Yıl 2015, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 31 - 56 2015-10-01

TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Sinem KOCAMAZ [1]


Transatlantic Trade and Investment Partnership Agreement (TTIP) which aims to create a free trade area between the European Union and the United States becomes one of the major issue for the international trade system. This pattern of cooperation is a reflection of geopolitical rivalry between the China and the Western block. TTIP has been characterized as an attempt by the EU and the US to challenge rising economies by deepening their economic integration. On the other hand, this agreement would not only aim to strengthen and renew transatlantic alliance but more ambitiously, aim to introduce a new generation of mega/regional free trade agreements. The World Trade organization system which established multilateral trade structure could not work efficiently especially after the Doha Round. As a result, the EU, the USA and the other rising regional powers decided to regulate their trade relations through regional free trade agreements which eliminate customs duties, improve the investment environment and protect foreign direct investments and intellectual property rights. This new system would transform the current trade rules which were constructed by the EU and the United States. In this framework, TTIP symbolizes a new era for the mega regional trade agreements. On the other hand, like the other regional agreements, TTIP can create trade diversion effect on the third countries. If the country’s economy depends on exports to the TTIP countries, it could be affected more strongly. Turkey economy also would be affected negatively because of the Turkey’s Customs Union Agreement with the EU. This current international issue is very vital for the Turkish economic interests. In this framework, this study aims to provide an evaluation for the TTIP agreement which would effect both international trade system and Turkish economy

AB ve ABD arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasını hedefleyen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması (TTYO), uluslararası ticaretin önemli konularından birisi haline gelmiştir. Bu işbirliği Çin ve Batı bloğu arasındaki rekabetin önemli bir yansımasıdır. TTYO, AB ve ABD’nin, aralarındaki ekonomik entegrasyonu güçlendirerek yükselen ekonomilere meydan okuma girişimidir. Bununla birlikte antlaşmanın hedefi sadece Transatlantik ittifakı yenilemek ve güçlendirmek değil aynı zamanda mega/bölgesel serbest ticaret antlaşmaları olarak isimlendirilen yeni nesil antlaşmalara örmek oluşturmaktır. Uluslararası ticarette, çok taraflı ticaret yapısını kuran Dünya Ticaret Örgütü sistemi özellikle Doha Turu müzakerelerinden sonra işlerliğini yitirmiştir. Bunun sonucunda, AB, ABD ve diğer yükselmekte olan ülke ekonomileri, ticari ilişkilerini, gümrük vergilerinin indirmesini hedefleyen, yatırım ortamının gelişmesini sağlayan, yabancı yatırımcıyı ve fikri mülkiyet haklarını koruyan bölgesel serbest ticaret antlaşmaları kanalıyla düzenlemeye karar vermişlerdir. Bu yeni sistem, AB ve ABD’nin birlikte inşa ettikleri liberal ekonominin kurallarını da başka bir boyuta taşıyacaktır. Bu bağlamda TTYO, mega/bölgesel serbest ticaret antlaşmaları için yeni bir dönemi sembolize etmektedir.
Bununla birlikte diğer bölgesel antlaşmalar gibi TTYO da antlaşmanın dışında kalan üçüncü ülkeler için ticareti saptırıcı etkiler yaratabilmektedir. Özellikle antlaşmanın dışında kalan üçüncü ülkenin ekonomisi, TTYO ülkelerine yaptığı ihracata bağımlıysa bu etki daha güçlü hissedilecektir. AB ile Gümrük Birliği Antlaşması olan ve bu antlaşmanın dışında kalan Türkiye ekonomisinin de TTYO’dan negatif etkileneceği düşünülmektedir. Dolayısıyla uluslararası ticaret açısından önemli olan bu konu Türkiye’nin ekonomik çıkarları açısından da oldukça önemlidir. Bu çerçevede bu çalışma hem uluslararası ticaret sistemini hem de Türk ekonomisini etkileyecek olan TTYO antlaşmasının analiz edilmesini amaçlamaktadır.

