Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

POWER OF LOOKING AND CINEMATIC EFFECT

Yıl 2017, Sayı: 8, 33 - 40, 28.12.2017

Öz
Audience perception and emotional impact are
especially influenced by the way they are created on a visual world. This
effect is spectacular and has a power to guide societies. Cinematic atmosphere
has an area that directs the view of the audience in this sense. In this way,
both the gender perspective and the ideological view can be created by the
influence of visual power. In the study, firstly the points of view and domains
were defined and an intellectual framework. It is seen that in this frame,
which comes out of the audience influence, especially the view in the cinema
becomes male-dominated and the woman can not come out of being the object of
desire in this view. Hollywood has used this view in a more ideological way and
has been able to direct the viewpoint of the masses.
    

Kaynakça

 • BEST, Steven – KELLNER, Douglas (1998). Postmodern Teori. Çev: Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BERGER, John (2004). Görme Biçimleri. Çev: Yurdanur Salman. 10.bs. İstanbul: Metis Yayınları
 • ORR, John (1997). Sinema ve Modernlik. Çev: Ayşegül Bahçıvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • KAHRAMAN, Hasan Bülent. (2004) “İzlemek Özünde Erkektir” Radikal. (10 Ekim 2017)
 • http://www.radikal.com.tr/kultur/izlemek-ozunde-erkektir-698786/
 • ÖZLEM, Doğan (2005). Walter Benjamin’i Yeniden Okumayı Denemek. Yeni Film. Sayı 9: 68.
 • MULVEY, Laura. (2006) “Visual Pleasure And Narrative Cinema” (8 Eylül 2017)
 • http://www.nwe.ufl.edu/~lhodges/vpnc.html.
 • PONTY, Maurice Merleau (2003). Göz ve Tin. Çev: Ahmet Soysal. 2.bs. İstanbul: Metis Yayınları
 • ROBINS, Kevin (1999). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası. Çev: Nurçay Türkoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • RYAN, Michael - KELLNER, Douglas (1997). Politik Kamera. Çev: Elif Özsayar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ZIZEK, Slavoj. (2004) Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. İstanbul: Metis Yayınları
 • NELMES, Jill. (1998) Sinemada Cinsiyet ve Cinselliğin Sunumu. Çev. Ertan Yılmaz. Sinemasal, Kış 1998: s.71-94.

BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ

Yıl 2017, Sayı: 8, 33 - 40, 28.12.2017

Öz

Sinemada seyirci algısı ve duygusal etki özellikle
görsel bir dünya üzerinde yaratıldığından, bakışın etkisi büyüktür. Bu etki
seyirciyi ve toplumları yönlendirebilecek bir güce sahiptir. Sinemasal olarak
kurulan dünya, atmosfer bu anlamda seyircinin bakışını yönlendiren bir alana da
sahiptir. Böylelikle gerek toplumsal cinsiyet anlamında kadına olan bakış
açısı, gerekse de ideolojik bakış, görsel gücün etkisiyle yaratılabilir
olmuştur. Çalışmada öncelikle bakış ve etki alanları tanımlanmış ve bakışın
sinema ile olan ilişkisi tanımlanmaya çalışılmıştır. Seyirci etkisinden yola
çıkılan bu çerçevede sinemada özellikle bakışın erkek egemen bir hale geldiği
ve kadının bu bakış içerisinde arzu nesnesi olmaktan çıkamadığı görülmüştür.
Hollywood ise bu bakışı daha ideolojik bir biçimde değerlendirmiş ve kitlelerin
bakış açısını yönlendirebilmiştir.

Kaynakça

 • BEST, Steven – KELLNER, Douglas (1998). Postmodern Teori. Çev: Mehmet Küçük. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • BERGER, John (2004). Görme Biçimleri. Çev: Yurdanur Salman. 10.bs. İstanbul: Metis Yayınları
 • ORR, John (1997). Sinema ve Modernlik. Çev: Ayşegül Bahçıvan. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • KAHRAMAN, Hasan Bülent. (2004) “İzlemek Özünde Erkektir” Radikal. (10 Ekim 2017)
 • http://www.radikal.com.tr/kultur/izlemek-ozunde-erkektir-698786/
 • ÖZLEM, Doğan (2005). Walter Benjamin’i Yeniden Okumayı Denemek. Yeni Film. Sayı 9: 68.
 • MULVEY, Laura. (2006) “Visual Pleasure And Narrative Cinema” (8 Eylül 2017)
 • http://www.nwe.ufl.edu/~lhodges/vpnc.html.
 • PONTY, Maurice Merleau (2003). Göz ve Tin. Çev: Ahmet Soysal. 2.bs. İstanbul: Metis Yayınları
 • ROBINS, Kevin (1999). İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası. Çev: Nurçay Türkoğlu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • RYAN, Michael - KELLNER, Douglas (1997). Politik Kamera. Çev: Elif Özsayar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • ZIZEK, Slavoj. (2004) Yamuk Bakmak: Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. İstanbul: Metis Yayınları
 • NELMES, Jill. (1998) Sinemada Cinsiyet ve Cinselliğin Sunumu. Çev. Ertan Yılmaz. Sinemasal, Kış 1998: s.71-94.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Janet Barış

Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2017
Gönderilme Tarihi 9 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Sayı: 8

Kaynak Göster

APA Barış, J. (2017). BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi(8), 33-40.
AMA Barış J. BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ. Yeni Düşünceler Dergisi. Aralık 2017;(8):33-40.
Chicago Barış, Janet. “BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8 (Aralık 2017): 33-40.
EndNote Barış J (01 Aralık 2017) BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 33–40.
IEEE J. Barış, “BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ”, Yeni Düşünceler Dergisi, sy. 8, ss. 33–40, Aralık 2017.
ISNAD Barış, Janet. “BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi 8 (Aralık 2017), 33-40.
JAMA Barış J. BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017;:33–40.
MLA Barış, Janet. “BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ”. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, sy. 8, 2017, ss. 33-40.
Vancouver Barış J. BAKIŞIN GÜCÜ VE SİNEMASAL ETKİLERİ. Yeni Düşünceler Dergisi. 2017(8):33-40.