Amaç

Frontiers in Life Sciences and Related Technologies Dergisi (Front Life Sci RT), uluslararası hakemli bir dergi olup,biyoloji  ve moleküler biyoloji bilim dallarının farklı alanlarında alanları başta olmak üzere tüm yaşam bilimleri alanlarında yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir. Aynı zamanda Front Life Sci RT'nin temel amacı, alanındaki en son gelişmeleri ve uygulamaları iletmek isteyen hem akademiden hem de endüstriden bilim insanlarına, araştırmacılara ve mühendislere kaliteli yayın sağlamaktır.

Kapsam

Front Life Sci RT; yaşam bilimlerinin çeşitli alanlarında aşağıdaki alanları kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan orijinal makaleler yayınlar:

Agroekoloji,
Agronomi,
Anatomi,
Astrobiyoloji,
Biyobilgisayarlar,
Biyofizik,
Biyoinformatik,
Biyokimya,
Biyolinguistik,
Biyoloji,
Biyolojik antropoloji,
Biyolojik oşinografi,
Biyomedikal bilim,
Biyomedikal mühendisliği,
Biyomekanik,
Biyomoleküler mühendislik,
Biyomonitorlama,
Biyopolimerler,
Biyoteknoloji,
Botanik,
Cerrahi tıp bilimleri,
Çevre mühendisliği,
Dahili tıp bilimleri,
Deniz Bilimleri,
Disiplinlerarası tıp alanları,
Ekoloji,
Etoloji,
Evrimsel biyoloji,
Fermantasyon teknolojisi,
Fizyoloji,
Gelişimsel biyoloji,
Genetik,
Genomik,
Gıda bilimleri,
Histoloji,
Hücre biyolojisi,
İmmünoloji,
Kinesiyoloji,
Koruma biyolojisi,
Kuantum biyolojisi,
Metabolomik,
Mikrobiyoloji,
Moleküler biyoloji,
Nanoteknoloji,
Nörobilim,
Optogenetik,
Ormancılık,
Paleontoloji,
Popülasyon biyolojisi,
Popülasyon Dinamikleri,
Proteomik,
Sentetik biyoloji,
Sistem biyolojisi,
Sistematik,
Tarım politikaları,
Tarım yöntemleri ve uygulamaları,
Tarımsal biyoteknoloji,
Tarımsal toprak bilimi,
Tarımsal üretim,
Temel tıp bilimleri,
Teorik biyoloji,
Tıbbi bilimler,
Toksikoloji,
Transkriptomik,
Veterinerlik bilimleri,
Viroloji,
Yapısal biyoloji.