PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yıl 2007, Sayı 2, 141 - 155, 01.09.2007

Öz

Bu çalışmanın amacı, Ticaret Meslek Liseleri öğrencilerinin, işletmelerdeki meslek eğitimlerine ilişkin tutumlarını ortaya koyabilecek bir ölçek geliştirebilmektir. Araştırma, Balıkesir il merkezinden 2 ve Edremit ilçe merkezinden 1 olmak üzere toplam 3 Ticaret Meslek Lisesi’nde yapılmıştır. Araştırmaya katılan her bir öğrenciden; işletme meslek eğitimlerine ilişkin tutumları ile ilgili 5’li Likert tipi ölçeğe sahip anket formunu doldurmaları istenmiştir. Araştırmanın deneme uygulamasında 287 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Sözü edilen anket formları ile araştırma verileri toplanarak; SPSS 12.0 İstatistik Paket programı yardımıyla veriler üzerinde madde analizi, faktör analizi ve güvenirlik hesaplamaları yapılarak 15 maddelik Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Tutum Ölçeği hazır hale getirilmiştir. Toplanan verilere göre, ilgili tutum ölçeğini 3 faktör açıklamaktadır. Bu faktörlere: “meslek eğitimi tatminliği”, “çalışma ortamı” ve “işletmenin, meslek eğitimine bakış açısı” isimleri verilmiştir

Kaynakça

 • AKYILDIZ, Murat. (2005). Faktör Analizi Tanıtımı ve Uygulanması, http://www.istatistik.gen.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid= (Erişim tarihi: 01.06.2006).
 • AYKAÇ, Necdet. (2002). Türkiye'de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Teknik
 • Eğitim (Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, Yunanistan Örneği, Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/aykac.htm (Erişim tarihi: 08.2006).
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2005). Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • ÇAKIR, M. Ali. (2004). Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2) http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/2004_2/1-14.pdf (Erişim tarihi: 20.08.2006).
 • GÜR, Hülya ve BÜTÜNER, S. Önder. (2006). Matematik Derslerinde Kullanılan Zihin
 • Haritalama Tekniğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, İlköğretim Online, 5 (2), http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say2/v5s2m5.pdf (Erişim tarihi: 09.2006).
 • KALEM, Erkan. (2005). Psikometrik Testler: Sıkça Sorulan Sorular, http://www.psikometri.com/test/testsss.htm (Erişim tarihi: 25.07.2006).
 • KAZU, Yaşar ve DEMİRLİ, Cihad. (2002). Mesleki ve Teknik Orta Öğretim
 • Kurumlarındaki Gelişmeler, Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm (Erişim tarihi: 25.06.2007).
 • KOÇ, V. Mustafa (2006). Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı Amacı, http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/Amacimiz (Erişim tarihi: 06.2006).
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı (1997). Mesleki ve Teknik Öğretim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Ankara.
 • MUNN, P. and DREVER, E. (1995). Using Questionnaires in Small-Scale Research, Great Britian.
 • TAVŞANCIL, Ezel. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel, Ankara.
 • Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (2006). Ticaret Meslek Liseleri, http://ttogm.meb.gov.tr/okullar/okultanitim/okul.htm (Erişim tarihi: 21.06.2006).
 • Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı (2003). İşyerindeki Mesleki Eğitimin Avantajları, http://www.zft-ausbildung.de/meslekegit4.html (Erişim tarihi: 21.06.2006).

THE DEVELOPMENT OF AN ATTITUDE SCALE AIMED AT MANAGING VOCATIONAL EDUCATION OF TRADE VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS

Yıl 2007, Sayı 2, 141 - 155, 01.09.2007

Öz

The aim of this study was to develop a scale to expose trade vocational high school students’ attitudes towards managing vocational education. This research was carried out in three trade vocational high schools. Two of them were in the city centre of Balikesir while the other was from Edremit district. Students who took part in the study were asked to fill-in the five-point Likert scale to reflect their attitudes to managing vocational education. In the pilot phase of the study, data set of 287 students was evaluated. Item analysis, factor analysis and the reliability coefficient calculations were done with this dataset in SPSS 12.0. Analyses were resulted with a refined attitude scale that contained 15 items about managing vocational education of trade vocational high school students. According to the analysis results, this attitude scale included 3 factors which were named as “satisfaction in vocational education”, “working environment” and “vocational education perspective of managing”

