ISSN: 2149-5750
e-ISSN: 2717-7629
Başlangıç: 2015
Yayımcı: İstanbul Aydın Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Değerli Akademisyenler,

FCPE Dergisi; Ekim ve Nisan olmak üzere yılda 2 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Çeşitli bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulandığı makaleler kabul edilmekte ve FCPE Dergisi editör kurulu, ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Hakemler tarafından kabul edilen bütün makaleler ücretsiz olarak yayımlanmaktadır. FCPE Dergisi; çift taraflı kör hakemlik sürecini kullanmaktadır ve inceleme sürecinin tüm basamaklarında yazarlar hakem isimlerini, hakemler de yazar isimlerini bilmemektedir. Açık erişim politikası kapsamında akademik dünyaya hizmet vermekte olan FCPE Dergisi makale kabul ve yayım sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. DergiPark tarafından sağlanan altyapı sayesinde FCPE Dergisi bünyesindeki makaleler ulusal ve uluslararası erişime açık hale gelerek farklı kitlelerin ulaşmasına olanak sağlanmaktadır. FCPE Dergisi, Asos İndeks ve SOBİAD gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.

Makalelerinizi taslak makaleye göre düzenleyip benzerlik raporuyla birlikte göndermeniz gerekmektedir. Benzerlik rapor oranı %15’in üzerinde olan makaleler kabul edilmeyecektir.

Yazarlar, makalenin sonunda herhangi bir destek görmesi halinde teşekkür yazısını eklemelidir.

Makalenin yazar/yazarları, çalışma kapsamında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını bildirmek zorundadır.

Eğer birden fazla yazar var ise makaleye “çalışmadaki katkı oranları eşittir” ifadesi eklenmelidir.


Saygılarımızla,
FCPE Dergisi Yayın Kurulu


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png