-34
RIS TY - JOUR T1 - EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI AU - Esra Başkurt , Nuran Aydın Ateş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 34 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-9011 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI %A Esra Başkurt , Nuran Aydın Ateş %T EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI %D 2021 %J ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi %P -2147-9011 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD Başkurt, Esra , Aydın Ateş, Nuran . "EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI". ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 7 / 2 (Ocak 2021): 29-34 .
AMA Başkurt E , Aydın Ateş N . EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 7(2): 29-34.
Vancouver Başkurt E , Aydın Ateş N . EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI. ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2021; 7(2): 29-34.
IEEE E. Başkurt ve N. Aydın Ateş , "EBELİK ALANINDA İNOVASYON YAKLAŞIMLARI", ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 29-34, Oca. 2021