Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 119 - 131, 30.07.2021
https://doi.org/10.18036/estubtdc.790253

Öz

The article provides a comparative analysis of data on the content of macro- and micronutrients, as well as the determination and identification of biologically active substances in the bioextracts obtained with distilled water (BE-I) and 70% ethanol (BE-II) from the shell of the common hazelnut (Corylus avellana L.) plant widespread in the northwestern region of Azerbaijan. It was established that the bioextracts BE-I and BE-II have the same mineral composition and contain 25 mineral elements. The bioextracts obtained by extraction with distilled water and 70% ethanol contain 28.51% and 14.61% mineral elements respectively. The amount of macronutrients (K, Na, Mg, Ca, Fe, P) in BE-I is 22.97%, micronutrients (Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Ga, Zr, Sn, Sr, Y, Al, S, Se, Si, Ba, Pb, Rb, V) – 5.54%; in BE-II 11.60% and 3.01%, respectively. It was established that the BE-II contains 85.4% biologically active substances (BAS) and 28 major therapeutic substances, while the BE-I contains 71.5% BAS and 14 major therapeutic substances. Phenolic compounds with high antioxidant, anticancer and antibacterial properties were found among the BAS, of which the following components dominate: 2-methoxy phenol (C7H8O2), 2,3-dihydrobenzofuran (C8H8O), 2-methoxy-4-vinylphenol (C9H10O2), 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (C8H8O3), 2-methoxy-4-propyl-phenol (C10H14O2), 4-((1E)-3-hydroxy-1-propenyl)-2-methoxyphenol (C10H12O3), dibuthyl phtalate (C16H22O4), 1-naphtalenamin (C10H9N), 5-cholestene-ol, 24-methyl- (C28H48O), γ-sitosterol və β-sitosterol (C29H50O), stiqmast-4-en-3-one (C29H48O), 4H-pyran-4-one-, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl- (C6H8O4), trans-4-fluoro-4'-(methyltio) chalcone (C16H13FOS). The bioextracts obtained by the proposed methods contain vital macro- and microelements and BAS with high therapeutic effect, which allows them to be used as a therapeutic agents in the treatment and prevention of many diseases. Based on the results of the study for obtaining bioextracts rich in mineral elements, BAS, coloring pigments and flavorings the optimal regime was determined using two-stage extraction by 70% ethanol and distilled water.

