Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 19 - 42 2019-07-18

TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON OPPORTUNITIES AND CONSTRAINTS OF INDUSTRY 4.0: THE CASE OF TURKEY

Özge ERDÖLEK KOZAL [1] , R. Funda BARBAROS [2]


2010 yılı ve sonrasında öncelikle Almanya ve ardından ABD ve diğer Avrupa ülkeleri tarafından tartışmaya açılan, kısaca “Sanayi 4.0” olarak adlandırılan “Dördüncü Sanayi Devrimi”nin dünyanın gelecek 50 yılını şekillendirmesi beklenmektedir. Bu yeni sanayi çevrimi ile birlikte, üretim süreçleri yeniden yapılanacak ve ülkelerin uluslararası işbölümündeki rolleri yeniden tanımlanacaktır. Bu bağlamda Türkiye’nin üretim süreçlerindeki ve uluslararası işbölümündeki yeni düzene nasıl eklemleneceği önemli bir gündem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak, Türkiye imalat sanayi, Sanayi 4.0’ın öncü ülkeleri olarak kabul edilen ülkeler ve imalat sanayinin genel görünümü Türkiye’ye benzer eğilimler taşıyan ülke grupları ile karşılaştırılmaktadır. Çalışmanın bulguları, Türkiye imalat sanayinin düşük, orta-düşük teknoloji içerikli sektörlerde uzmanlaştığını fakat orta-yüksek teknoloji içeren imalat sanayi sanayi alt sektörlerinde uzmanlaşma potansiyeli taşıdığını göstermektedir. Bu çalışma ikinci olarak; Türkiye’nin Sanayi 4.0 sürecine eklemlenme aşamasında kilit öneme sahip imalat sanayi sektörlerinin yapısal sorunlarını değerlendirerek, geleceğe dönük potansiyel ve kısıtlarını ortaya koymakta ve bu doğrultuda politika önerileri oluşturmaktadır. 

It is expected that the “Fourth Industrial Revolution”, which is called “Industry 4.0 and opened to debate by Germany and then the USA and other European countries in 2010 and afterwards, will reshape the international division of labour of the following 50 years. With this new industrial cycle, production processes will be restructured and the role of countries in the international division of labor will/should be redefined. It is also an important agenda on Turkey how to incorporate into the Industry 4.0 cycle and new economic order. This study has two main aims. First, Turkey’s manufacturing industry will be compared with the leading countries of Industry 4.0 and the other country groups which have much more similar manufacturing sector characteristics.The findings of this study show that  although Turkey specialize in low and medium-low manufacturing sectors, she has a potential having a comparative advantage of medium-high manufacturing activities. Secondly current situation of manufacturing sector will be evaluated regarding technology intensity to asses the potential and constraints in the articulation of Industry 4.0 process and create policy recommendations within this contex.