 • Akhtar, S.I. ve Jones, V.C. (2014). Proposed Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) In Brief. Congressional Research Service, Haziran.
 • Akman, M.S. (2014). AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Anakara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt.13, No.1, ss.1-29.
 • Akman, M.S. (2013). AB-ABD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ve Türkiye. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, www.tepav.org.tr, Haziran.
 • Bal, İ. ve Hecan, M. (2015). Küresel Vestfalya ve Yükselen Güçler. Analist, Şubat.
 • Bond, I. (2014). The EU and Defence Procurement. Center for European Reform, Ocak.
 • Bromund, T.R., Gardiner, N. ve Coffey, L. (2014). Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): The Geopolitical Reality. Backgrounder The Heritage Foundation, No.2953, Eylül.
 • Eliasson, L.J. (2015). The Transatlantic Trade Investment Partnership: Interest Groups and Public Opinion. European Studies Association’s 14th Biennial Meeting, Draft Paper, (https://eustudies.org/conference/papers/download/175 Erişim Tarihi 10 Nisan 2015)
 • Erixon, F. (2013). The Transatlantic Trade and Investment Partnership and the Shifting Structure of Global Trade Policy. Cesifo Forum, Aralık.
 • Felbermary G.J. ve Larch, M. (2013). The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Potentials, Problems and and Perspectives. Ifo Institutefor Economic Research at the University of Munich.
 • Fiott, D. (2013). The T-TIP-ing Point: How the Transatlantic Trade and Investment Partnership Could Impact European Defence. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, Ekim, ss.15-26. Güneş, D. Mavuş, M. ve Oduncu, A. (2013). AB-ABD Serbest Ticaret Antlaşması ve Türkiye Üzerine Etkileri. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekonomi Notları, Kasım.
 • Ham, P. V. (2014). TTIP and the Renaissance of Transatlanticism: Regulatory Power in the Age of Rising Regions. Clingendael Report, Netherlands Institute of International Relations, Temmuz.
 • Hamilton, D. S. (2014). America’s Mega-Regional Trade Diplomacy: Comparing TPP and TTIP. The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, Cilt:49, Sayı:1, Mart, ss.82-84.
 • Hamilton, D.S. (2014). Transatlantic Challanges: Ukraine, TTIP and the Struggle to Be Strategic. Journal of Common Market Studies, Cilt:52, ss.25-39.
 • Hoekman, B. (2014). Sustaining Multilateral Trade Cooperation in a Multipolar World Economy. Review of International Organization, Cilt:9, ss.241-260.
 • http://corporateeurope.org/international-trade/2014/07/who-lobbies-most-ttip (Erişim Tarihi: 15 Nisan 2015).
 • http://www.haberler.com/turkiye-ingiltere-jetco-5-toplantisi-ve-is-forumu-6998381-haberi/
 • (Erişim Tarihi: 12 Mayıs 2015).
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115.pdf, (Erişim Tarihi: 1 Nisan 2015)
 • http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=20331&lst=MansetListesi, (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2015).
 • Johnson, S. ve Scott J.J. (2013). Financial Services in the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Peterson Institute for International Economics, Ekim.
 • Kirişçi, K. (2013). Engaging Turkey: Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Challanges, Means and Prospects for Trilateral Cooperation. Institute for Strategic Dialogue, Aralık.
 • Kirişçi, K. (2013). Turkey and the Transatlantic Trade and Investment Partnership: Boosting the Model Partnership wit the United States. Center on the United States and Europe, Eylül.
 • Lakatos, C. ve Fukui, T. (2013). US-EU Economic Linkages: The Role of Multinational and Intra-Firm Trade. Chief Economist Note, Directorate General For Trade, EU Commission, Sayı:2.
 • Lamy, P. (2015). Is Trade Multilateralism Being Threatened by Regionalism? Adelphi Series, Power Shifts and New Blocks in the Global Trading System, Mart, ss.61-78.
 • Lester, S., ve Barbee, I. (2013). The Challange of Cooperation: Regulatory Trade Barriers in the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Journal of International Economic Law, Cilt:16, ss.847-867.
 • Lopez, V. ve Mayor, (2014). I. How TTIP Can Enhance EU-US Energy Security and Counterbalance Russia’s Energy Weight. (http://www.atlanticcouncil.org/en/blogs/new- atlanticist/how-ttip-can-enhance-eu-us-energy-security-and-counterbalance-russia-s-energy
 • weight Erişim Tarihi:17 Nisan 2015). Mayer, H. (2015). Between NATO for Trade and “Pride in Angst”: The German TTIP Debate and its Spill-Over Into Wider Transatlantic Concerns. ed. Jean afarederic Morin, TerezaNovotna Frederik Ponjaert and Maria Telo, The Politics of Transatlantic Trade Negotiations (TTIP in a Globalized World), Ashgate.
 • Mildner, S.A. (2014). Position Paper: The “I” in TTIP, Why the Transatlantic Trade and Investment Partnership Needs an Investment Chapter. BDI, The Voice of German Industry, Department for External Economic Policy, Eylül.
 • Otero-Iglesias, M., (2013). The Geopolitics of the TTIP Seen From Beijing. Real Instıtuto Elcano, Expert Comment, 78.
 • Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (2013). Sermaye Piyasası’nda Gündem, Sayı.132, Ağustos, www.tspakb.org.tr The EU-Singapore Free-Trade Agreement,
 • (http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=963. Erişim Tarihi: 2 Mayıs 2015)
 • Xiaotong, Z. (2013). The TTIP and Its Implications on China” GR:EEN Research Background Note, Brussels, Ekim.
Birincil Dil Tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sinem KOCAMAZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2015

Bibtex @ { esam81756, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2015}, pages = {31 - 56}, doi = {10.18354/esam.98319}, title = {TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Kocamaz, Sinem} }
APA Kocamaz, S . (2015). TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 31-56 . DOI: 10.18354/esam.98319
MLA Kocamaz, S . "TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 6 (2015 ): 31-56 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esam/article/81756>
Chicago Kocamaz, S . "TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 6 (2015 ): 31-56
RIS TY - JOUR T1 - TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ AU - Sinem Kocamaz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.18354/esam.98319 DO - 10.18354/esam.98319 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 56 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.98319 UR - https://doi.org/10.18354/esam.98319 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %A Sinem Kocamaz %T TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ %D 2015 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 6 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.98319 %U 10.18354/esam.98319
ISNAD Kocamaz, Sinem . "TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 6 / 2 (Ekim 2015): 31-56 . https://doi.org/10.18354/esam.98319
AMA Kocamaz S . TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. ESAM. 2015; 6(2): 31-56.
Vancouver Kocamaz S . TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2015; 6(2): 31-56.
IEEE S. Kocamaz , "TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI ANTLAŞMASI’NIN DÜNYA TİCARETİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 31-56, Eki. 2015, doi:10.18354/esam.98319