Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 93 - 109, 30.04.2020

Öz

Kaynakça

 • Çavkanî Alpay, N. (2010). Anadili, yabancı dil ve eksiltici ikidilllik. Di nava Anadilde Eğitim Sempozyumu-1 (r. 83-90). Ankara: Eğitim-Sen.
 • Alpay, N. (2016). Dilimiz, dillerimiz. İstanbul: Metis.
 • Ayan, M. & Koçbaş, D. (2009). Çiftdillilik ve eğitim. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Baker, C. (2011). İkidilli eğitim. (werg. S. Güvener). İstanbul: Heyamola.
 • Cengiz, A. K. (2006). Dil-kültür açısından Hatay'da iki dillilik. (Yüksek Lisans Tezi). Hatay: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Dîroka jêgirtinê: 6. 25. 2018. Adresa jêgirtinê https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Eğitim-Sen. (2004). 4. Demokratik eğitim kurultayı-çok dilli, çok kültürlü toplumlarda eğitim. Ankara: Eğitim- Sen.
 • Eğitim-Sen. (2010). Anadilinin önemi anadilinde eğitim. Ankara: Eğitim Sen.
 • Gözüküçük, M. (2014). Anadili türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Teza doktora). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Jiyan, A. (2015). Hêwisîn. Ankara: J&J.
 • Kaya, I., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı.
 • KONDA (2006). Biz kimiz? Toplumsal yapı araştırması. (tarîxa jêgirtinê: 6.21.2018). jêgirtin ji http://www.konda.com.tr/tr/raporlar.php
 • Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, iki dilllik, yabancı dil. The Journal of Academic Social Sciens Studies, 45, 270-290.
 • Özdoğru, M. & Dilman, H. (2014). Anadil edinimi ve yabancı dil öğretim kuralları. Ankara: Anı.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili türkçe olan ve ana dili türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. (yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Yazıcı, Z. & Genç, B. (2008). Okul öncesi dönemdeki iki dilli/çok dilli çocukların dil kazanma süreci. Dil Araşırmaları Dergisi, 3, 47-61.

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 93 - 109, 30.04.2020

Öz

Ziman ew amûr e ku têkilîya mirovan bi civakê û sazgehên civakê ra dadiîne. Perwerdehî jî amadekirina mirovan ji bo civakê û pêdivîyên civakê ye. Bê guman, perwerdehî wexta bi zimanê civakê bê kirin hêja û bi kêrhatî ye. Lê mixabin li Tirkîyeyê her sal bi milyonan zarok bi zimanekî ku ji zimanê wan yê zikmakî cudatir perwerde dibin. Ev pêvajo jî bi xwe ra gelek pirsgirêkan diîne. Em ê bi vê lêkolînê hewil bidin ku pirsgirêkên xwendekarên duziman yên ku bi zimanê ku ji zimanê zikmakî cudatir perwerde dibin û ji alîyê ragihandin, famkirin û axaftinê tesbît bikin. Ev lêkolîn bi xwendekarên li Dêrika navçeya Mêrdînê ku di salên 2017-2018an da diçûn pola yekem ya dibistana seretayî hatîye sînorkirin. Lêkolîn bi rêya forma hevdîtînê ku hatîye amadekirin hatîye kirin. Ev hevdîtin bi 24 mamosteyên pola yekem ku 12 jê zimanê wan yê zikmakî kurdî, 11 jê zimanê wan yê zikmakî tirkî û yek jî zimanê wê yê zikmakî erebî bû hatîye kirin.

Kaynakça

 • Çavkanî Alpay, N. (2010). Anadili, yabancı dil ve eksiltici ikidilllik. Di nava Anadilde Eğitim Sempozyumu-1 (r. 83-90). Ankara: Eğitim-Sen.
 • Alpay, N. (2016). Dilimiz, dillerimiz. İstanbul: Metis.
 • Ayan, M. & Koçbaş, D. (2009). Çiftdillilik ve eğitim. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Baker, C. (2011). İkidilli eğitim. (werg. S. Güvener). İstanbul: Heyamola.
 • Cengiz, A. K. (2006). Dil-kültür açısından Hatay'da iki dillilik. (Yüksek Lisans Tezi). Hatay: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Dîroka jêgirtinê: 6. 25. 2018. Adresa jêgirtinê https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Eğitim-Sen. (2004). 4. Demokratik eğitim kurultayı-çok dilli, çok kültürlü toplumlarda eğitim. Ankara: Eğitim- Sen.
 • Eğitim-Sen. (2010). Anadilinin önemi anadilinde eğitim. Ankara: Eğitim Sen.
 • Gözüküçük, M. (2014). Anadili türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Teza doktora). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Jiyan, A. (2015). Hêwisîn. Ankara: J&J.
 • Kaya, I., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı.
 • KONDA (2006). Biz kimiz? Toplumsal yapı araştırması. (tarîxa jêgirtinê: 6.21.2018). jêgirtin ji http://www.konda.com.tr/tr/raporlar.php
 • Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, iki dilllik, yabancı dil. The Journal of Academic Social Sciens Studies, 45, 270-290.
 • Özdoğru, M. & Dilman, H. (2014). Anadil edinimi ve yabancı dil öğretim kuralları. Ankara: Anı.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili türkçe olan ve ana dili türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. (yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Yazıcı, Z. & Genç, B. (2008). Okul öncesi dönemdeki iki dilli/çok dilli çocukların dil kazanma süreci. Dil Araşırmaları Dergisi, 3, 47-61.

