Yıl 2018, Cilt 9 , Sayı 2, Sayfalar 145 - 167 2018-07-23

Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler
The Impact of Neo-cons Approach During George W. Bush Era and Possible Expectations of Donald Trump Era

Onur GÜREL [1]


Uluslararası ilişkiler açısından Soğuk Savaş ertesi dönemin dönüm noktası olarak tanımlanan, 11 Eylül saldırıları sonrası, yönetim kademesinde üst düzey mevkilerde bulunan Neo-conlar, realizm ve idealizm teorilerinin sentezinden oluşan perspektifleri çerçevesinde oluşturdukları geleneksel realist bakış açısının önüne geçen politikalarını George W. Bush döneminde uygulamaya sokarak belirleyici etkiye sahip olmuşlardır.

Çalışma, geleneksel olarak ABD dış politikasının şekillenmesinde öncü teoriler realizm ve idealizm ile George W. Bush dönemi dış politikasında önemli rol oynayan Neo-con yaklaşımın değerlendirilmesini ve 8 Kasım 2016 tarihinde ABD’de yapılan başkanlık seçimi sonucunda zafere ulaşan Donald J. Trump döneminde gerçekleşebilecek olasılıkların analizini hedeflemiştir.

İdealizm, Realizm, Neo-con Yaklaşım, G. W. Bush
 • ABD İstihbarat Raporu: “Putin Trump’ın Seçilmesi İçin Siber Müdahalede Bulundu”:http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-istihbarat-raporu-putin-trump-secilmesi-icin-sibermudahalede-bulundu,jvdg6ldqm06wh03qfc9aha (erişim tarihi: 07.01.2017).
 • Acer, Yücel (2003). “Irak Savaşı Ve Uluslararası İnsancıl Hukuk”, (Der. Ümit Özdağ, Serhat Erkmen), “Irak Krizi 2002–2003”, Asam Yayınları, Ankara.
 • After Trump’s Iran Move, The EU’s Chief Says It’s Now Time for ‘Europe To Shine: https://www.cnbc.com/2018/05/11/after-trumps-iran-move-the-eus-chief-says-its-now-time-for-europe-to-shine.html (erişim tarihi: 11.05.2018).
 • Arı, Tayyar (2004). Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, 5. Baskı, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Arı, Tayyar (2017). Geçmişten Günümüze Orta Doğu, Irak, İran, ABD, Petrol, Filistin Sorunu ve Arap Baharı, C. 2, Alfa Akademi Yayınları, Bursa.
 • Arıboğan, Deniz Ülke (1998). Kabileden Küreselleşmeye: Uluslararası İlişkiler Düşüncesi, Sarmal Yayınları, İstanbul.
 • Arıboğan, Deniz Ülke (2007). Uluslararası İlişkiler Düşüncesi: Tarihsel Gelişim, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • Ateş, Davut (2013). Uluslararası Politika Nedir? Dünyayı Anlamak ve Anlatmak, Dora Yayınları, Bursa.
 • Aydın, Mustafa (1996). “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 51(1): 71–114.
 • Bal, İdris (2006). “Türkiye-ABD İlişkileri ve 2003 Irak Savaşının Önemi” (Der. İdris Bal), 21.Yy’da Türk Dış Politikası, Agam Yayınları, Ankara.
 • Canbolat S. İbrahim (2003). Savaş ve Barış Arasında Dünya, 1. Baskı, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa.
 • Donald Trump Picks John Kelly, Retired General, to Lead Homeland Security: http://www.nytimes.com/2016/12/07/us/politics/john-kelly-dhs-trump.html (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • Donald Trump to Nominate James Mattis for Secretary of Defense: http://edition.cnn.com/2016/12/01/politics/james-mattis-trump-secretary-of-defense/ (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • Donald Trump’s Cabinet is Complete, Here’s The Full List: https://www.nytimes.com/ interactive/2016/us/politics/donald-trump-administration.html (erişim tarihi: 10.05.2018).
 • Donald Trump’s National-Security Team Takes Shape: http://www.economist.com/news/ united-states/21710812-jim-mattis-would-be-reassuring-choice-mike-flynn-alarming-one-donald-trumps (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • Donald Trump's Top 10 Campaign Promises: http://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2016/jul/15/donald-trumps-top-10-campaign-promises (erişim tarihi: 25.12.2016).
