Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 39 - 53 2018-01-31

ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER
SOVEREIGN WEALTH FUNDS: AN ASSESSMENT FOR TURKISH ECONOMY

Mehmet GÜÇLÜ [1]


Bu çalışmada hem yabancı ulusal varlık fonlarının (UVF) hem de Türkiye Varlık Fonunun (TVF) Türkiye ekonomisi için yaratabileceği olası fırsat ve tehditlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yabancı devletlerin sahipliğindeki büyük varlık fonlarının, Türkiye’ye dış finansman imkânı sağlarken aynı zamanda ekonomik ve ulusal güvenliğe de ciddi tehlikeler arz ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu risklere karşı yeterli yasal önemlerin alınmadığı gözlemlenmiştir. Benzer şekilde TVF’nin de Türkiye ekonomisi için çeşitli fırsatlar sunarken, ciddi tehditleri de beraberinde getirdiği gözlemlenmiştir. Bu tehditlerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin neler olduğu çalışma da ifade edilmiş ve zaman geçirilmeden bu tedbirlerin alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

This study aims to evaluate the possible effects of foreign sovereign wealth funds (WF) and the Türkiye Wealth Fund (TWF) on the Turkish economy. It is found that sovereign wealth funds owned by foreign states offer foreign financing to Turkey while at the same time there are potential risks to the economic and national security. Similarly, there are some advantages that TWF can provide to the Turkish economy, but it is observed that there are some deficiencies. It is expressed in the paper what measures are necessary to eliminate these shortcomings and concluded that these measures should be taken immediately.

