Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Determination of Antioxidant Activity of Salvia sclarea L. and Its Inhibitory Effects on Acetylcholinesterase and Monoamine Oxidase A

Yıl 2023, Cilt: 48 Sayı: 2, 255 - 264, 01.08.2023
https://doi.org/10.55262/fabadeczacilik.1293118

Öz

Over the past two to three decades, there has been a significant increase in research focused on the treatment of neurodegenerative disorders. In this study, our aim was to determine some biological activities of the ethanolic and methanolic extracts of Salvia sclarea L. The extracts were first assessed for their capacity to scavenge DPPH radicals, then their total phenolic content (TPC) were determined. Afterward, the extracts were evaluated for their effects on acetylcholinesterase (AChE) and monoamine oxidase-A (MAO-A). These two enzymes play a crucial role in the treatment of neurodegenerative disorders. It has been found that, the DPPH activity of the methanolic extract was higher than that of ethanolic extracts; while TPC was higher for the ethanolic extract. For AChE, the IC50 values for ethanolic
extract and methanolic extract were 0,27±0,005 mg/mL and 1,19±0,037 mg/mL, respectively. And for MAO-A, the IC50 values for ethanolic extract and methanolic extract were 6,53±0,72 mg/mL and 3,03±0,05 mg/mL, respectively. As the result of this study, the antioxidant property of Salvia sclarea was determined, and it was observed that this property changed in accordance with the total phenolic content of the plant. It has been shown that the extracts have inhibitory effects on both enzymes. This means, the obtained data are promising for further drug development studies.

Destekleyen Kurum

Altınbaş University Scientific Research Fund.

Proje Numarası

Project Number: PB2020-ECZ-3.

Kaynakça

  • Abdelkader, M., Ahcen, B., Rachid, D., & Hakim, H. (2015). Phytochemical study and biological activity of sage (Salvia officinalis L.). International journal of bioengineering and life sciences, 8(11), 1253-1257.
  • Akhondzadeh, S., Noroozian, M., Mohammadi, M., Ohadinia, S., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2003). Melissa officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a double blind, randomised, placebo controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 74(7), 863-866.

Salvia sclarea L.’nin Antioksidan Aktivitesi ile Asetilkolinesteraz ve Monoamin Oksidaz-A Üzerindeki İnhibitör Etkilerinin Belirlenmesi

Yıl 2023, Cilt: 48 Sayı: 2, 255 - 264, 01.08.2023
https://doi.org/10.55262/fabadeczacilik.1293118

Öz

Son yıllarda nörodejeneratif hastalıkların tedavisine odaklanan araştırmalarda önemli bir artış yaşanmıştır. Bu çalışmada amacımız, Salvia sclarea L.’nin etanolik ve metanolik ekstrelerinin bazı biyolojik
aktivitelerini belirlemektir. Ekstreler elde edildikten sonra, öncelikle DPPH radikal süpürücü aktiviteleri test edilmiş ve sonra ekstrelerin toplam fenolik içerikleri (TPC) tespit edilmiştir. Daha sonra ekstreler hem asetilkolinesteraz (AChE) hem de monoamin oksidaz-A (MAO-A) üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmiştir. Bu iki enzim nörodejeneratif rahatsızlıkların tedavisinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Metanolik ekstrenin DPPH aktivitesi etanolik ekstreninkinden daha yüksek bulunmuştur; TPC ise etanolik ekstre için daha yüksek olarak tespit edilmiştir. AChE için etanolik ekstre ve metanolik ekstre için IC50 değerleri sırasıyla; 0,27±0,005 mg/mL ve 1,19±0,037 mg/mL; MAO-A için ise etanolik ekstre ve metanolik ekstre için IC50 değerleri sırasıyla; 6,53±0,72 mg/mL ve 3,03±0,05 mg/mL olarak hesaplanmıştır. Yapılan çalışama sonucunda Salvia sclarea’nın antioksidan özelliği belirlenmiş; bu özelliğin total fenolik içerik ile uyumlu olarak değiştiği görülmüş; ekstrelerin her iki enzim üzerine de inhibitör etkileri olduğu gösterilmiş ve bu elde edilen verilerin ilerideki ilaç geliştirme çalışmaları için ümit verici oldukları tespit edilmiştir.

Proje Numarası

Project Number: PB2020-ECZ-3.

Kaynakça

  • Abdelkader, M., Ahcen, B., Rachid, D., & Hakim, H. (2015). Phytochemical study and biological activity of sage (Salvia officinalis L.). International journal of bioengineering and life sciences, 8(11), 1253-1257.
  • Akhondzadeh, S., Noroozian, M., Mohammadi, M., Ohadinia, S., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2003). Melissa officinalis extract in the treatment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: a double blind, randomised, placebo controlled trial. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 74(7), 863-866.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eczacılık ve İlaç Bilimleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yasemin Yücel Yücel 0000-0002-6595-6850

Ebru Özdemir 0000-0002-0250-9084

Proje Numarası Project Number: PB2020-ECZ-3.
Yayımlanma Tarihi 1 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 5 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 48 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yücel, Y. Y., & Özdemir, E. (2023). Determination of Antioxidant Activity of Salvia sclarea L. and Its Inhibitory Effects on Acetylcholinesterase and Monoamine Oxidase A. Fabad Journal of Pharmaceutical Sciences, 48(2), 255-264. https://doi.org/10.55262/fabadeczacilik.1293118