Cilt: 2 - Sayı: 1, 31.01.2021

Yıl: 2021

Dergimiz Index Copernicus, ASOS Indeks, Google Scholar ve ROAD indeks tarafından indekslenmektedir.