Kaynakça

 • [1] Azizov FŞ, Halilov ZM, Memmedov CI. Azerbaycan’ın Kuzeybatı bölgesində fındık bitkisinin bioçeşitliliği ve sürdürülebilir kullanımı. İktisadi ve Sosial Boyutlarıyla Fındık Uluslararsı Sempozyumu, Türkiye: Ordu, 2018. s. 217-222.
 • [2] Decree of president of the Azerbaijan Republic about to strengthen of state support for the development of Sericulture and Hazelnut growing, №1081, 02 March 2015.
 • [3] Damirov I, Prilipko L, Shukurov A, Kerimov Yu. Medicinal plants of Azerbaijan. Baku: Maarif, 1982; 319 p. (in Azerbaijan).
 • [4] Lovkova MYa, Rabinovich AM, Ponomareva SM, Buzuk GN, Sokolova SM. Why plants treat? Moscow: Nauka, 1990; 290 p. (in Russian).
 • [5] Plant resources of the USSR. Flowering plants, their chemical composition, use. Families Magnoliaceae and Limonaceae. Leningrad: Nauka, 1985; 1: 165-169 (in Russian).
 • [6] Kuvayev VB, Jukov VM, Nikolayeva AB. Plants and agents for the prevention and treatment of prostate adenoma. Plant Resources (Rastitelniye Resursy), 1988; 24(4): 615-621 (in Russian).
 • [7] Wehmer S. Die Pflanzenstoffe. Jena: 1929; Bd. 1: 640 S.
 • [8] Hegnauer P. Chemotaxonomie der Pflanzen. Bazel, Stutqart, 1964; Bd 8: 741 S.
 • [9] Esposito T, Sansone F, Franceschelli S, DelGaudio P, Picerno P, Aquino RP, Mencherini T. Hazelnut (Corylus avellana L.) shells extract: Phenolic composition, antioxidant effect and cytotoxic activity on human cancer cell lines. Int J Mol Sci, 2017; 18: 392 (12 p.).
 • [10] Contini M, Baccelloni S, Massantini R, Anelli G. Extraction of natural antioxidants from hazelnut (Corylus avellana L.) shell and skin wastes by long maceration at room temperature. Food Chemistry, 2008; 110(3): 659-669.
 • [11] Stévigny C, Rolle L, Valentini N, Zeppa G. Optimization of extraction of phenolic content from hazelnut shell using response surface methodology. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007; 87(15): 2817-2822.
 • [12] Oguzkan SB, Karadeniz Sh, Karagul B, Uzun A, Aksoy ES, Guler OO, Cakir U, Ugras HI. Effelcts of some adsorbents on the pre-purification of taxol (anticanser drug) from hazelnut nutshells. International Journal of Pharmacology, 2018; 14: 835-840.
 • [13] Demirbash A, Akdeniz F. Supercritical fluid extraction of hazelnut shell. Energy Sources, 2001; 23(1): 55-62.
 • [14] Yuan B, Lu M, Eskridg KM, Isom LD, Hanna MA. Extraction, identification, and quantification of antioxidant phenolics from hazelnut (Corylus avellana L.) shells. Food Chemistry, 2018; 244: 7-15.
 • [15] Xu Q, Ming X, Li B. The extraction of brown pigment from hazelnut shells and its stability. Journal of Shenyang Agricultural University, 2009; 40(1): 58-61.
 • [16] Wu Z. Patent. Method for extracting taxol from filbert shells. 2016.
 • [17] Wang Z, Wang T, Jiao Y. Patent. Method for extracting pigment of hazelnut shell. 2009.
 • [18] Azizov FSh, Shukurlu YH, Khalilov ZM. Bioextract from hazelnut shell. Patent: Industrial Property Bulletin (Baku), 2019; No 6: p 5. (in Azerbaijan).
 • [19] Rollov AL. Wild plants of the Caucasus, their distribution, properties and applications. Tiflis: 1908, 599 p. (in Russian).
 • [20] Burri J, Graf M, Lambelet P, Löliger J. Vanillin: More than a flavouring agent—a potent antioxidant. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1989; 48(1): 49-56.
 • [21] Yang J-F, Yang C-H, Liang M-T, Gao Z-J, Wu Y-W, Chuang L-Y. Chemical Composition, Antioxidant, and Antibacterial Activity of Wood Vinegar from Litchi chinensis. Molecules, 2016; 21(9): 1150 (10 p.).
 • [22] Choi J-M, Lee E-O, Lee H-J, Kim K-H, Ahn K-S, Shim B-S, Kim N-I, Song MC, Baek N-I, Kim S-H. Identification of campesterol from Chrysanthemum coronarium L. and its antiangiogenic activities. Phytotherapy Research, 2007; 21(10): 954-959.
 • [23] Sundarraj S, Thangam R, Sreevani V, Kaveri K, Gunasekaran P, Achiraman S, Kannan S. γ-Sitosterol from Acacia nilotica L. induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis through c-Myc suppression in MCF-7 and A549 cells. Journal of Ethnopharmacology, 2012; 141(3): 803-809.
 • [24] Saeidnia S, Manayi A, Gohari AR., Abdollahi M. The story of beta-sitosterol – A review. European Journal of Medicinal Plants, 2014; 4(5): 590-609.
 • [25] Yang Y, Kinoshita K, Koyama K, Takahashi K, Tai T, Nunoura Y, Watanabe K. Anti-emetic principles of Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Phytomedicine, 1999; 6(2): 89-93.
 • [26] Bliss EL, Ailion J. Relationship of stress and activity to brain dopamine and homovanillic acid. Life Sciences, 1971; 10(20): 1161-1169.
 • [27] Khatiwora E, Vaishali BA, Kulkarni M, Deshpande NR, Kashalkar RV. Antibacterial activity of Dibutyl Phthalate: A secondary metabolite isolated from Ipomoea carnea stem. Journal of Pharmacy Research (India), 2012; 5(1): 150-152.

CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL

Yıl 2021, Cilt: 10 Sayı: 2, 119 - 131, 30.07.2021
https://doi.org/10.18036/estubtdc.790253

Öz

Makalede Azerbaycan’ın kuzeybatı bölgesinde yaygın olan “adi fındık” (Corylus avellana L.) bitkisinin kabuğundan saf su (BE-I) ve %70 etanol (BE-II) etkisi ile elde edilen bio ekstraktlardaki makro ve mikro elementlerin bileşimi hakkında bilgilerin karşılaştırmalı analizi ve aynı zamanda biyoloji aktif maddelerin belirlenmesi hakkında sonuçlar aktarılmaktadır.
Buna göre BE-I ve BE-II bioekstraktlarının aynı mineral bileşime sahip olup, 25 mineral elementten oluştuğu anlaşılmıştır. Saf su ve 70% etanol ile yapılan ekstraksiyon sonucu ortaya çıkan bioekstratların bileşiminde uygun olarak 28,51% ve 14,61% mineraller bulunur. BE-I’deki makroelementlerin miktarı (K, Na, Mg, Ca, Fe, P) 22,97%, mikroelementlerin miktarı (Ti, Cr, Mn, Ni, Cu, Zn, Ga, Zr, Sn, Sr, Y, Al, S, Se, Si, Ba, Pb, Rb, V) - 5,54%, BE-II’de ise 11.60% ve 3.01%-dir.
Araştrıma sonucunda BE-II’de 85,40%-nı bioaktif (BFM) ve 28 major terapevtik maddeler ile BE-I’de 71,5% BFM ve 14 esas terapevtik maddelerin bulunduğu belirlenmiştir. BFM arasında ayrıca yüksek antioksidan, antikanser ve antibakteriyel özellikleri olan bulunan fenol bileşimleri saptanmıştır. Bunlarda üstünlük teşkil eden komponentlər: 2-metoksi fenol (C7H8O2), 2,3-dihidrobenzofuran (C8H8O), 2-metoksi-4-vinilfenol (C9H10O2), 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde (C8H8O3), 2-metoksi-4-propil-fenol (C10H14O2), 4-((1E)-3-hidroksi-1-propenil)-2-metoksifenol (C10H12O3), Dibutyl benzene-1,2-dicarboxylate (C16H22O4), 1-naftalenamin (C10H9N), 24-metil-5-xolesten-ol (C28H48O), γ-sitosterol ve β-sitosterol (C29H50O), stiqmast-4-en-3-on (C29H48O), 2,3-dihidro-3,5-dihydroxy-6-metil-4H-piran-4-on (C6H8O4), trans-4-flüor-4'-(metiltio) xalkon (C16H13FOS).
Önerilen yöntemlerle elde edilen bioekstratlarda hayati önem arz eden makro ve mikroelementlerin yanı sıra, yüksek tedavi edici özelliğe sahip BFM’nin bulunması, birçok hastalıkların tedavisinde etkinliği ve profilaktik terapevtik vasıta olarak kullanıma olanak tanır. Ayrıca bioekstratların bileşiminde bulunan aroma, tatlandırıcılar ve boya maddeleri, gerek aromatizör olarak gerekse de baharatlar ve gıda ilaveleri; ipək, yün, pamuk iplerin boyanmasında kullanılabileceğini göstermektedir. Yürütülen araştırmalar sonucunda; mineral elementler, BFM, boyayıcı pigmentler ve tatlandırıcı maddelerle zengin olan bioekstratın elde edilmesi için 70% etonol ve su ile iki aşamalı ekstrasyon kullanılarak optimal neticeye ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • [1] Azizov FŞ, Halilov ZM, Memmedov CI. Azerbaycan’ın Kuzeybatı bölgesində fındık bitkisinin bioçeşitliliği ve sürdürülebilir kullanımı. İktisadi ve Sosial Boyutlarıyla Fındık Uluslararsı Sempozyumu, Türkiye: Ordu, 2018. s. 217-222.
 • [2] Decree of president of the Azerbaijan Republic about to strengthen of state support for the development of Sericulture and Hazelnut growing, №1081, 02 March 2015.
 • [3] Damirov I, Prilipko L, Shukurov A, Kerimov Yu. Medicinal plants of Azerbaijan. Baku: Maarif, 1982; 319 p. (in Azerbaijan).
 • [4] Lovkova MYa, Rabinovich AM, Ponomareva SM, Buzuk GN, Sokolova SM. Why plants treat? Moscow: Nauka, 1990; 290 p. (in Russian).
 • [5] Plant resources of the USSR. Flowering plants, their chemical composition, use. Families Magnoliaceae and Limonaceae. Leningrad: Nauka, 1985; 1: 165-169 (in Russian).
 • [6] Kuvayev VB, Jukov VM, Nikolayeva AB. Plants and agents for the prevention and treatment of prostate adenoma. Plant Resources (Rastitelniye Resursy), 1988; 24(4): 615-621 (in Russian).
 • [7] Wehmer S. Die Pflanzenstoffe. Jena: 1929; Bd. 1: 640 S.
 • [8] Hegnauer P. Chemotaxonomie der Pflanzen. Bazel, Stutqart, 1964; Bd 8: 741 S.
