Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Atrazin ve Metribüzin Herbisitlerin Balıkesir Tarım Topraklarındaki Tutunum ve Taşınımının İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 2, 17 - 21, 30.09.2021

Öz

Atrazin ve metribüzün herbisitleri Balıkesir Yöresinde en çok kullanılan türlerden olup ürün verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Yapılan çalışmanın amacı, Balıkesir bölgesinde belirlenmiş olan tarım toprağında atrazin ve metribüzin taşınıma ve tutunuma davranışının kolon deneyleri ile incelenmesidir. Kolon deney sonuçlarına göre, atrazin ve metribüzin taşınımı reaktif olmayan trasöre belirli oranda gecikmeye (Metribüzin için` R=1.3-1.6: Atrazin için R=2.3-2.6) uğramıştır. Toprak bünyesindeki orta derecedeki organik madde bileşeninin (% 0.72) bu gecikmeden sorumlu olduğu belirlenmiştir. Metribüzinin tutunma derecesi atrazine doğru düşük olup yer altı su kaynaklarını kirletme potansiyeli daha fazladır. Atrazin ve metribüzinin fiziksel ortam içerisindeki davranışının belirlenmesi bu tür kirleticilerle kirlenmiş toprakların risk değerlendirmesi için önemli olup, bu toprakların düzenlenmesinde, yönetilmesinde ve uygun ıslah teknoloji seçiminde ve uygulamasında oldukça önem arz etmektedir.

Kaynakça

 • [1] Deng, J., Jiang, X., Zhang, X., Hua, W., Crawford, J.W.,. Continuous time randomwalk model better describes the tailing of atrazine transport in soil. Chemosphere, 2008, 2150–2157.
 • [2] Gürson A. P., Özbay İ., Özbay B., Akyol G.,Akyol N. H. Mobility of 2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid, Glyphosate, and Metribuzine Herbicides in Terra Rossa-Amended Soil: Multiple Approaches with Experimental and Mathematical Modeling Studies. Water, Air, Soil Pollution, 2019, 230(9).
 • [3] Kempf A., Brusseau M. L., Impact of non-ideal sorption on low-concentration tailing behavior for atrazine transport in two natural porous media, Chemosphere,2009, 77, 877–882.
 • [4] Koleli, N.,Kantar, C., Cuvalcı U., Yılmaz H., Movement and adsorption of methamidophos in clay loam and sandy loam soil, International Journal of Analytical Chemistry, 86, 2006, 1127-1134.
 • [5] Montoya, J., Costa, J., Liedl, R., Bedmar, F., Daniel, P.,. Effects of soil type and tillage practice on atrazine transport through intact soil cores. Geoderma, 2006, 161–173.
 • [6] Pang, L., Close, M., Flintoft, M., Degradation and sorption of atrazine, hexazinone and procymidone in costal sand aquifer media. Pest Manage. Sci., 2005, 133–143.
 • [7] Russo A., Johnson G. R., Schnaar G., Brusseau M. L., Nonideal transport of contaminants in heterogeneous porous media: 8. Characterizing and modeling asymptotic contaminant-elution tailing for several soils and aquifer sediments, Chemosphere, 2010, 81, 366–371.
 • [8] Shih Y., Sorption of trichloroethylene in humic acid studied by experimental investigations and molecular dynamics simulations, Soil Sci. Soc. Am. J. Journal., 2007, 71, 1813–1821.
 • [9] Valocchi A. J., Validity of the local equilibrium assumption for modeling sorbing solute transport through homogeneous soils, Water Resour. Res., 1985, 21, 808-820.
 • [10] Akyol N. H. Characterizing and modeling of extensive atrazine elution tailing for stable manure-amended agricultural soil Chemosphere, cilt.119, ss.1027-1032, 2015.
 • [11] Akyol N. H. , Özbay İ. , Özbay B. Effect of Organic Carbon Fraction on Long-term Atrazine Elution Tailing for Two Heterogeneous Porous Media: Experimental and Modeling Approach Water Air and Soil Pollution, cilt.226, sa.11, 20