 • Erhan, Çağrı (2003). “Yeni Muhafazakârların Gözüyle Türkiye’nin Değişen Vizyonu”, Görüş Dergisi, 55: 25–34.
 • Everything You Need To Know About President Trump’s Grueling Asia Tour: http://time.com/5006936/donald-trump-china-vietnam-philippines-korea-japan-apec-asean/ (erişim tarihi: 12.05.2018).
 • Free To Speak, Ex-CIA Chief John Brennan Takes On Trump: https://www.npr.org/ sections/parallels/2018/04/26/606021805/free-to-speak-ex-cia-chief-john-brennan-takes-on-trump (erişim tarihi: 02.05.2018).
 • Frum, David; Perle, Richard (2003). An End To Evil: How To Win The War On Terror, Random House, New York.
 • Fukuyama, Francis (2006). Neo-Conların Sonu: Yol Ayrımındaki Amerika, (Çev. Hasan Kaya), Profil Yayıncılık, İstanbul.
 • Fukuyama, Francis (1989). “The End Of History?”, National Interest, 16: 3–18.
 • Gilpin, Robert (1983). War and Change in World Politics, Cambridge University Press, Nov 25, Cambridge.
 • Gina Haspel, Trump’s Choice for C.I.A., Played Role in Torture Program: https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/gina-haspel-cia-director-nominee-trump-torture-waterboarding.html (erişim tarihi: 16.05.2018).
 • Grand Old Party-Gop: https://www.gop.com/ (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Haas, L. Mark (1999). “Reinhold Niebuhr's Christian Pragmatism: A Principled Alternative to Consequantialism”, The Review of Politics, 61(4): 605–635. Haynes, Jeffrey (2008). “Religion And Foreign Policy Making İn Usa, India, Iran Towards A Research Agenda” Third World Quartely, 29(1): 143-165.
 • Here are 76 of Donald Trump’s Many Campaign Promises: https://www.washingtonpost.com/politics/trump-pushes-expanded-ban-on-muslims-and-other-foreigners/2016/06/13/c9988e96-317d-11e6-8ff7-7b6c1998b7a0_story.html? utm_term =.3eb944d50957 (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Hobbes, Thomas (2003). Leviathan-Bir Din ve Dünya Devletinin İçeriği, Biçimi ve Kudreti, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul (İlk Baskı 1651).
 • Huntıngton, Samuel (Yaz 1993). “The Clash of Civilizations”, Foreign Affairs, 72(3): 22–49.
 • İşyar, Ömer Göksel (2013). Karşılaştırmalı Dış Politikalar Yöntemler – Modeller – Örnekler Ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayıncılık, Bursa.
 • Jackson, Robert; Sorensen (2007). George. International Relations Theory And Approaches, Oxford University Press, New York.
 • Jahn, Beate (2000). “The Cultural Construction Of International Relations” Palgrave, New York.
 • John Bolton Begins To Shape National Security Council Staff: http://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2018/04/20/john-bolton-begins-to-shape-national-security-council-staff/?noredirect=on&utm_term=.95aa21 be0784 (erişim tarihi: 10.05.2018).
 • John Kerry Urges Trump Not to Ditch Iran Nuclear Deal: https://edition.cnn.com/ 2018/05/08/politics/iran-deal-john-kerry-trump-intl/index.html (erişim tarihi: 09.05.2018).
 • Johnson, Alan (2007). “The Neoconservative Persuasion and Foreign Policy: An Interview with Joshua Muravchik”, Democratiya, 11(1): 260–287.
 • Karadeli, Cem (2006). “Uluslararası Sistem: Tanımlar, Teoriler, Kurallar” (Ed. İdris Bal), Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler, 1. Baskı, Lalezar Yayınları, Ankara.
 • Kareem Abdul-Jabbar: Donald Trump’s Ideas On Muslims Are Tyrannical: http://www.cnbc.com/2016/07/28/kareem-abdul-jabbar-donald-trumps-ideas-on-muslims-are-tyrannical.html (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Kennan, George Frost (1951). American Diplomacy, 1900–1950, Chicago University Press, Chicago.
 • Keohane, Robert O. (1986). Neorealism And Its Critics, Columbia University Press, New York.
 • Keohane, Robert O.; Nye, Joseph S. (1977). Power and Interdepence: World Politics in Transition, Little Brown And Company, Boston.