 • [9] Esposito T, Sansone F, Franceschelli S, DelGaudio P, Picerno P, Aquino RP, Mencherini T. Hazelnut (Corylus avellana L.) shells extract: Phenolic composition, antioxidant effect and cytotoxic activity on human cancer cell lines. Int J Mol Sci, 2017; 18: 392 (12 p.).
 • [10] Contini M, Baccelloni S, Massantini R, Anelli G. Extraction of natural antioxidants from hazelnut (Corylus avellana L.) shell and skin wastes by long maceration at room temperature. Food Chemistry, 2008; 110(3): 659-669.
 • [11] Stévigny C, Rolle L, Valentini N, Zeppa G. Optimization of extraction of phenolic content from hazelnut shell using response surface methodology. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2007; 87(15): 2817-2822.
 • [12] Oguzkan SB, Karadeniz Sh, Karagul B, Uzun A, Aksoy ES, Guler OO, Cakir U, Ugras HI. Effelcts of some adsorbents on the pre-purification of taxol (anticanser drug) from hazelnut nutshells. International Journal of Pharmacology, 2018; 14: 835-840.
 • [13] Demirbash A, Akdeniz F. Supercritical fluid extraction of hazelnut shell. Energy Sources, 2001; 23(1): 55-62.
 • [14] Yuan B, Lu M, Eskridg KM, Isom LD, Hanna MA. Extraction, identification, and quantification of antioxidant phenolics from hazelnut (Corylus avellana L.) shells. Food Chemistry, 2018; 244: 7-15.
 • [15] Xu Q, Ming X, Li B. The extraction of brown pigment from hazelnut shells and its stability. Journal of Shenyang Agricultural University, 2009; 40(1): 58-61.
 • [16] Wu Z. Patent. Method for extracting taxol from filbert shells. 2016.
 • [17] Wang Z, Wang T, Jiao Y. Patent. Method for extracting pigment of hazelnut shell. 2009.
 • [18] Azizov FSh, Shukurlu YH, Khalilov ZM. Bioextract from hazelnut shell. Patent: Industrial Property Bulletin (Baku), 2019; No 6: p 5. (in Azerbaijan).
 • [19] Rollov AL. Wild plants of the Caucasus, their distribution, properties and applications. Tiflis: 1908, 599 p. (in Russian).
 • [20] Burri J, Graf M, Lambelet P, Löliger J. Vanillin: More than a flavouring agent—a potent antioxidant. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1989; 48(1): 49-56.
 • [21] Yang J-F, Yang C-H, Liang M-T, Gao Z-J, Wu Y-W, Chuang L-Y. Chemical Composition, Antioxidant, and Antibacterial Activity of Wood Vinegar from Litchi chinensis. Molecules, 2016; 21(9): 1150 (10 p.).
 • [22] Choi J-M, Lee E-O, Lee H-J, Kim K-H, Ahn K-S, Shim B-S, Kim N-I, Song MC, Baek N-I, Kim S-H. Identification of campesterol from Chrysanthemum coronarium L. and its antiangiogenic activities. Phytotherapy Research, 2007; 21(10): 954-959.
 • [23] Sundarraj S, Thangam R, Sreevani V, Kaveri K, Gunasekaran P, Achiraman S, Kannan S. γ-Sitosterol from Acacia nilotica L. induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis through c-Myc suppression in MCF-7 and A549 cells. Journal of Ethnopharmacology, 2012; 141(3): 803-809.
 • [24] Saeidnia S, Manayi A, Gohari AR., Abdollahi M. The story of beta-sitosterol – A review. European Journal of Medicinal Plants, 2014; 4(5): 590-609.
 • [25] Yang Y, Kinoshita K, Koyama K, Takahashi K, Tai T, Nunoura Y, Watanabe K. Anti-emetic principles of Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Phytomedicine, 1999; 6(2): 89-93.
 • [26] Bliss EL, Ailion J. Relationship of stress and activity to brain dopamine and homovanillic acid. Life Sciences, 1971; 10(20): 1161-1169.
 • [27] Khatiwora E, Vaishali BA, Kulkarni M, Deshpande NR, Kashalkar RV. Antibacterial activity of Dibutyl Phthalate: A secondary metabolite isolated from Ipomoea carnea stem. Journal of Pharmacy Research (India), 2012; 5(1): 150-152.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Yapısal Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Farhad AZİZOV
Milli İlimler Akademisi / Azerbaijan National Academy of Sciences
0000-0002-9438-066X
Azerbaijan


