PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi

Yıl 2006, Sayı 2, 157 - 170, 01.09.2006

Öz

Günümüzde turizm faaliyetine katılan kişi sayısı artarken, buna paralel olarak turizm çeşitliliği de artmaktadır. Termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi, yat turizmi, yayla turizmi gibi. .Seçilen turizm çeşidi kapsamında, beklentiler arttıkça tercih edilebilecek turizm merkezleri de önem kazanmaktadır. Özellikle, deniz-güneş-kum turizmi için ülkemize gelmeyi düşünen turistlerin, bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok turizm merkezi bulunmaktadır. Turistlerin, kendilerine en uygun turizm merkezini seçmesi oldukça zordur. Bu çalışmada, turizm merkezi seçimi sorununa Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı AHY ile bir çözüm önerisi sunulmuştur. Önerilen bu yaklaşımda, objektif ve sübjektif kriterler birlikte değerlendirmeye alınmıştır

Kaynakça

 • BAŞLIGİL Hüseyin, (2005) ‘‘The Fuzzy Analytic Hiyerarchy Process For Software Selection Problems’’, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, C.3, İstanbul
 • DAĞDEVİREN Metin, AKAY D., KURT M.,(2004) ‘‘İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prose- si ve Uygulaması’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.19, No.2, Ankara
 • GÜNGÖR İbrahim, İŞLER BÜYÜKER Didar, (2005) ‘‘Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otomobil Seçimi’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.2, Zonguldak
 • GÜNGÖR Erol, (2002) “Mavi Bayrak Ödülünün Turizm Sektöründeki Önemi”, II. Turizm Şurası Bildirileri, C.2, Ankara
 • HACIOĞLU Necdet, GÖKDENİZ Ayhan, DİNÇ Yakup (2003), Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara
 • IŞIKÇI Yılmaz, (2002) ‘‘Türk Turizminde Alt Yapı ve Çevre”, II. Turizm Şurası Bildirileri, C.2, Ankara
 • İÇÖZ Orhan (2005), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, 3. Baskı, Ankara
 • KURUÜZÜM Ayşe, (2001) “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Antalya
 • KWIESIELEWICZ Miroslaw, UDEN Ewa Van, (2004) “Inconsistent and Contradictory Judgements In Pairwaise Comparison Method In The AHP”, Computers & Operations Research 31
 • RIZAOĞLU Bahattin (2004), Turizm Pazarlaması, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara
 • TAVMERGEN İge Pınar, MERİÇ Pınar Özdemir (2002), Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara
 • TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Verileri 2005
 • VARGAS, L. G. (1990), “An Overview of The Analytic Hiyerarchy Process and Its Applications”, European Journal Of Operational Research 48.

TOURISM CENTRE SELECTION WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Yıl 2006, Sayı 2, 157 - 170, 01.09.2006

Öz

Nowadays when the number of the people who participate tourism activities is increasing, tourism variation is also increasing, paralel to this. Like thermal tourism, golf tourism, belief tourism, yacht tourism, high plateau tourism. İn implicit of selected tourism assortment when expectations are increasing, tourism centers are getting importance. Especially, tourists who want to come to our country for sea-sun-sand to meet their needs there are a lot of tourism centers. It is difficult that the tourists select suitable places for themselves. In this study,a solution proposal was offered to problemof tourism centers selection through Analytic Hierarchy Process AHP . In the offered approaching objective and subjective criteria were appraised together

Kaynakça

 • BAŞLIGİL Hüseyin, (2005) ‘‘The Fuzzy Analytic Hiyerarchy Process For Software Selection Problems’’, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, C.3, İstanbul
 • DAĞDEVİREN Metin, AKAY D., KURT M.,(2004) ‘‘İş Değerlendirme Sürecinde Analitik Hiyerarşi Prose- si ve Uygulaması’’, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, C.19, No.2, Ankara
 • GÜNGÖR İbrahim, İŞLER BÜYÜKER Didar, (2005) ‘‘Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı ile Otomobil Seçimi’’, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S.2, Zonguldak
 • GÜNGÖR Erol, (2002) “Mavi Bayrak Ödülünün Turizm Sektöründeki Önemi”, II. Turizm Şurası Bildirileri, C.2, Ankara
 • HACIOĞLU Necdet, GÖKDENİZ Ayhan, DİNÇ Yakup (2003), Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara
 • IŞIKÇI Yılmaz, (2002) ‘‘Türk Turizminde Alt Yapı ve Çevre”, II. Turizm Şurası Bildirileri, C.2, Ankara
 • İÇÖZ Orhan (2005), Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, 3. Baskı, Ankara
 • KURUÜZÜM Ayşe, (2001) “Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, Antalya
 • KWIESIELEWICZ Miroslaw, UDEN Ewa Van, (2004) “Inconsistent and Contradictory Judgements In Pairwaise Comparison Method In The AHP”, Computers & Operations Research 31
 • RIZAOĞLU Bahattin (2004), Turizm Pazarlaması, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara
 • TAVMERGEN İge Pınar, MERİÇ Pınar Özdemir (2002), Turizmde Tanıtma ve Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi, 1. Baskı, Ankara
 • TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Verileri 2005
 • VARGAS, L. G. (1990), “An Overview of The Analytic Hiyerarchy Process and Its Applications”, European Journal Of Operational Research 48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gonca MANAP Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu (Öğr. Gör.)

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2006
Yayınlandığı Sayı Yıl 2006, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { gaziticaretturizm639602, journal = {Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-4838}, address = {}, publisher = {Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi}, year = {2006}, number = {2}, pages = {157 - 170}, title = {Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi}, key = {cite}, author = {Manap, Gonca} }
APA Manap, G. (2006). Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , (2) , 157-170 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639602
MLA Manap, G. "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi" . Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 157-170 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziticaretturizm/issue/49900/639602>
Chicago Manap, G. "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi (2006 ): 157-170
RIS TY - JOUR T1 - Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi AU - GoncaManap Y1 - 2006 PY - 2006 N1 - DO - T2 - Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 170 VL - IS - 2 SN - 1301-4838- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi %A Gonca Manap %T Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi %D 2006 %J Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1301-4838- %V %N 2 %R %U
ISNAD Manap, Gonca . "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi". Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi / 2 (Eylül 2006): 157-170 .
AMA Manap G. Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 157-170.
Vancouver Manap G. Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006; (2): 157-170.
IEEE G. Manap , "Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Turizm Merkezi Seçimi", Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 2, ss. 157-170, Eyl. 2006