PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Finansal Kiralama ve İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi

Yıl 2007, Sayı 2, 67 - 86, 01.09.2007

Öz

Dünyada yatırımların finansmanında yaygın olarak kullanılan bir teknik olan finansal kiralama, Türkiye’de 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 28.06.1985 tarihinden bu yana hızlı bir gelişme göstermiştir. 2003 yılında vergi mevzuatında yapılan değişikliklerle de finansal kiralama işlemleri uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmiştir. Ancak, işletmelere finansman kaynağı sağlayarak yatırımların teşvik edilmesine önemli katkıda bulunan finansal kiralamanın Türkiye’de ulaştığı noktanın yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir. Çalışmamızın amacı; finansman tekniklerinden biri olan finansal kiralamanın İMKB hisse senetleri piyasasında işlem gören şirketlerde kullanım düzeyinin belirlenmesi ve finansal kiralamadan yararlanan şirketlerin bilançosunda yer alan yabancı kaynak yapılarına etkilerinin incelenmesidir

Kaynakça

 • ÇAKAN, Cemal. (2006) Finansal Kiralama (Leasing) ve Türkiye Uygulaması, İnönü
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya. EGEMEN, Kıvanç. (2007). Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri ve Vergilendirilmesi
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkkale. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://www2.ifc.org/centralasia/leasing/attach/uzbaseline_2005_eng.doc (Ziyaret Tarihi: 11.07.2007)
 • KOÇ, Mehmet. (2004) Finansal Kiralama (Leasing), Beta Basım Yayın, 2. Baskı, İstanbul.
 • ÖRTEN, Remzi. KAVAL, Hasan ve KARAPINAR, Aydın. (2007) Türkiye Muhasebe
 • Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi, Ankara. www.fider.org.tr (Ziyaret Tarihi: 15.07.2007) www.vakifleasing.com.tr (Ziyaret Tarihi: 13.07.2007)

FINANCIAL LEASING AND IT’S USAGE LEVEL IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Yıl 2007, Sayı 2, 67 - 86, 01.09.2007

Öz

Financial leasing which is a widely used technique in financing investment in World, has demonstrated a rapid development since the 28th of June 1985 in which Financial Leasing Low with No: 3226 was put into force in Turkey. On account of changes in Tax Law in 2003 Financial Leasing could have been adjusted in accordance with the International Standards. However, it is not possible to say that financial leasing which contributes to encouragement of investment by providing financial resource in enterprises, has not reached to intended level yet. The purpose of this study is to determine usage level of financial leasing related to listed enterprises in Istanbul Stock Exchange and to examine its impact on the liabilities that take place in the balance sheets of enterprises utilizing financial leasing.

Kaynakça

 • ÇAKAN, Cemal. (2006) Finansal Kiralama (Leasing) ve Türkiye Uygulaması, İnönü
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya. EGEMEN, Kıvanç. (2007). Türkiye’de Finansal Kiralama (Leasing) İşlemleri ve Vergilendirilmesi
 • Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkkale. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, http://www2.ifc.org/centralasia/leasing/attach/uzbaseline_2005_eng.doc (Ziyaret Tarihi: 11.07.2007)
 • KOÇ, Mehmet. (2004) Finansal Kiralama (Leasing), Beta Basım Yayın, 2. Baskı, İstanbul.
 • ÖRTEN, Remzi. KAVAL, Hasan ve KARAPINAR, Aydın. (2007) Türkiye Muhasebe
 • Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi, Ankara. www.fider.org.tr (Ziyaret Tarihi: 15.07.2007) www.vakifleasing.com.tr (Ziyaret Tarihi: 13.07.2007)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Veli ÖZTÜRK Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Arş. Gör. Dr.)


Hasan BAL Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Arş. Gör.)


Emine Çına BAL Bu kişi benim
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (Arş. Gör.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639552, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {67 - 86}, title = {Finansal Kiralama ve İMKB\&\#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi}, key = {cite}, author = {Öztürk, Veli and Bal, Hasan and Bal, Emine Çına} }
APA Öztürk, V. , Bal, H. & Bal, E. Ç. (2007). Finansal Kiralama ve İMKB'de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 67-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639552
MLA Öztürk, V. , Bal, H. , Bal, E. Ç. "Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 67-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639552>
Chicago Öztürk, V. , Bal, H. , Bal, E. Ç. "Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 67-86
RIS TY - JOUR T1 - Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi AU - VeliÖztürk, HasanBal, Emine ÇınaBal Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 86 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi %A Veli Öztürk , Hasan Bal , Emine Çına Bal %T Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Öztürk, Veli , Bal, Hasan , Bal, Emine Çına . "Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2007): 67-86 .
AMA Öztürk V. , Bal H. , Bal E. Ç. Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 67-86.
Vancouver Öztürk V. , Bal H. , Bal E. Ç. Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 67-86.
IEEE V. Öztürk , H. Bal ve E. Ç. Bal , "Finansal Kiralama ve İMKB&#39;de İşlem Gören Şirketlerde Kullanılma Düzeyi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 67-86, Eyl. 2007