 • ACEMOĞLU, Daron ve James ROBINSON; (2014), Ulusların Düşüşü: Güç, zenginlik ve yoksulluğun kökenleri. Doğan Kitap, İstanbul.
 • BALDWIN, R. John; (1997); The Importance of Research and Development for Innovation in Small and Large Canadian Manufacturing Firms. Ottawa: Research Paper Series Analytical Studies Branch.
 • BARBAROS, R. Funda., & Özge E. KOZAL; (2017), "Planlamanın Başarısızlığı: Kalkınma Miti ve Sanayileşmenin Düşüşü". iç. E. R. Barbaros, & E. J. Zurcher (Ed.)Modernizmin Yansımaları: 1980'li Yıllarda Türkiye Ankara, Efil Yayınevi, ss. 105-160.
 • CAHYADI, Gundy, Barbara, KURSTEN, Marc, WEISS and Guang YANG; (2004), Singapore Metropolitan Economic Strategy Report: Singapore’s Economic Transformation, Global Urban Development, Prague, Czech Republic
 • CORNWALL, John; (1977), Modern Capitalism. Its Growth and Transformation, St. Martin's Press, NewYork.
 • Deloitte and Manufacturing Institute; (2018); 2018 Deloitte and The Manufacturing Institute Skills Gap and Future of Work Study. Deloitte and Manufacturing Institute.
 • Dünya Bankası; (2019); Dünya Gelişmişlik Göstergeleri, https://databank.worldbank.org/data/source/world-development-indicators.
 • EŞİYOK, B. Ali; (2012, Ekim 17), Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerin Sanayileşme Performansı. Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/gundem/turkiye-ve-secilmis-ulkelerin-sanayilesme-performansi-haberi-188398, 29.01.2019.
 • EŞİYOK, B. Ali; (2018); Türkiye Sanayi 4.0'e Hazır mı? Sorular-Tespitler-Çözüm Önerileri, HTB Akademi E-Kitapları, İstanbul.
 • FREEMAN, Christopher; (1982), The Economics of Industrial Innovation. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, https://ssrn.com/abstract=1496190.
 • GRIFFITH, Rachel; (2000), How Important Is Business R&D for Economic Growth and Should the Government Subsidise It? London: The Institute for Fiscal Studies, IFS Briefing Notes, No:12.
 • KALDOR, Nicholas; (1967), Strategic Factors in Economic Development. Ithaca: Cornell University.
 • Morgan Stanley; (2013, December 3), Elections 2014: How Fragile are the “Fragile Five”? Invsetment Management.
 • O'BRIEN, K. Patrick; (2001); "Metanarratives in global histories of material progress", International History Review, 23(2), ss.345-367.
 • OECD (2019); Researchers, doi: 10.1787/20ddfb0f-en, 29 Ocak 2019.
 • OECD (2019); Gross domestic spending on R&D, doi: 10.1787/d8b068b4-en, 29 Ocak 2019.
 • OECD (2019); Stan Database, http://www.oecd.org/industry/ind/stanstructuralanalysisdatabase.htm.
 • PAMUK, Şevket; (2014), Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
 • RODRIK, Dani; (2007), "Industrial development: Some stylized facts and policy directions. Industrial development for the 21st century", Sustainable Development Perspectives, ss. 7-28.
 • RODRIK, Dani; (2008); "The real exchange rate and economic growth", Brooking Papers on Economic Activity, 2, ss.365-412.
 • RODRIK, Dani; (2011); Akıllı Küreselleşme. Çev: B. Aksu, Efil Yayınevi, Ankara.
 • Türkiye İstatistik Kurumu; (2019), Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr.
 • Türkiye İstatistik Kurumu; (2019), Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, http://www.tuik.gov.tr.
 • TÜSİAD; (2016), Sanayi 4.0: Türkiye’nin Sanayi 4.0 Dönüşümü. İstanbul: TÜSİAD ve BCG Consulting Group, https://www.tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/8671-turkiyenin-sanayi-40-donusumu.
 • UNIDO; (2018), INDSTAT 2 Industrial Statistics Database at 2-digit level of ISIC Revision 3. Vienna. http://stat.unido.org.
 • YÜCE, Uğur ve Funda, BARBAROS; (2016); "Türkiye'nin Küresel Rekabet Gücünün Arttırılması için İlk Adım: "S.4 Liselerinin Kurulması". Özet Kitap.http://www.ozetkitap.com/kitaplar/turkiyenin_kuresel_rekabet.pdf, 29.01.2019.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5542-6290
Yazar: Özge ERDÖLEK KOZAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3222-2666
Yazar: R. Funda BARBAROS
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 18 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { esam551439, journal = {Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi}, issn = {1309-887X}, eissn = {2149-0465}, address = {}, publisher = {Ege Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {19 - 42}, doi = {10.18354/esam.551439}, title = {TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Erdölek Kozal, Özge and Barbaros, R. Funda} }
APA Erdölek Kozal, Ö , Barbaros, R . (2019). TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi , 10 (2) , 19-42 . DOI: 10.18354/esam.551439
MLA Erdölek Kozal, Ö , Barbaros, R . "TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 10 (2019 ): 19-42 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/esam/issue/47160/551439>
Chicago Erdölek Kozal, Ö , Barbaros, R . "TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 10 (2019 ): 19-42
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Özge Erdölek Kozal , R. Funda Barbaros Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18354/esam.551439 DO - 10.18354/esam.551439 T2 - Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 42 VL - 10 IS - 2 SN - 1309-887X-2149-0465 M3 - doi: 10.18354/esam.551439 UR - https://doi.org/10.18354/esam.551439 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Özge Erdölek Kozal , R. Funda Barbaros %T TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi %P 1309-887X-2149-0465 %V 10 %N 2 %R doi: 10.18354/esam.551439 %U 10.18354/esam.551439
ISNAD Erdölek Kozal, Özge , Barbaros, R. Funda . "TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi 10 / 2 (Temmuz 2019): 19-42 . https://doi.org/10.18354/esam.551439
AMA Erdölek Kozal Ö , Barbaros R . TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. ESAM. 2019; 10(2): 19-42.
Vancouver Erdölek Kozal Ö , Barbaros R . TÜRKİYE’DE SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜNÜN OLANAKLARI VE KISITLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2019; 10(2): 19-42.