e-ISSN: 2667-5846
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Experimed; İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Araştırma Enstitüsü’nün çift-kör hakemli, elektronik, açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. 2022 yılı itibariyle derginin yayın dili sadece İngilizcedir. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce olmalıdır.

2022 - Cilt: 12 Sayı: 2

Araştırma Makalesi

7. The Effect of Different Storage Conditions on The Migration of Chemicals from Polyethylene Terephthalate and Polycarbonate Bottles to Water