İletişim Bilgileri

Başeditör

Dr. Öğr. Üyesi Ali Zafer Dalar
Giresun University
alizaferdalar@hotmail.com
+905552919358

Editör

Doç. Dr. Ufuk Yolcu
Giresun University
varyansx@hotmail.com

Editör

Prof. Dr. Erol Eğrioğlu
Giresun University
erole1977@yahoo.com
+905337364133

Alan Editörü

Doç. Dr. Eren Baş
Giresun University
eren6061@hotmail.com
+905075084761

INDEXING

   16153                        16126   

  16127                       16128                       16129