Investigation of Sorption and Transport of Atrazine and Metribuzine Herbicides in Balıkesir Agricultural Soil

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 2, 17 - 21, 30.09.2021

Öz

Atrazine and metribuzine are used extensively as an herbicide in the vicinity of Balıkesir, Turkey to increase the yield production. The objective of this study was to investigate the mobility of such herbicides for Balıkesir agricultural soil by a series of column experiments. Column experiments showed that transport of atrazine and metribuzine retarded compared to non-reactive tracer (R=1.3-1.6 for metribuzine; R=2.3-2.6 for atrazine). The intermediate organic carbon fraction played responsibility for the sorption of herbicides in the soil. Degree of metribuzine sorption compared to atrazine was lower indicated the higher risk for the contamination of groundwater resources. The determination of atrazine and metribuzine mobility would be very important for the assessment of contamination risk as well as regulation, management and choice and selection of best remediation effort.

Kaynakça

 • [1] Deng, J., Jiang, X., Zhang, X., Hua, W., Crawford, J.W.,. Continuous time randomwalk model better describes the tailing of atrazine transport in soil. Chemosphere, 2008, 2150–2157.
 • [2] Gürson A. P., Özbay İ., Özbay B., Akyol G.,Akyol N. H. Mobility of 2,4 Dichlorophenoxyacetic Acid, Glyphosate, and Metribuzine Herbicides in Terra Rossa-Amended Soil: Multiple Approaches with Experimental and Mathematical Modeling Studies. Water, Air, Soil Pollution, 2019, 230(9).
 • [3] Kempf A., Brusseau M. L., Impact of non-ideal sorption on low-concentration tailing behavior for atrazine transport in two natural porous media, Chemosphere,2009, 77, 877–882.
 • [4] Koleli, N.,Kantar, C., Cuvalcı U., Yılmaz H., Movement and adsorption of methamidophos in clay loam and sandy loam soil, International Journal of Analytical Chemistry, 86, 2006, 1127-1134.
 • [5] Montoya, J., Costa, J., Liedl, R., Bedmar, F., Daniel, P.,. Effects of soil type and tillage practice on atrazine transport through intact soil cores. Geoderma, 2006, 161–173.
 • [6] Pang, L., Close, M., Flintoft, M., Degradation and sorption of atrazine, hexazinone and procymidone in costal sand aquifer media. Pest Manage. Sci., 2005, 133–143.
 • [7] Russo A., Johnson G. R., Schnaar G., Brusseau M. L., Nonideal transport of contaminants in heterogeneous porous media: 8. Characterizing and modeling asymptotic contaminant-elution tailing for several soils and aquifer sediments, Chemosphere, 2010, 81, 366–371.
 • [8] Shih Y., Sorption of trichloroethylene in humic acid studied by experimental investigations and molecular dynamics simulations, Soil Sci. Soc. Am. J. Journal., 2007, 71, 1813–1821.
 • [9] Valocchi A. J., Validity of the local equilibrium assumption for modeling sorbing solute transport through homogeneous soils, Water Resour. Res., 1985, 21, 808-820.
 • [10] Akyol N. H. Characterizing and modeling of extensive atrazine elution tailing for stable manure-amended agricultural soil Chemosphere, cilt.119, ss.1027-1032, 2015.
 • [11] Akyol N. H. , Özbay İ. , Özbay B. Effect of Organic Carbon Fraction on Long-term Atrazine Elution Tailing for Two Heterogeneous Porous Media: Experimental and Modeling Approach Water Air and Soil Pollution, cilt.226, sa.11, 20

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İhlas İlteriş DEMİR Bu kişi benim

Nihat Hakan AKYOL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

IEEE İ. İ. DEMİR ve N. H. AKYOL, “Atrazin ve Metribüzin Herbisitlerin Balıkesir Tarım Topraklarındaki Tutunum ve Taşınımının İncelenmesi”, Etoxec, c. 1, sy. 2, ss. 17–21, 2021.