 • Aizenman, J. and Glick, R. (2007), “Sovereign Wealth Funds: Stumbling Blocks or Stepping Stones to Financial Globalization?”, FRBSF Economic Letter, 38 (December), pp.1-3.
 • Alhashel, B. (2015), “Sovereign Wealth Fund: A Literature Review”, Journal of Economic and Business, 78 (March-April), pp.1-13.
 • Allen, M. and Caruana, J. (2008), “Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda”, IMF, https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2008/022908.pdf (Erişim: 05/06/2017).
 • Aykın, H. (2011), “Ulusal Refah Fonları; Risk mi, Fırsat mı?”, SDE Analiz, Stratejik Düşünce Enstitüsü, ss. 4-28.
 • Bertoni and Lugo (2015), The Use of Debt by Sovereign Wealth Fund, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2656228 (Erişim: 06/06/2017).
 • Cohen, B. J. (2009), “Sovereign Wealth Funds and National Security: The Great Trade-off”, International Affairs, 85(4), pp.713–731.
 • Csoma, R. (2015), “Appreciation of the Role of Sovereign Wealth Funds in the Global Economy”, Public Finance Quarterly, 2, 270-287.
 • Dedeoğlu, E. (2016), “Kamu Mali Yönetiminde Neler Oluyor? Varlık Fonu ve Tamamlayıcı Ödenek”, TEPAV Değerlendirme Notu, No: 201629, http://www.tepav.org.tr/upload/files/1473014698-4.Kamu_Mali_Yonetiminde_Neler_Oluyor_Varlik_Fonu_Ve_Tamamlayici_Odenek.pdf (Erişim, 07/07/2017).
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (2013), Resmi Gazete, Sayı:25141, 17/6/2003.
 • Fernandes, N. (2009). “Sovereign Wealth Funds: Investment Choices and Implications Around The World”, IMD Working Paper, No: 2009/01, http://www.imd.org/research/publications/upload/wp_2009_01_fernandes_level_1.pdf (Erişim: 03/07/2017)
 • Financial Times (2008), Sarkozy Calls for European Wealth Funds. 21/10/2008 https://www.ft.com/content/c2ba0fe0-9f5a-11dd-a3fa-000077b07658 (Erişim: 01/08/2017).
 • Gelb, A., Tordo, S., Halland, H., Arfaa, N. and Smith, G. (2014), “Sovereign Wealth Funds and Long-Term Development Finance Risks and Opportunities”, World Bank Policy Research Working Paper, No: 6776.
 • Hürriyet Gazetesi, (2017), Norveç Varlık Fonu 1 Milyar Dolarını Türkiye'de Değerlendirdi, 3/3/2017, http://www.hurriyet.com.tr/norvec-varlik-fonu-1-milyar-dolarini-turkiyede-degerlendirdi-40383579 (Erişim: 11/07/2017).
 • IFSWF (2014), “Santiago Principles: 15 Case Studies, How IFSWF Members Implement the Santiago Principles”, IFSWF’s 6th Annual Meeting in Doha.
 • IFSWF (2016), New Challenges, Private Markets: Sovereign Wealth Funds’ Changing Investment Strategies, Subcommittee 2: Investment & Risk Management, International Forum of Sovereign Wealth Funds http://www.ifswf.org/sites/default/files/IFSWF%20New%20Challenges%2C%20Private%20Markets.pdf (Erişim: 05/04/2017).
 • IWG (2008), “Sovereign Wealth Funds Generally Accepted Principles and Practices ‘Santiago Principles”, International Working Group of Sovereign Wealth Funds. www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf (Erişim: 05/4/2017).
 • Jeanne, O. and Rancière, R. (2006), “The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: Formulas and Applications”, IMF Working Paper, No: 06/229.
 • KIA (2017), “Overview of Kuwait Investment Authority”, http://www.kia.gov.kw/en/ABOUTKIA/Pages/Overview.aspx (Erişim, 06/06/2017).
 • Kotter, J. and Lel, U. (2008), “Friends or Foes? The Stock Price Impact of Sovereign Wealth Fund Investments and the Price of Keeping Secrets”, Board of Governors of the Federal Reserve System - International Finance Discussion Paper, No: 940.
 • Larsen, P. T. and Hughes, C. (2008), “Sovereign Wealth Funds: The New Kids on The Block”, Financial Times, 24/01/2008, http://www.ft.com/cms/s/0/c7433296-ca1f-11dc-b5dc-000077b07658.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4qZPC47yd (Erişim, 06/06/2017).
 • Özkul, İ. (2016), “Türkiye Varlık Fonu Norveç gibi mi, Angola gibi mi olacak?”, Dünya Gazetesi, 2/09/2016, https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiye-varlik-fonu-norvec-gibi-mi-angola-gibi-mi-olacak/327996, (Erişim: 05/07/2017).
 • Selfin, Y., Snook, R. and Gupta, H. (2011), “The Impact of Sovereign Wealth Funds on Economic Success”, PricewaterhouseCoopers(PwC), https://www.pwc.com.cy/en/issues/assets/sovereign-funds.pdf (Erişim: 05/06/2017).
 • Summers, L. (2007), “Sovereign Funds Shake the Logic of Capitalism, 30 July 2007”, Financial Times. http://www.ft.com/cms/s/0/8c9dea94-3e30-11dc-8f6a-0000779fd2ac.html?ft_site=falcon&desktop=true#axzz4qZPC47yd (Erişim, 06/06/2017).
 • SWFI (2017), “What is a SWF?” Sovereign Wealth Fund Institute, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund/ (Erişim: 06/06/2017)
 • SWFI, https://www.swfinstitute.org
 • TBMM (2016), “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gerekçesi”, 1 Ağustos 2016. http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0750.pdf . (Erişim: 05.07.2017).
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2016), Resmi Gazete, Sayı: 29813, 26/8/2016.
 • Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe Konması Hakkında Karar (2016), Resmi Gazete, Sayı:29883, 9/11/2016.
 • Weiss, M. A. (2008), Sovereign Wealth Funds: Background and Policy Issue for Congress, Congressional Research Service, https://www.everycrsreport.com/files/20090115_RL34336_a7ea655551d2435a8e05992d4ac1b1367b3e3635.pdf (Erişim, 06/06/2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Ocak 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet GÜÇLÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2018

Bibtex @araştırma makalesi { esam336762, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {39 - 53}, doi = {10.18354/esam.336762}, title = {ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER}, key = {cite}, author = {Güçlü, Mehmet} }
APA Güçlü, M . (2018). ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 9 (1) , 39-53 . DOI: 10.18354/esam.336762
MLA Güçlü, M . "ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 39-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esam/article/336762>
Chicago Güçlü, M . "ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 39-53
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER AU - Mehmet Güçlü Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18354/esam.336762 DO - 10.18354/esam.336762 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 53 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.336762 UR - https://doi.org/10.18354/esam.336762 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER %A Mehmet Güçlü %T ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER %D 2018 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 9 %N 1 %R doi: 10.18354/esam.336762 %U 10.18354/esam.336762
ISNAD Güçlü, Mehmet . "ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 / 1 (Ocak 2018): 39-53 . https://doi.org/10.18354/esam.336762
AMA Güçlü M . ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER. ESAM. 2018; 9(1): 39-53.
Vancouver Güçlü M . ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2018; 9(1): 39-53.
IEEE M. Güçlü , "ULUSAL VARLIK FONU: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR VE TEHDİTLER", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, c. 9, sayı. 1, ss. 39-53, Oca. 2018, doi:10.18354/esam.336762