 • Kıssınger, Henry (2011). Diplomasi (Çev. İbrahim. H. Kurt), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul (İlk Baskı 1994).
 • Krauthammer, Charles (2004). “In Defense of Democratic Realism”, The National Interest, 77(1): 115–135.
 • Kuduz Köpek: http://www.turkererturk.com.tr/kuduz-kopek (erişim tarihi: 27.12.2016).
 • Kurtbağ, Ömer (2010). Amerikan Yeni Sağı ve Dış Politikası: Hegemonya Ekseninde Bir Analiz, Uşak Yayınları, Ankara.
 • Kurtbağ, Ömer (2011). “Dış Politikaya Yansımalarıyla Amerikan Sağının Yükselişi ve Düşüşü: Çay Partisi Öncülüğünde Bir Yeniden Diriliş Mi?”, Uluslararası Hukuk ve Politika, 7(26): 1–28.
 • Leffler, Melvyn P. (Kasım-Aralık 2004). “Bush’un Dış Politikası”, Foreign Policy Türkiye Baskısı, 30: 10–16.
 • Lynch, J. Timothy (2008). “Kristol Balls: Neoconservative Visions of Islam and The Middle East”, International Politics, 45(2): 182–211.
 • Machıavellı, Niccolo (2008). The Prince, Oxford University Press, New York (Ilk Baskı 1532).
 • Make America Great Again: http://www.businessinsider.com/donald-trump-trademarked-make-america-great-again-2015-5 (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Morgenthau J. Hans (1970). “Politics Among Nations”, New York: Alfred Knopf., (Çev. B. Oran, O. Oskay), Uluslararası Politika Türk Siyasi İlimler Derneği, Ankara (İlk Baskı 1948).
 • Morgenthau, J. Hans (Ed.) (1946). Peace, Security, And The United Nations, University Of Chicago Press, Chicago.
 • Muravchik, Joshua (September 2003). “The Neoconservative Cabal”, Commentary, 116(2): 26–33.
 • Okur, Mehmet Akif (2010). Emperyalizm, Hegemonya, İmparatorluk, Binyıl Yayınevi, Ankara.
 • Oran, Baskın (Ed.) (2013). Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt: 3, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • President-Elect Donald J. Trump Selects U.S. Senator Jeff Sessions for Attorney General, Lt. Gen. Michael Flynn as Assistant to The President for National Security Affairs and U.S. Rep. Mike Pompeo as Director of The Central Intelligence Agency: https://greatagain.gov/president-elect-donald-j-3e652b8d0d07#.osgou79qh (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • President-Elect Trump, http://edition.cnn.com/election (Erişim Tarihi: 14.12.2016). Presidential Election Results: “Donald J. Trump Wins”: htpp://www.nytimes.com/elections/ results/president (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Sarah Baxter, “Decline and Fall of The Neocons: http://www.timesonline.co.uk/ tol/news/world/us_and_americas/article1812924.ece (erişim tarihi: 17.12.2016).
 • Strauss, Leo (1985), Studies in Platonic Political Philosophy Political Philosophy, University of Chicago Press, Chicago.
 • The Deal Breaker: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/the-deal-breaker-donald-trump-us-iran-nuclear-deal-5151808/ (erişim tarihi: 10.05.2018).
 • The Economist: “Sidelined by Reality: http://www.economist.com/world/na/ displaystory.cfm?story_id=9043308 (erişim tarihi: 16.12.2016).
 • The Korean War Armistice: http://www.bbc.com/news/10165796 (erişim tarihi: 22.04.2018).
 • The National Security Strategy of The United States of America September 2002: http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf (erişim tarihi: 16.12.2016).
 • The Trump Doctrine: A Non-Doctrine of Foreign Policy: https://www.strategic-culture.org/news/2017/06/01/trump-doctrine-non-doctrine-foreign-policy.html (erişim tarihi: 11.05.2018).
 • Tolson, Jay (September 2003). “The New American Empire?”, U.S. News World Report, 134: 35–40.
 • Trump Announces North Korea Summit Will Be in Singapore: https://edition.cnn.com/2018/ 05/10/politics/singapore-donald-trump-kim-jong-un/index.html, (erişim tarihi: 11.05.2018).
 • Trump Ousts Secretary of State Rex Tillerson: http://www.businessinsider.com/trump-fires-secretary-of-state-rex-tillerson-2018-3 (erişim tarihi:10.05.2018).