Yusif SHUKURLU Bu kişi benim
Azerbaijan National Academy of Sciences
0000-0001-9705-7115
Azerbaijan


Zarbali KHALILOV Bu kişi benim
Azerbaijan National Academy of Sciences
0000-0002-7201-8678
Azerbaijan


Vafa ATAYEVA Bu kişi benim
Azerbaijan National Academy of Sciences
0000-0002-9886-2500
Azerbaijan


Nurmammad MUSTAFAYEV Bu kişi benim
Azerbaijan National Academy of Sciences
0000-0002-8493-0429
Azerbaijan

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { estubtdc790253, journal = {Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji}, issn = {2667-4203}, address = {btdc@anadolu.edu.tr}, publisher = {Eskişehir Teknik Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {2}, pages = {119 - 131}, doi = {10.18036/estubtdc.790253}, title = {CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL}, key = {cite}, author = {Azizov, Farhad and Shukurlu, Yusif and Khalılov, Zarbali and Atayeva, Vafa and Mustafayev, Nurmammad} }
APA Azizov, F. , Shukurlu, Y. , Khalılov, Z. , Atayeva, V. & Mustafayev, N. (2021). CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL . Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji , 10 (2) , 119-131 . DOI: 10.18036/estubtdc.790253
MLA Azizov, F. , Shukurlu, Y. , Khalılov, Z. , Atayeva, V. , Mustafayev, N. "CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL" . Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 10 (2021 ): 119-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/estubtdc/issue/64316/790253>
Chicago Azizov, F. , Shukurlu, Y. , Khalılov, Z. , Atayeva, V. , Mustafayev, N. "CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 10 (2021 ): 119-131
RIS TY - JOUR T1 - CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL AU - FarhadAzizov, YusifShukurlu, ZarbaliKhalılov, VafaAtayeva, NurmammadMustafayev Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.18036/estubtdc.790253 DO - 10.18036/estubtdc.790253 T2 - Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 131 VL - 10 IS - 2 SN - 2667-4203- M3 - doi: 10.18036/estubtdc.790253 UR - https://doi.org/10.18036/estubtdc.790253 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL %A Farhad Azizov , Yusif Shukurlu , Zarbali Khalılov , Vafa Atayeva , Nurmammad Mustafayev %T CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL %D 2021 %J Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji %P 2667-4203- %V 10 %N 2 %R doi: 10.18036/estubtdc.790253 %U 10.18036/estubtdc.790253
ISNAD Azizov, Farhad , Shukurlu, Yusif , Khalılov, Zarbali , Atayeva, Vafa , Mustafayev, Nurmammad . "CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL". Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji 10 / 2 (Temmuz 2021): 119-131 . https://doi.org/10.18036/estubtdc.790253
AMA Azizov F. , Shukurlu Y. , Khalılov Z. , Atayeva V. , Mustafayev N. CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2021; 10(2): 119-131.
Vancouver Azizov F. , Shukurlu Y. , Khalılov Z. , Atayeva V. , Mustafayev N. CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji. 2021; 10(2): 119-131.
IEEE F. Azizov , Y. Shukurlu , Z. Khalılov , V. Atayeva ve N. Mustafayev , "CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCES OF BIOEXTRACTS FROM HAZELNUT SHELL", Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi - C Yaşam Bilimleri Ve Biyoteknoloji, c. 10, sayı. 2, ss. 119-131, Tem. 2021, doi:10.18036/estubtdc.790253