Biyografi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bir Spor Bilimcinin Türkiye’de Spor Yönetiminin 1971-2017 Dönemine Tanıklığı

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2, 1 - 17, 31.12.2020

Öz

Yazar, akademisyen, sporcu, yönetici ve rekreasyon dalının ülkemizdeki ilk öncüsü Dr. Ümit Kesim, 1943 İstanbul, Cihangir doğumludur. Ortaöğretimini Firuzağa İlkokulu, Galatasaray Lisesi Ortaokulu ve ABD Elkhart, Indiana Lisesi’nde tamamlamıştır. Sırasıyla lisans ve yüksek lisans eğitimini ABD Indiana Üniversitesi Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Bölümünde, Doktora derecesini ise Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği alanında almıştır. Yazar bu çalışmada, 1971-2017 yılları arasında genelde spor bilimleri, özelde ise spor yönetimi ve rekreasyon alanına katkılarını kronolojik bir şekilde ustaca ele almaktadır.

Kaynakça

  • M. Argan, Ş. Pakiş, Ü. Kesim, M. Tokay Agan (2020).COVID-19 İzolasyonu Sırasında Ev Temelli Boş Zaman Akışı: Türkiye'de 65 Yaş ve Üstü İnsanlar İçin Bir Vaka Çalışması, Uluslararası Rekreasyon ve Spor Bilimleri Dergisi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Biyografi
Yazarlar

Ümit KESİM Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bilgi Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 24 Aralık 2020
Kabul Tarihi 25 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kesim, Ü. (2020). Bir Spor Bilimcinin Türkiye’de Spor Yönetiminin 1971-2017 Dönemine Tanıklığı . FOCUSS Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/focuss/issue/59325/851655