 • Trump Pushes Expanded Ban on Muslims Entering The U.S.: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/01/22/here-are-76-of-donald-trumps-many-campaign-promises/?utm_term=.3cb115a01f8e (erişim tarihi: 25.12.2016).
 • Trump Returns to Hardline Position on Illegal Immigration: http://www.reuters.com/article/us-usa-election-trump-immigration-iduskcn1173f7 (erişim tarihi: 24.12.2016).
 • Trump Yönetiminin Politika Öncelikleri: https://setav.org/assets/uploads/2017/01/ analiz188.pdf (erişim tarihi: 20.04.2018).
 • Trump's Controversial New Adviser Promoted Conservatism Even in The Navy: http://www. militarytimes.com/articles/trumps-controversial-new-adviser-promoted-conservatism-even-in-the-navy (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • Trump's New World Order: http://www.politico.com/story/2016/11/donald-trump-new-world-order-231513 (erişim tarihi: 25.12.2016). Türkmen, Füsun (2005). “ABD’nin Dış Politikası: Devamlılık Ve Değişim”, Doğu Batı Dergisi, 32: 157–181.
 • Uzer, Umut (2006). “Uluslararası İlişkiler Teorileri” (Ed. İdris Bal), Değişen Dünyada Uluslararası İlişkiler, 1. Baskı, Lalezar Yayınları, Ankara.
 • Waltz, Kenneth N. (1979). “Theory of International Politics”, Ma: Addison-Wesley Pub. Co., Reading.
 • Waltz, Kenneth N. (1996). “From Theory of International Politics” (Ed. John A. Vasquez), Classics of International Relations, Upper Saddle River, Prentice Hall.
 • Who is John Bolton, Trump's New National Security Adviser: https://www.theguardian.com/ us-news/2018/mar/22/who-is-john-bolton-trump-national-security-adviser (erişim tarihi: 08.05.2018).
 • Why Donald Trump Shouldn’t Fill The Cabinet With General?, http://www.nytimes.com/2016/11/30/opinion/why-donald-trump-shouldnt-fill-the-cabinet-with- generals.html?_r=0 (erişim tarihi: 26.12.2016).
 • Wilson Fourteen Points, http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/fourteen_points. shtml, (erişim tarihi: 14.12.2016).
 • Wohlstetter, Albert (1977). “Racing Forward? or Ambling Back?”, (Ed. Robert Conquest) Defending America, Ny: Basic Books, New York.
 • Yanardağ, Merdan (Ed.). (2004). Yeni Muhafazakarlar (Neo-Cons) Amerika’nın Kara Kitabı, Çiviyazıları Yayınları, İstanbul.
 • Yıldırım, Deniz (2018). “Orta Doğu’da Vehhabi-Şii Mücadelesi”, Tesam Akademi Dergisi - Turkish Journal of Tesam Academy, 5 (1): 63 – 95.
 • Yılmaz, Muzaffer Ercan (2010). Savaş ve Uluslararası Sistem, Nobel Yayınları, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Onur GÜREL
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 23 Temmuz 2018

Bibtex @konferans bildirisi { esam349399, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {145 - 167}, doi = {10.18354/esam.349399}, title = {Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler}, key = {cite}, author = {Gürel, Onur} }
APA Gürel, O . (2018). Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 9 (2) , 145-167 . DOI: 10.18354/esam.349399
MLA Gürel, O . "Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 145-167 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esam/issue/38513/349399>
Chicago Gürel, O . "Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 (2018 ): 145-167
RIS TY - JOUR T1 - Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler AU - Onur Gürel Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18354/esam.349399 DO - 10.18354/esam.349399 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 167 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.349399 UR - https://doi.org/10.18354/esam.349399 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler %A Onur Gürel %T Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler %D 2018 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 9 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.349399 %U 10.18354/esam.349399
ISNAD Gürel, Onur . "Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 9 / 2 (Temmuz 2018): 145-167 . https://doi.org/10.18354/esam.349399
AMA Gürel O . Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler. ESAM. 2018; 9(2): 145-167.
Vancouver Gürel O . Neo-con Yaklaşımın George W. Bush Dönemindeki Etkisi ve Donald J. Trump Dönemi Olası Beklentiler. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2018; 9(2): 145-167.