ISSN: 0378-8024
Başlangıç: 1971
Yayıncı: Türkiye Fitopatoloji Derneği
Kapak Resmi
       

The Journal of Turkish Phytopathology dergisi, Türkiye Fitopatoloji Derneği tarafından 1972 yılından beri yılda üç kez yayınlanır. Dergide, Fitopatoloji bilim dalı içinde yer alan konularda yapılmış orijinal araştırmalar ve biyolojik gözlemler yayınlanır. Derlemeler kabul edilmemektedir. Derginin yazım dili İngilizce ve Türkçedir. Yayınlanması istenilen makalelerin, kısmen veya tamamen herhangi bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmayacak olması zorunludur. Daha önce, değişik bilimsel toplantılarda sözlü veya poster bildiri olarak sunulmuş ancak sadece kısa özet olarak basılmış makaleler başvuru sırasında belirtilmelidir. TÜBİTAK, DPT, BAP vs. gibi değişik kurumlarca desteklenen proje bulgularından veya lisansüstü tezlerden hazırlanan eserlerin basımı ile ilgili izinlerinin alınmasından yazar (lar) sorumludur. Dergide yayınlanması istenilen makaleler, web sayfasında belirtilen kurallar doğrultusunda hazırlanarak, gerekli diğer belgelerle birlikte DergiPark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Yayın ilkelerine uygun olmayan eserler istenilen biçimde yeniden düzeltilmesi için yazara geri gönderilir. Yayınlanan eserlere ait şekil dışı sorumluluklar yazarlarına aittir.Yazar(lar)'a ayrıca telif ücreti ödenmez.

Türkiye Fitopatoloji Derneği | http://www.fitopatoloji.org.tr