Hunerên Pêwendîdanîna Zimanî yên Zarokên Duziman li Dêrikê

Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1, 93 - 109, 30.04.2020

Öz

Kurte
Mijara vê lêkolînê hunerên pêwendîdanê yên zarokên duziman e. Ev lêkolîn, bi xwendekarên li Dêrika navçeya Mêrdînê ku di salên 2017-2018an da diçûn pola yekem ya dibistana seretayî sînorkirî ye. Ji bo vê lêkolînê rêbaza kualîtîf hatîye bikaranîn. Têkildarî vê rêbazê analîza dokuman û çavkanîyên zanistî hatîye kirin û ji bo xebata sehayî, da ku bi mamosteyan ra bihê kirin formeka hevpeyvînê hatîye amadekirin. Ev hevpeyvîn, bi mamosteyên pola yekem ra û ji bo tesbîtkirina hunerên pêwendîdanîna xwendekaran hatine kirin. Armanca vê lêkolînê ew e ku pirsgirêkên xwendekarên duziman yên pêwendîdanîn, famkirin û axaftinê bihên tesbîtkirin.
Peyvên Sereke: Duzimanî, perwerdehî, pêwendîdanîn, zarok, zimanê zikmakî

BILINGUAL CHILDREN'S COMMUNICATION SKILLS IN DERIK
Abstract
The subject of this paper is the communication skills of bilingual children. This study is limited to 1st grade students of a primary school in Derik, a district of Mardin, in the 2017-2018 academic year. For this study, the qualitative method is used. The analysis of the documents and sources related to this method is done and for the fieldwork, an interwiew form was prepared in order to be conducted with teachers. This interview form was applied with the help of the first grade teachers to determine students’ communication skills. This study aims to determine the problems of bilingual students in terms of their communication, comprehension and speaking skills.
Keywords: Bilingual, education, communication, the children, mother language.

Kaynakça

 • Çavkanî Alpay, N. (2010). Anadili, yabancı dil ve eksiltici ikidilllik. Di nava Anadilde Eğitim Sempozyumu-1 (r. 83-90). Ankara: Eğitim-Sen.
 • Alpay, N. (2016). Dilimiz, dillerimiz. İstanbul: Metis.
 • Ayan, M. & Koçbaş, D. (2009). Çiftdillilik ve eğitim. İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Baker, C. (2011). İkidilli eğitim. (werg. S. Güvener). İstanbul: Heyamola.
 • Cengiz, A. K. (2006). Dil-kültür açısından Hatay'da iki dillilik. (Yüksek Lisans Tezi). Hatay: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Dîroka jêgirtinê: 6. 25. 2018. Adresa jêgirtinê https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
 • Eğitim-Sen. (2004). 4. Demokratik eğitim kurultayı-çok dilli, çok kültürlü toplumlarda eğitim. Ankara: Eğitim- Sen.
 • Eğitim-Sen. (2010). Anadilinin önemi anadilinde eğitim. Ankara: Eğitim Sen.
 • Gözüküçük, M. (2014). Anadili türkçe olmayan ilkokul öğrencilerine ilkokuma-yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. (Teza doktora). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Jiyan, A. (2015). Hêwisîn. Ankara: J&J.
 • Kaya, I., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı.
 • KONDA (2006). Biz kimiz? Toplumsal yapı araştırması. (tarîxa jêgirtinê: 6.21.2018). jêgirtin ji http://www.konda.com.tr/tr/raporlar.php
 • Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, iki dilllik, yabancı dil. The Journal of Academic Social Sciens Studies, 45, 270-290.
 • Özdoğru, M. & Dilman, H. (2014). Anadil edinimi ve yabancı dil öğretim kuralları. Ankara: Anı.
 • Tulu, Y. (2009). Ana dili türkçe olan ve ana dili türkçe olmayan (iki dilli) 4-7 yaş çocukların dil düzeylerine etki eden faktörlerin incelenmesi. (yüksek lisans tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Yazıcı, Z. & Genç, B. (2008). Okul öncesi dönemdeki iki dilli/çok dilli çocukların dil kazanma süreci. Dil Araşırmaları Dergisi, 3, 47-61.

Ayrıntılar

Birincil Dil Kürtçe
Konular Dil ve Dil Bilim
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Cemil GÜNEŞ> (Sorumlu Yazar)
Mezopotamya Vakfı
0000-0001-6132-4373
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Güneş, C. (2020). Hunerên Pêwendîdanîna Zimanî yên Zarokên Duziman li Dêrikê . Folklor u Ziman , 1 (1) , 93-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/folklorziman/issue/54068/692842