Kaynakça

 • AKYILDIZ, Murat. (2005). Faktör Analizi Tanıtımı ve Uygulanması, http://www.istatistik.gen.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid= (Erişim tarihi: 01.06.2006).
 • AYKAÇ, Necdet. (2002). Türkiye'de ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki Teknik
 • Eğitim (Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya, Yunanistan Örneği, Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/aykac.htm (Erişim tarihi: 08.2006).
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener. (2005). Veri Analizi El Kitabı, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • ÇAKIR, M. Ali. (2004). Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2) http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/2004_2/1-14.pdf (Erişim tarihi: 20.08.2006).
 • GÜR, Hülya ve BÜTÜNER, S. Önder. (2006). Matematik Derslerinde Kullanılan Zihin
 • Haritalama Tekniğine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, İlköğretim Online, 5 (2), http://ilkogretim-online.org.tr/vol5say2/v5s2m5.pdf (Erişim tarihi: 09.2006).
 • KALEM, Erkan. (2005). Psikometrik Testler: Sıkça Sorulan Sorular, http://www.psikometri.com/test/testsss.htm (Erişim tarihi: 25.07.2006).
 • KAZU, Yaşar ve DEMİRLİ, Cihad. (2002). Mesleki ve Teknik Orta Öğretim
 • Kurumlarındaki Gelişmeler, Milli Eğitim Dergisi, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/155-156/kazu.htm (Erişim tarihi: 25.06.2007).
 • KOÇ, V. Mustafa (2006). Mesleki-Teknik Eğitimi Özendirme Programı Amacı, http://www.mesleklisesimemleketmeselesi.com/tr-TR/Amacimiz (Erişim tarihi: 06.2006).
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı (1997). Mesleki ve Teknik Öğretim Programları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2002). Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği, Ankara.
 • MUNN, P. and DREVER, E. (1995). Using Questionnaires in Small-Scale Research, Great Britian.
 • TAVŞANCIL, Ezel. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi, Nobel, Ankara.
 • Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü (2006). Ticaret Meslek Liseleri, http://ttogm.meb.gov.tr/okullar/okultanitim/okul.htm (Erişim tarihi: 21.06.2006).
 • Türkiye Araştırmalar Merkezi Vakfı (2003). İşyerindeki Mesleki Eğitimin Avantajları, http://www.zft-ausbildung.de/meslekegit4.html (Erişim tarihi: 21.06.2006).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

M Sabri KOCAKÜLAH Bu kişi benim
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi (Yrd. Doç. Dr.)


Erkan DURAN>
Balıkesir Hacıilbey Ticaret Meslek ve ATML, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü BÖTE ABD (Öğretmen, Yüksek Lisans Öğrencisi)
0000-0003-3189-7503

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639556, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2007}, number = {2}, pages = {141 - 155}, title = {Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Kocakülah, M Sabri and Duran, Erkan} }
APA Kocakülah, M. S. & Duran, E. (2007). Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 141-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639556
MLA Kocakülah, M. S. , Duran, E. "Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 141-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49894/639556>
Chicago Kocakülah, M. S. , Duran, E. "Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2007 ): 141-155
RIS TY - JOUR T1 - Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi AU - M SabriKocakülah, ErkanDuran Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 155 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %A M Sabri Kocakülah , Erkan Duran %T Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi %D 2007 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Kocakülah, M Sabri , Duran, Erkan . "Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2007): 141-155 .
AMA Kocakülah M. S. , Duran E. Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 141-155.
Vancouver Kocakülah M. S. , Duran E. Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; (2): 141-155.
IEEE M. S. Kocakülah ve E. Duran , "Ticaret Meslek Liseleri Öğrencilerinin İşletme Meslek Eğitimlerine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 141-155, Eyl. 2007